Topònims de Fora Vila / disseminats

 • Abeurador del PT
 • Albelló, l’ (PO)
 • Aljub de can Bosc (PT)
 • Aljub de cas Coronell
 • Aljub de Peguera (PT)
 • Aljub de Son Alegre
 • Antigons, ets [camí des Jardí]
 • Arraval, s’ (PO)
 • Atzavares, ses (PT)
 • Barrereta, sa (Son Sureda)
 • Basses, les (1736) [zona Mxn]
 • Bomba, sa [Son Sureda]
 • Bonavista [zona sud de PO]
 • Ca l’amo en Pep [zona PI]
 • Ca la Bolla (PI, 1818)
 • Ca la Forca (PI)
 • Ca madò Paliva (SC)
 • Ca mestre Bernat Teuler
 • Ca n’Arbona [zona Son Sales]
 • Ca n’Arnau
 • Ca n’Olesa (SC)
 • Ca na Comes
 • Ca na Mira (PO)
 • Ca na Tro (PO)
 • Ca na Xusca (PO)
 • Ca s’Indiot (PTC)
 • Ca sa Coixa (PO)
 • Ca sa Mestra (SC)
 • Cabana, sa (PI)
 • Cabana, sa (Es Caülls)
 • Cabana des Frares, sa (PSN)
 • Cabanassa (SC, 1732)
 • Cabanasses, ses [camí des Jardí]
 • Cabaneta, sa (SC)
 • Cal Rei (PSN)
 • Cals Enegistes (PI, 1818)
 • Camí de Bunyola (1816)
 • Camí de can Domingo (s.XX)
 • Camí de can Frontera (s.XX)
 • Camí de can Laro (1941)
 • Camí de can Manut (1869)
 • Camí de can Parrisco (PO, 1941)
 • Camí de can Pi (1891)
 • Camí de can Pol (s.XX)
 • Camí de ca na Coloma [a sa Bomba] (1891)
 • Camí de ca na Floreta (zona Son Sureda)
 • Camí de ca na Rosa (1941)
 • Camí de Canet (1732)
 • Camí de Muntanya
 • Camí de Muro (Mxn)
 • Camí de na Pallissera (1891)
 • Camí de n’Olesa (1851)
 • Camí de sa Bomba [o camí vell d’Alaró) (Son Sureda)
 • Camí de sa Cimentera (s.XX)
 • Camí de sa Farinera (s.XX)
 • Camí de sa Garriga (PO, 1941)
 • Camí de sa Llegítima (s.XX)
 • Camí de sa Siniota (1816)
 • Camí de s’Albelló [o de Son Pi] (s.XX)
 • Camí de Sant Llatzet (1871)
 • Camí de Sant Jordi (1892)
 • Camí de s’Ermita (s.XX)
 • Camí de ses Cabanasses (1894)
 • Camí de ses Cases Noves (s.XX)
 • Camí de s’Esvaït (s.XX)
 • Camí de Son Carrió (s.XX)
 • Camí de Son Collet (1891)
 • Camí de Son Frau
 • Camí de Son Horrach (PT, s.XX)
 • Camí de Son Maiolet (1816)
 • Camí de Son Seguí
 • Camí de s’hort den Gil (s.XX)
 • Camí del Cementiri (1897)
 • Camí del Jardí den Ferrer (1894)
 • Camí del Pou den Batlet (s.XX)
 • Camí del Raiguer
 • Camí del Triquet (1816)
 • Camí del Sementer (PC, 1891)
 • Camí dels Coscolls (s.XX)
 • Camí dels Morts (PSN, s.XX)
 • Camí den Mercer (Mxí, 1732) [o de ca na Maiola, 1901]
 • Camí des Pinaret (s.XX)
 • Camí dets Antigons [zona camí des Jardí]
 • Camp de les Basses (1732)
 • Camp d’Inca, es [Son Sales; zona Son Sureda]
 • Camp Mitjà, es (1863)
 • Campet, es (Son Sales)
 • Can Balo (PI)
 • Can Barrera (SC)
 • Can Barrera [EF]
 • Can Bausà (Mxí, 1732)
 • Can Binimelis (SC)
 • Can Borràs [zona PI]
 • Can Bosc (PT)
 • Can Bota (PSN)
 • Can Bronquet (PSN)
 • Can Brotat (SC)
 • Can Buc (PSN, 1784)
 • Can Buc Vell (PSN)
 • Can Cadella
 • Can Cama (Mxn)
 • Can Canut (PSN)
 • Can Carbonell (PSN)
 • Can Carrió [zona ses Basses] (1825)
 • Can Catiu (zona sud de PO)
 • Can Cerdà (zona Mxn]
 • Can Co [zona ses Basses]
 • Can Coll (PT)
 • Can Colom
 • Can Comes
 • Can Costella (PO, 1818)
 • Can Creuetes (PO)
 • Can Deià
 • Can Diego (PI)
 • Can Doctoret (PT) ? (sic)
 • Can Dolç (zona ses Basses] (1735)
 • Can Escardona (??)
 • Can Estelles (Mxí, 1732)
 • Can Fàbregues (1818)
 • Can Falconer (PSN)
 • Can Farineta [zona EF]
 • Can Fava (PO)
 • Can Feliu [zona ses Basses]
 • Can Forner (PO, 1818)
 • Can Frissa (PT)
 • Can Garriga (PSN)
 • Can Goi [zona SC]
 • Can Gregori
 • Can Guidet (PO)
 • Can Jeremí Vell (PO)
 • Can Lluc (Es Caülls)
 • Can Magdalè
 • Can Magí (SC)
 • Can Marc (SC, 1732)
 • Can Marret (PO)
 • Can Mascarell (Es Caülls)
 • Can Martí Pau (PO)
 • Can Mas (Ses Setze) (zona SC)
 • Can Mates (PI)
 • Can Matxo (PO)
 • Can Moraduix [zona PI]
 • Can Mulet (SC/PO)
 • Can Pa Blanc [zona EF]
 • Can Palou [zona Son Sureda/Son SAles] ??
 • Can Parrisco (PO)
 • Can Parró ???
 • Can Pavora (PO)
 • Can Pere Mas
 • Can Petitet (PSN)
 • Can Pi (PO, 1818)
 • Can Pirris (SC)
 • Can Pistola (PO)
 • Can Pol (PI, 1863)
 • Can Puig (PSN)
 • Can Quelet (PSN)
 • Can Rafel (PO)
 • Can Rafeló
 • Can Ramonell ?? [zona EF]
 • Can Redó
 • Can Robiol [zona es Figueral]
 • Can Roca (SC)
 • Can Roig (PTC)
 • Can Roqueta (PO)
 • Can Ros (Hort den Ros) (zona SC)
 • Can Rosselló [zona sa Comuna]
 • Can Sbert [zona PI]
 • Can Sensa (SC)
 • Can Serra (PTC)
 • Can Socies (PO)
 • Can Socies [zona els Coscolls]
 • Can Tasar (PO)
 • Can Toni-Toni
 • Can Torrella (1818)
 • Can Torres (SC/PO)
 • Can Tort (PSN)
 • Can Vador [A 1784 consta com a Son Vador] (PT)
 • Can Valent (PO)
 • Can Valentí
 • Can Valls (PT)
 • Can Vellet (PO, 1818)
 • Can Vermell (PO)
 • Can Vic (PO)
 • Can Xela [zona Mxn] (1818)
 • Ca na Muleta (Mxí, 1732)
 • Ca na Rodona (Es Serral)
 • Carreró, es (Son Sureda)
 • Cas Boll (PI)
 • Cas Cabrer (PO)
 • Cas Capeller (1818)
 • Cas Capellers Nou (PSN)
 • Cas Capità Massa (1784)
 • Cas Capità Vell
 • Cas Coix (PO)
 • Cas Coronell (PO)
 • Cas Coronell [possessió]
 • Cas Garriguer
 • Cas General
 • Cas Matalasser (PSN)
 • Cas Me (PO)
 • Cas Metge (PTC)
 • Cas Misser (1863)
 • Cas Miot [zona PI]
 • Cas Pobre (1784)
 • Cas Sastre (PO, 1863)
 • Cas Sastret (PSN)
 • Cas Teixidor (PO)
 • Cas Teixidor Nou (PSN)
 • Cas Teixidor Vell (PSN)
 • Casa des pobre, sa (Son Sales)
 • Cases Noves, ses (1685)
 • Cases noves de Son Nicolau (PSN, 1816)
 • Caseta de s’Hort [Es Caülls]
 • Caseta de ses Palmeres [Son Cós]
 • Caseta des Garriguer (es Caülls, 1764)
 • Caülls, es (PI)
 • Cisterna de ca en Pa amb oli (PT, c.1900)
 • Cisterna de la pleta de Son Alegre
 • Clot, es
 • Clotes, ses (PO/SC)
 • Comuna de can Domingo, sa (SC)
 • Comuna, sa (SC, 1732)
 • Coscolls, es
 • Cova, sa [poss.] (camí des Jardí) (1863)
 • Cova de sa caseta de s’Hort
 • Cova de sa Vileta, sa
 • Cova de sa Vinya des Caülls
 • Cova de s’Avenc
 • Cova des Boc (PO)
 • Cova, sa (Son Cós)
 • Coves de can Torres, ses (SC/PO)
 • Engegada, s’
 • Ermasset, lo (SC, 1732)
 • Escaleta des tancat des Voltor, s’ (PO)
 • Figueral, es
 • Fita, sa (PSN))
 • Font des Caülls, la (es Caülls, 1764)
 • Font Nova, sa
 • Hort de sa Garriga, l’ (Es Caülls, 1738)
 • Hort de Sant Antoni [Son Alegre]
 • Hort de ses cases, lo (Es Caülls, 1764)
 • Hort de Son Caulelles, s’
 • Hort den Gallard (SC)
 • Hort den Gil (SC)
 • Hort des Caülls (Es Caülls, 1800)
 • Hostal de la teulera de Son Sales, lo (1732)
 • Hostal den Mascarell (Mxn, 1816)
 • Hostalet de ses Basses, s’ (Son Sureda)
 • Jardí, es (PO)
 • Llegítimes, ses (PSN)
 • Mànega, la [zona Son Nebot] (1732)
 • Miranda, sa (Son Cós)
 • Mitjà Pla, es (PO)
 • Moranta (c.1730)
 • Oliera, s’ [zona PI]
 • Oliveres mudades, ses (Es Caülls, 1764)
 • Parat de cas Coronell (1895)
 • Parat de ses Cases Noves (1898)
 • Parat des Caülls (1923)
 • Peguera (PT)
 • Pi del Rosari, es (Son Caulelles)
 • Pinar, el (1863)
 • Pinar, Es (del marquès de Vivot) (1818)
 • Pinaret, es (PI, 1784)
 • Pinaret, es [zona es Coscolls] (1818?)
 • Pinaret den Trujillo, es (PI)
 • Pinaret Nou, es (PI)
 • Pinaret Vell, es (PI)
 • Planera; sa Planera
 • Pleta de la Cabanassa (c.1728)
 • Pleta de Son Alegre
 • Pleta des Balaguers; la Pleta de cas Balaguers (Es Caülls)
 • Pleta, la (Es Caülls, 1764)
 • Polls grossos, es (es Caülls, 1764)
 • Pou de na Prats (1732)
 • Pou den Batlet (SC)
 • Pouet, es (SC)
 • Quadrat, es (PT)
 • Rafal Negre (Es Caülls, 1764)
 • Rota, la (vinya) (Mxí, 1732)
 • Rota de PO, la (c.1728)
 • Rota de sa Màniga, sa (Son Sales)
 • Rota de Son Genovès, la (c.1728)
 • Rota de Son Goi (c.1728)
 • Rota del Mitjà Pla (1732)
 • Rota den Bossos (1732)
 • Rota den Negre (Mxí, 1732)
 • Rota den Sacarès, la (1732)
 • Rota des Vent
 • Rota nova de s’Hort, sa (Son Sales)
 • Rotes de Son Caulelles, ses
 • Sa Bomba [Son Sureda]
 • Safareig de ses Atzavares (PT)
 • Sant Josep (PSN)
 • Sant Llatzet (PI)
 • Sementer de la Mànega (Es Caülls, 1764)
 • Sementer de ses Trempes, es (Es Caülls)
 • Sementer des Polls, es (Es Caülls)
 • Sèquia de cas Coronell
 • Sèquia de Son Alegre
 • Ses Basses [zona Son Sureda]
 • Sestadors, es (Son Sales)
 • Sínia, sa (Es Caülls)
 • Son Ametler de la Tafona (PT, 1816)
 • Son Ametler Nou
 • Son Ametler Vell
 • Son Ametleret
 • Son Bieló (PO)
 • Son Bieló (PSN)
 • Son Blanc (1784)
 • Son Bolla (1863)
 • Son Bonet (PI, 1818)
 • Son Bregadí (PT, c.1728))
 • Son Canals (PSN)
 • Son Canut (1863)
 • Son Carrió [zona SC]
 • Son Conill (PT, 1784)
 • Son Creuer (PTC)
 • Son Daviu (PSN)
 • Son Ferrà (PT)
 • Son Franquí (zona Mxnet, 1732)
 • Son Frau (1818)
 • Son Frau de Baix (PSN)
 • Son Frau de Dalt (PSN)
 • Son Gauvany (can Vic)
 • Son Genovès
 • Son Goi (1732)
 • Son Goret (zona Mxnet, 1732)
 • Son Guiem (PTC, 1784)
 • Son Guillem major (1818)
 • Son Guillem menor (1818)
 • Son Horrac (PT)
 • Son Llebre Nou (PT)
 • Son Llebre Vell (PT, 1784)
 • Son Maiolet (zona Mxnet, 1732)
 • Son Mascarat
 • Son Mulet (Mxn, 1732)
 • Son Muntaner (zona Mxnet, c.1728)
 • Son Nebot (PTC) (1685)
 • Son Nenoi (c.1728)
 • Son Pi (PO)
 • Son Pisanet (zona es Caülls, 1764)
 • Son Pizà Nou [zona Son Sales] (1863)
 • Son Prim [zona PI]
 • Son Radó (1784)
 • Son Raió (1863)
 • Son Ramonell
 • Son Revivat (PI, 1784)
 • Son Ros (barriada PO)
 • Son Ros [possessió] (c.1728)
 • Son Saletes (PSN)
 • Son Tauler (zona Mxnet, 1732)
 • Son Tries (1685)
 • Son Verger [can Bota] (PTC) (1863)
 • Son Verí Nou
 • Son Verinet (SC, 1732)
 • Son Vivot (PTC)
 • Tanca, sa (SC, c.1728)
 • Tanca de can Buc, sa (PSN)
 • Tanca den Capó (Es Caülls, 1764)
 • Tanca des Arbustius (Son Sureda)
 • Tancat, es (PO)
 • Tancat des Voltor, es [zona sud de PO]
 • Tanqueta, la (Es Caülls, 1764)
 • Taulera, la (Mxn, 1732)
 • Tetuan (PO)
 • Teulera, sa
 • Teuleria de Gabriel Grimalt, la (zona Mxnet, 1732)
 • Torre, sa o s.t. de can Pere Antoni (PO)
 • Torrent de Son Sales
 • Tortuga, la (SC, 1732)
 • Trempes, ses
 • Vela, sa
 • Verònica, la (Son Verí)
 • Vileta, sa (Son Cós)
 • Vinya, sa (PT)
 • Vinya, sa (Son Sureda)
 • Vinya, sa [Son Verí]
 • Vinya de la Cabanasssa (c.1728)
 • Vinya des Caülls
 • Vinyes, ses
 • Voltes de cas Sucrer, ses [zona ses Basses]

Informadors:

Fonts:

 • CMM
 • Despuig, Antoni: Mapa de la isla de Mallorca, 1784
 • Instituto Geográfico y Catastral: Bosquejo planimétrico de Marratxí, 1954
 • Llibre de comptes-Marratxi i SC (1732) – AMM
 • Moreno Ramírez, Pedro: Plano geométrico del término jurisdiccional de Marratxí,1858
 • n/c: Apeo de Marratxí, 1818 – AMM
 • n/c : Cartografía Militar de España. Hoja 698, cuarto I
 • Plecs c. 1935 – AMM
 • Relació de cases habitables (1935, SC i Mxí-net) – AMM

Bibliografia utilitzada:

 • BMM: Marratxí, Guia dels pobles de Mallorca. CIM/Grup Serra. Mallorca, 2002
 • BMM/MC: Els Estims de Mxí d’inicis del s.XVIII (III JELM)
 • Cabot, Bernat: Infraestructura hidràulica del Pla de na Tesa durant el segle XIX (II JELM)
 • Canyelles, Martí: L’ocupació humana d’una àrea marginal: el camí de sa Bomba (II JELM)
 • López / Valero: Els Estims de Mxí de 1732 (II JELM)
 • Mascaró, Josep: Corpus de Toponímia de Mallorca
 • Moll, Isabel: Descripció del poblament i de la població del municipi de Mxí al 1816 (III JELM)
 • Moll, Isabel: El paisatge agrari de Marratxí, una revisió (II JELM)
 • Ordines / Rotger / Forteza / Reynés: Notes històriques del camins de Mxí (III JELM)
 • Quintana / García / Fornés /Ramis: Les coves prehistòriques de Mxí… (II JELM)
 • Rossinyol, Gabriel: La Nova Planta a Mallorca… (III JELM)
 • Sastre / Valero: Mapa patrimonial i cultural de Mxí (III JELM)
 • Tomàs / Pasqual : La sèquia de Son Sales… (II JELM)

[Plana en construcció]

Llegenda:

Mxn: Marratxinet

PI: Es Pont d’Inca

PO: Pòrtol

PSN: Es Pla de Son Nebot

PT: Es Pla de na Tesa

SC: Sa Cabaneta

[BMM, Mxp, III ’21][Darrera ampliació, IV ’21]
[BMM, Mxp, III ’21]

(Visited 75 times, 1 visits today)