Amengual Company, Martí -VENT (s.XVIII-XIX)

Amengual Company, Marti personer 1814 Mxp Imagen 100

Acta d’un ple, de l’Arxiu Municipal de Marratxí

 

 

 

 

 

Regidor

 

 

 

Neix l’any 1770 a Pòrtula (li deien així, el mateix nom de la possessió primitiva, encara que ja l’haguessin establida), fill de Bartomeu Amengual Pou i Joana Company Canyelles, i renét de la parella inicial dels Amengual ollers a PO i SC.

L’any 1792 es casa amb Antònia Ramis Serra, amb la qual arriben a tenir 8 fills: Joana M, Caterina, Antònia M, Bartomeu, Miquel, Martí, Bernat i Pere Josep.

L’any 1808 el nomenen regidor síndic de l’Ajuntament de Mxí, amb el batle Bartomeu Coll Jordà. El 1814 repeteix el mateix càrrec, essent batle Joan Garau Mulet,  i el 1822 és nomenat regidor, essent batle Vicenç Matas, càrrec que segueix ocupant el 1823 amb el batle Jaume Pizà.

No consta la seva defunció a Marratxí.

[BMM, Mxp, V ’15][Darrera revisió, XII ’18]

(Visited 38 times, 1 visits today)

Tags: ,

Cap comentari.

Deixa un comentari