Arxiu municipal de Marratxí

Arxiu Mpal mXP TotMxí 090703  - 102 (c) BMM

AMM (c)BMM

 

 

 

 

L’Arxiu Municipal de Marratxí (AMM) es va ubicar provisionalment en el Pont d’Inca, al carrer de Sant Alonso, núm 25, a la planta baixa d’un edifici de quatre habitatges, construïts per l’Empresa Municipal d’Habitatges Protegits a la dècada dels anys cinquanta. Però a l’hora d’ara encara no ha canviat d’ubicació, a les anomenades “cases dels mestres”, del Pont d’Inca. Abans havia estat a l’arxiu pròpiament dit de la Casa de la Vila, a sa Cabaneta, fins que varen fer les obres de reforma de la planta baixa de l’Ajuntament, dins els anys 90 del segle XX. Després, de forma provisional, s’amuntegaren al que havia estat cotxeria de l’esmentada Casa i posteriorment a dependències municipals llogades, fins que arribà l’hora de la catalogació inicial que finalitzà l’any 2000 amb la publicació de l’inventari. Malauradament, entre canvis i transports s’ha perdut una documentació essencial per a l’Arxiu.

L’Arxiu es troba exempt de l’edifici de l’ajuntament, a una distància d’uns set quilòmetres. Consta de dues cases d’uns 60 m2 i no disposa d’espais diferenciats per a la consulta i dipòsit. Es troba obert al públic els dilluns i els dimecres de 10 hores a 13 hores. El procediment per poder accedir al fons documental es emplenar una instàcia que es presentarà al Registre  de l’Ajuntament i a la que es donarà conformitat amb la signatura del batle.

La documentació s’ha classificat d’acord amb els criteris del quadre de classificació del Consell de Mallorca

Els llibres d’actes es conserven a la Secretaria de l’Ajuntament, a Sa Cabaneta. En aquests moments conformen l’arxiu uns 400 metres linials de documentació estructurada en sis conjunts documentals, amb seccions, subseccions i sèries documentals.

Cronològicament, el fons abasta de 1601 fins al 2001 encara que part de la documentació dels darrers anys s’està organitzant en aquests moments.

Arxiu mpal PI Mxp 071121  - 007

AMM (c)BMM

La documentació s’estructura en els conjunts documentals següents:

1.- Organs de Govern
Es pot destacar els llibres de Jurats i determinacions de Consell que van de 1715 a 1763 , els llibres de resolucions de Batlia datats des de 1718 a 1766 o el llibre de constitució i dissolució de l’Ajuntament dels anys 1812 a 1821.

2.- Administració General
Hi destaca sobretot la correspondència (entrades i sortides ) des de l’any 1902 fins 1989.
La subsecció d’Estadística amb padrons d’habitants de 1893 a 1996.
La subsecció de Milícies que té sèries d’expedients de reemplaçaments des de 1777 a 1987.
També comptam amb tota la documentació relaiva al personal de l’Ajuntament.
Dins la secció de Sanitat i Assistència Social trobam documentació referida a aspectes sanitaris, prestacions socials o beneficència.
La secció d’Urbanisme reflecteix el fort creixement urbanístic del municipi i un gruix important d’aquesta secció està dedicat a les obres particulars.
Educació, Cultura i Esports contenen documentació diversa del llarg del segle XX.
La subsecció d’Abastiments i Mercats compte amb documents de llistes de repartiment de blat i pa com els més antics datats els anys 1724-1725 i 1734-1735.
Destacam també les seccions d’Ordre Públic i Policia Municipal i de Transports i Comunicacions.

3.- Administració Econòmica
Està format per quatre seccions que són Comptes de la Universitat, Intervenció, Tributació i Dipositaria. Aquesta divisió en seccions és deguda a que la documentació comptable de l’antiga Universitat feta pels clavaris i oïdors de comptes s’ha separat dels negociats més moderns d’Intervenció i Dipositaria. Es molt interesant en aquest conjunt el llibre de l’administració de Son Caulelles (1745-1747).

4.- Eleccions
El quart conjunt documental correspon a la documentació electoral(1907-1991).

Arxiu mpal PI Mxp  071121  - 002

AMM (c)BMM

5.-Justícia
Està format per dues seccions: Cúria i Jutjat.

Marratxí es trobava sota la jurisdicció reial i episcopal de la Cúria del Pariatge. Conservam el llibre d’actes de l’establiment de Sa Cabaneta 1771 i 1779. La subsecció de Jutjat ja és documentació de nou règim.
A la subsecció de Registre Civil hi trobam naixements, matrimonis, avortaments i certificats.

6.- Varis i altres
El sisè conjunt documental conté documents que pròpiament dits no són municipals, però que per diversos motius estan integrats al fons municipal, com a exemple documents de la Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos(1954-1955) o documents del Consejo Local del Movimiento.

 

 

 

 

[Margalida Morales, BMM, Mxp, VI ’15]

[SEGUEIX L’ACTUALITZACIÓ DIÀRIA DE MARRATXIPÈDIA MITJANÇANT LA NOSTRA PLANA DE FACEBOOK]

 

(Visited 341 times, 1 visits today)

Tags:

Cap comentari.

Deixa un comentari