Amengual [llinatge][-f]

 

Un dels “grans” llinatges de Marratxí, juntament amb Canyelles i Serra, que trobam a partir de 1578 en aparició contínua fins avui. Aquest és el llinatge de l’home de la “primera parella” portolana d’ollers -Bartomeu Amengual Martorell-, que va donar peu a nombrosos branques d’aquest llinatge -i d’ollers- al poble. D’aquesta parella, provenen, per exemple, els nostres col·laboradors Pere Amengual Bestard QUELET i Sílvia Martínez Amengual de Cas FERRER, per no parlar dels casos d’Isabel Amengual -madò Bet des SIURELLS- o del fotògraf Toni Amengual.
Al Corpus en trobam més de 2000 exemples.
Moll (2006:233) l’inclou dins l’apartat de llinatges provinents de noms germànics, i considera que ve de “Ermingaud”, compost de dos noms de divinitats germàniques (Ermin i Gaut) .

 

[BMM, Mxp, VI ’15]

(Visited 158 times, 1 visits today)

Tags: ,

Cap comentari.

Deixa un comentari