Topònims> Orònims

 • Altiplà de can Parrisco (PO)
 • Barranc den Godo[r], lo (1681; 1era vegada que surt citat a document)
 • Barranc de Son Caulelles
 • Barranc, es (1696)
 • Basses, ses (1736)
 • Camí del Cel, camí de ses Clotes o camí de s’Albelló (PO)
 • Camí des Puig [fent referència al den Sisilis]
 • Camp de la Cervera (1328)
 • Camp de Pòrtol, es [camp de Portula, 1732]
 • Can Puig (1965)
 • Can Puigblanc (1873)
 • Can Roca (1874)
 • Can Roqueta (1872)
 • Carena anomenada es Pujols [entre Son Sureda i Es Caülls]
 • Clot, es
 • Clot de sa Terra, es; coves de sa Terra o coves de can Guidet (PO)
 • Clot dels Garrovers (Mxí, 1732)
 • Clot dels Pins , el (Mxí, 1732)
 • Clotes, ses (PO/SC)
 • Coll, el (1685)
 • Coll de Marratxí, Lo (1746)
 • Collet, el (1732); el C. de Mxí (1737)
 • Coma de la Cova, la (1671)
 • Coma de PO, sa (1732) [Coma de Pòrtula, 1732]
 • Coma de Son Carrió, la [zona es Puig Blanc]
 • Coma de Son Caulelles, la (1663)
 • Coma des Pi, la (Son Sales)
 • Coma Gran, la (Son Sales) (Es Caülls, 1764)
 • Comellar de can Xixili [camí des Jardí]
 • Comellar de Son Caulelles, es
 • Comellar de Son Sureda (1764)
 • Comellar den Fornés
 • Comellar Fondo, es
 • Comellars des Garrovers [zona es Garrovers]
 • Cometa, la  (1732); Cometa, sa (PO) (1685)
 • Corona de Son Cós, sa
 • Costa de can Domingo (SC)
 • Costa de can Norat (PO)
 • Costa de can Parrisco (PO)
 • Costa de cas Canonge (PO)
 • Costa de sa Penya (PO)
 • Costa de St Marçal
 • Costa den Mas (SC)
 • Cova de na Pereta, La (Son Ros)
 • Cova de s’Avenc
 • Cova de sa caseta de s’Hort
 • Cova de sa vinya des Caülls
 • Cova de Son Verí Nou
 • Cova des Boc (1891)
 • Cova des Forn
 • Coval de Son Cós
 • Coves de can Torres
 • Coves de sa Vileta
 • Coves de can Xixilis
 • Coves de sa corona de Son Cós
 • Engegada, s’
 • Estret de ses Basses (1644)
 • Marjades de can Flor, ses (PO)
 • Marjades de darrere l’esglèsia, ses (PO)
 • Morro den Palou, El [Terme de PM, però molt relacionat amb PO]
 • Penya, sa (PO)
 • Penyes de can Torres (1891)
 • Pla de la Mànega, el (Es Caülls, 1764)
 • Pla de na Tesa, el (1766)
 • Pla de sa Font, el (Son Sales)
 • Pla de Son Fuster, el (1698)
 • Pla de Son Nebot, es (1859)
 • Plana den Parrisco (1891)
 • Planera (predi) (1978)
 • Pou des Coll, el (1634); lo p.d.c. (1737)
 • Puig Blanc, el (1662), Lo puig Blanc (1698)
 • Puig de la possessió dita la Cabanassa (1671)
 • Puig de Portola , el (1671)
 • Puig de sa Vileta (Son Cós)
 • Puig de s’Ermita (o de Son Seguí)[Terme de StaMC, però molt relacionat amb PO]
 • Puig de Son Ros
 • Puig den Cerdà
 • Puig o pujol den Torrella [camí des Jardí] (1818)
 • Puig den Xixilis [camí des Jardí]
 • Pujol, el (Es Caülls, 1764)
 • Pujol de ses Oliveres Mudades (Son Sales)
 • Pujol de Son Caulelles, el (1732)
 • Pujols, es [Carena entre Son Sureda i Es Caülls]; es Pujols de Son Sureda
 • Replà, es [camí des Jardí]
 • Serra de Son Mallol
 • Serral, el (1729); el Serral de Marratxí (1739), Lo s.del terme de Mxí (1735)
 • Tenassa de can Parrisco
 • Tenassa de can Rafel
 • Timbes, ses (PO)
 • Turons: PO, SC, can Parrisco, Son Cós (sa Vileta)… àrees turonades de: Son Sureda, Es Caülls, Son Sales
 • Vessant de can Torres
 • Vessant de Portola (1671)
 • Vessant de sa Vileta [Son Cós]
 • Xaragall de la Comuna de Son Caulelles (1663)

Malnominació relacionada...

 • Casa de sa Cova (Mxnet) (1935)
 • De sa Costa (s.XX-XXI)
 • Can Penyes (PI) (1935)
 • Can Penyes (St Llatzet) (1935)
 • Can Puig (1960)
 • Can Puig Blanc (SC) (1935)
 • Can Roca (1874)
 • Can Roqueta (PO) (1872)
 • Del Coll (c.1728;1749)
 • Del puig Blanc (1743)
 • Des Putxet (Son Ametller Nou)
 • En puig Blanc (1732)
 • En Putxet (SC)

Probables orònims, o relacionats:

 • Can Jordi de ses Roques (Pou des Coll)(c.1945)
 • Can Xela (Mxn) (c.1945)
 • Can Xela de baix (Mxn) (c.1945)
 • Cas Mitjà Pla (Pou des Coll) (c.1945)
 • Son Frau de Baix (1863)
 • Son Frau de Dalt (1936)
 • Ca na Comes

Informadors:

Fonts:

 • CMM
 • Llibre de comptes-Marratxi i SC (1732)
 • Plecs c. 1935 – AMM
 • Relacio de cases habitables (1935, SC i Mxí-net) – AMM

Bibliografia utilitzada:

 • BMM: Marratxí, Guia dels pobles de Mallorca. CIM/Grup Serra. Mallorca, 2002
 • BMM/MC: Els Estims de Marratxí d’inicis del s.XVIII (III JELM)
 • Canyelles, Martí: L’ocupació humana d’una àrea marginal: el camí de sa Bomba (II JELM)
 • López / Valero: Els Estims de Mxí de 1732 (II JELM)
 • Mascaró, Josep: Corpus de Toponímia de Mallorca
 • Moll, Isabel: El paisatge agrari de Mxí a 1818 (I JELM)
 • Ordines/Rotger/Forteza/Reynés: Notes històriques dels camins de Mxí (III JELM)
 • Quintana/García/Fornés/Ramis: Les coves prehistòriques de Mxí… (II JELM)
 • Tomàs / Pasqual : La sèquia de Son Sales… (II JELM)

[Plana en construcció]

AMM: Arxiu mpal de Mxí

JELM: Jornades d’Estudis Locals a Marratxí

[Mxp, III ’21] [Darrera actualització, VI ’21]

[TM/BMM, Mxp, III ’21] [Darrera actualització, V ’21]

(Visited 54 times, 1 visits today)