Vich Serra, Antoni Marçal – de can VICH, PO (1867-1944)

Can Flor, PO, on va viure molts d’anys.

 

 

 

 

 

 

.

Oller, PO
Antoni Marçal Vich Serra neix a Pòrtol l’any 1867, fill de Joan Vich Horrach, de Santa Eugènia, i de Catalina Serra Canyelles, de Marratxí. Tenia una germana monja que estava a Sant Jordi i era cosí del padrí de Martí Vich. Li deien de can VICH.

L’any 1894 es casa amb Catalina Santandreu Tous, de can FLOR.
Varen tenir sis fills:

– Joan V.S.= Catalina Oliver, de SC (7 fills)
– Catalina V.S.= Josep Fiol Duran (7 o 8 fills). Va tenir una filla monja que va estar molts d’anys a Son Servera o Son Carrió.
– Mateu V.S., li deien de can MORADUIX, perquè hi va estar= Magdalena Garau Frau TERESA (germana de  l’amo de la carnisseria can TERESA) (6 fills)
– Esperança V.S.= Bartomeu Fiol Duran, de cas FERRER (5 filles, 2 fills)
– Maria V.S.= Bernat Palou Frau (2 fills, 2 filles)
– Francesca V.S.= Jaume QUELET (germà de mestre Pere, sogre de mestre Pep RABASSÓ)(Dues filles, Maria i Catalina)
D’ençà que es varen casar sempre varen viure a can FLOR. La dona es va morir prest, i la filla Maria el va servir fins a la mort.

Devia fer feina a can VICH, on es devia dedicar a fer olles i greixoneres.

Gràcies al padró de 1902 sabem que llegia i escrivia.

Podria ser que hagués fer part de la Junta Municipal de contribuents, però és difícil assegurar-ho perquè coincideix amb una altra persona, coetani, sabater de professió, de nom i llinatges idèntics.
No consta que mai hagués sortit de Mallorca.

Desconeixem quines eren les seves aficions.

Fisícament era alt, gran. No en coneixem imatges.

Va morir, ja vidu, l’any 1944. Tenia 77 anys
L’esposa, Catalina Santandreu havia nascut c.1866 a Son Sardina, filla de Mateu Santandreu Canyelles, de Puigpunyent, i d’Esperança Tous Carbonell, de Palma. Era neboda de Joan Santandreu, missioner que va regalar el solar on es va construir el convent de les Franciscanes. També era neboda de la mestra d’escola Jerònia Santandreu.
Aiximateix també tenia una germana monja que va estar devers 50 anys a Binissalem i era molt apreciada; el dia que va morir hi va anar tot el poble. Era la infermera.
Catalina Santandreu va morir l’any 1932 als 67 anys.

[BMM/Antoni Palou Vich, Mxp, II ’17]

[SEGUEIX L’ACTUALITZACIÓ DIÀRIA DE MARRATXIPÈDIA I ELS SEUS RÀNQUINGS MITJANÇANT LA NOSTRA PLANA DE FACEBOOK]

(Visited 141 times, 1 visits today)

Tags: ,

Cap comentari.

Deixa un comentari