Bibliografia

Bibliografia utilitzada sovint a Marratxipèdia:

 

 • ALCOVER – MOLL
  Diccionari Català, Valencià, Balear
  Palma 1930-1962

 

 • Joan COROMINES
  Diccionari etimològic i complementari de la Llengua Catalana
  9 toms
  Barcelona, 1980 a 1991
 • Armand de FLUVIÀ i ESCORSA
  A la recerca dels avantpassats
  Curial
  Barcelona, 1995

 

 • INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS
  Diccionari manual de la llengua catalana
  Barcelona 2000

 

 • Josep MASCARO PASARIUS
  Corpus de toponimia de Mallorca
  6 toms
  1962 – 1967

 

 • Josep MASCARÓ PASARIUS (coordinador)
  Història de Mallorca
  10 toms
  Esago 1978

 

 

 • Biel MASSOT i MUNTANER
  Marratxí
  Hora Nova S.A.
  Mallorca, 2002

 

 • Francesc de B. MOLL
  Els llinatges catalans
  in Obres completes, III
  Mallorca, 2006

 

 • Guillem MORRO VENY
  Marratxí durant els segles medievals (1229-1500)
  Documenta Balear
  2006
 • MOYA PAIS, Maria José (redacció); FERRER VIDAL, Maria Antònia; ONCALA FERNÀNDEZ, Julio; TIMONER GAYA, Catalina; MATAS ALOMAR, Joana Maria
  Inventari de l’arxiu municipal de Marratxí
  Palma 2000

 

 

 • Ramon ROSSELLO VAQUER
  Noticiari de Marratxí
  Mallorca 2007

 

 • VV.AA.
  Diccionari biogràfic
  Albertí, editor
  Barcelona, 1966-1970
 • VV.AA.
  Diccionari de la llengua catalana
  Enciclopèdia Catalana
  Barcelona 1982

 

 • VV.AA.
  Gran Enciclopèdia Catalana
  Edicions 62
  Barcelona, 1969 – 1980

 

 • VV.AA.
  Gran Enciclopèdia de Mallorca
  Promomallorca edicions S.A.
  1991

 

 

 

 • VV.AA.
  Pòrtula
  Revista – Informatiu cultural de Marratxí
  Marratxí 1981 – 2007

 

 

 

 

[Mxp, IV ’15][revisat, IV 17]

[Entrada en procés de construcció]

[SEGUEIX L’ACTUALITZACIÓ DIÀRIA DE MARRATXIPÈDIA MITJANÇANT LA NOSTRA PLANA DE FACEBOOK]

(Visited 88 times, 1 visits today)