Mapa de Marratxí (Terres del Pariatge, inicis s.XX)

 Secció de Marratxí del mapa de les terres de Pariatge, provinent de la col·lecció “Ruta de la Conquesta” corresponent a la “Historia de la Baronía…” de Joan Baptista Ensenyat. Encara que no sabem la data exacta de la seva realització, com a molt es va dibuixar l’any 1921.

Cal advertir que no sempre les ubicacions són correctes. Falten tota una sèrie de topònims i, en el cas de “Son Lladó”, no coincideix amb cap possessió coneguda del nostre terme.

Destaca el traçat de la via fèrria, en aquell moment de relativa recent inauguració.

     Topònims de Marratxí que hi surten

Mapa integral de les terres del Pariatge

[BMM, Mxp, IV ’17]

[SEGUEIX L’ACTUALITZACIÓ DIÀRIA DE MARRATXIPÈDIA I ELS SEUS RÀNQUINGS  MITJANÇANT LA NOSTRA PLANA DE FACEBOOK]

(Visited 256 times, 1 visits today)