Topònims urbans

 • Mxn:
 • Can Vador
 • PO:
 • Carreró des lladres, es
 • Molí de can Marçal
 • Molí des Forn
 • Pou de l’església, es

 • PT
 • Cisterna de ca ses Monges
 • Cisterna de la plaça de l’església
 • Cisterna de l’Escola pública
 • SC:
 • Molí de can Arnau; Molí den Pere Sureda
 • Molí de can Farineta
 • Molí de cas Campaneter
 • Villanet, es (1928)

Fonts:

 • CMM
 • Despuig, Antoni: Mapa de la isla de Mallorca, 1784
 • Instituto Geográfico y Catastral: Bosquejo planimétrico de Marratxí, 1954
 • Llibre de comptes-Marratxi i SC (1732) – AMM
 • Moreno Ramírez, Pedro: Plano geométrico del término jurisdiccional de Marratxí,1858
 • n/c : Cartografía Militar de España. Hoja 698, cuarto I
 • Plecs c. 1935 – AMM
 • Relacio de cases habitables (1935, SC i Mxí-net) – AMM

Bibliografia utilitzada:

 • BMM: Marratxí, Guia dels pobles de Mallorca. CIM/Grup Serra. Mallorca, 2002
 • Cabot, Bernat: Infraestructura hidràulica del Pla de na Tesa durant el segle XIX (II JELM)
 • Molada, Bonifaci: Teules pintades a Mxí (I JELM)
 • Santana, Manel: L’associacionisme obrer a Mxí (I JELC)

[Plana en construcció]

[BMM, Mxp, IV ’21]

(Visited 14 times, 1 visits today)