Amengual Serra, Rafel – PORRET [-f]

Transportista, Pòrtol.

Més conegut com a “Porret”

Neix l’any 1907 a Pòrtol. Fill de Miquel Amengual i Maciana Serra “sa COMARE”.

L’any 1940 es casa amb Magina Bibiloni, de can Ferriol, de PO.

(Visited 53 times, 1 visits today)

Cap comentari.

Deixa un comentari