Bernat, Andreu (1325)

Imatge del Llibre de comptes – Procuració Reial (ARM) – Inclòs a la portada de l’obra RRV2007

 

El 1325, Maimó Peris va establir en emfiteusi a Andreu Bernat la meitat d’una alqueria que tenia el seu pare Joan Bernat, confrontant amb

-la cavalleria de Bernat de Torrella
-l’honor de Ramon Perdiguer
-el rafal de Ramon Gisbert.

A cens de 16 quarteres de blat.
[RRV2007:7]

El 1328, Andreu Bernat, habitador de Marratxí, confessa tenir en dipòsit i comanda del notari Artús Mateu 89 ovelles (entre ovelles, mardans i anyells), estimades a 33 lliures, les pasturaria en el rafal que té a Marratxí.

El mateix any va comprar les pastures de l’alqueria de Pere Babiloni per pasturar-hi el bestiar.
[RRV2007:6]

[Mxp, V ’17] [Darrera revisió, I ’19]

[SEGUEIX L’ACTUALITZACIÓ DE MARRATXIPÈDIA I ELS SEUS RÀNQUINGS MITJANÇANT LA NOSTRA PLANA DE FACEBOOK]

(Visited 63 times, 1 visits today)

Tags: ,

Cap comentari.

Deixa un comentari