Nuclis de població [QT]

 Marratxí/1: Nuclis històrics 

(sigles) — (nucli)

 • Mxí — MARRATXÍ (municipi)
 • Mxn — Marratxinet
 • PO — Pòrtol
 • SC — Sa Cabaneta
 • PT  — Es Pla de na Tesa
 • PI   — Es Pont d’Inca

Marratxí/2: Àrees urbanes històriques

(nucli)   —  (situació)

 • Es Pla de Son NebotCarretera vella de Bunyola. Fent partió amb Palma-S’Indioteria
 • Es CoscollsCamí vell de Muro. Entre el camí des Jardí i Santa Maria
 • Sant LlatzetEntre el Pla de na Tesa i el Pont d’Inca, devora les pistes de Son Bonet

Marratxí/3: Urbanitzacions (s XX)

(nucli històric proper)(nom)

 • PI / Sa Cabana-Benestar
 • Can Buc
 • Son Macià / Can Carbonell
 • Can Diego
 • Can Farineta – Es Figueral
 • PI Can Pol / Cas Frares
 • PT Cas Capità
 • PI Cas Miot
 • Es Caülls
 • Es Garrovers
 • PI Es Pont d’Inca Nou
 • Planera
 • PI Pont d’Inca Parc
 • PO Pòrtol Nou
 • PI Sa Cabana
 • Sa Tanca de can Buc
 • Es Figueral/Can Farineta
 • Sa Vinya de Son Verí –Sant Marçal / Sant Marçal
 • Son Macià / Ses Cases Noves
 • Ses Llegítimes
 • Ses Trempes
 • PT Son Ametler
 • Son Bieló
 • SC Son Caulelles
 • Son Daviu Nou
 • Son Macià
 • Son Prim
 • Son Ramonell Nou

Vegeu>>> Nuclis de població/Evolució urbana

([SEGUEIX L’ACTUALITZACIÓ DE MARRATXIPÈDIA MITJANÇANT LA NOSTRA PLANA DE FACEBOOK)

(Visited 22 times, 1 visits today)