Bibiloni [llinatge] [-f]

Llinatge existent a Marratxí des de 1229, amb la única excepció del segle XV, que no en trobam cap. Al padró de 1815 en trobam, especialment,  a
Pòrtol i al Pou del Coll. A finals del s. XIX en trobam, especialment, al Pla de na Tesa. Posteriorment i fins a l’actualitat n’hi ha a tot Marratxí.
Al Corpus en tenim documentats més de 600. Podríem destacar els Bibiloni “MIQUELÓ” de PO o els Bibiloni “MANESCAL” de PO i SC.

Segons Moll(2006:306), el llinatge Bibiloni pertany a l’apartat provinent dels noms gentilicis, i ve de “Babiloni”, ‘nadiu de Babilònia’.

Vegeu >>> Can Ferriol

 

[BMM, Mxp, IV ’15] [revisat, V ’15]

(Visited 75 times, 1 visits today)

Tags: ,

Cap comentari.

Deixa un comentari