Amengual Bestard, Antoni -BERNADÍ-, SC (1878-1935)

.Gerrer, SC

Neix a sa Cabaneta el 23 de novembre de 1878.  Fill de Bartomeu Amengual Rubí i de Francesca Bestard Creus, possiblement ell de sa Cabaneta i ella de Pòrtol.

Casat en primeres núpcies amb Margalida Serra Serra, de Pòrtol. Tenen una filla, Francesca, casada el 1934 en primeres núpcies amb Jaume Noguera, PARRUTA, mort a la Guerra Civil. Tengueren dos fills: Tomeu i Francesc, morts als nou i al dotze anys.

Francesca es torna a casar l’any 1940 amb Miquel Serra, de SON AIXALÓ. Tenen sis fills.

Per la seva part Antoni Amengual Bestard es casa en segones núpcies amb Maria Serra Carrió, de Pòrtol, RUMBET. Tengueren vuit fills:

– Paula, casada en primeres núpcies amb Jaume Morey Mas, de Manacor, i en segones amb Josep Calafat Mesquida, de Santa Maria del Camí. No va tenir fills.

– Bartomeu = Joana Salom Salom, de Santa Maria del Camí> Antoni i Maria Francesca.

– Josep. Va morir als quaranta-vuit anys, fadrí.

– Maria = Miquel Castell Torres, de Palma> Maria i Maria Antònia.

– Antoni = Amalia López, de Santander>Antoni Gerard, Joan Lluis i Bernat. Viu a França.

– Bernat = Antònia Colom, de Santa Maria del Camí> Antoni i Maria

– Joan = Maria Capó Canyelles, de SON SUREDA> Maria.

Catalina = Andreu Isern Pocoví, FOGUER, de sa Cabaneta> Andreu, Antoni i Maria Antònia.

 

Toni Amengual Bestard era fill de gerrers. Va aprendre l’ofici de gerrer a casa seva.

Va ser un gran mestre.

Va participar a diverses exposicións. Va guanyar la medalla de bronze a l’EXPOSICIÓ BALEAR d’agost de 1903. Va presentar una gerreta que cabia dins una capsa de mixtos.

També va participar en altres mostres , dues d’elles a Barcelona. Hom conserva diversos diplomes.

La seva especialitat eren les gerres brodades.

Mor a sa Cabaneta el 25 de novembre de 1935.

[CJM / Catalina Amengual Serra, Mxp, IV ’17]

[SEGUEIX L’ACTUALITZACIÓ DIÀRIA DE MARRATXIPÈDIA I ELS SEUS RÀNQUINGS  MITJANÇANT LA NOSTRA PLANA DE FACEBOOK]

(Visited 363 times, 1 visits today)

Tags: , , ,

Cap comentari.

Deixa un comentari