Obres comentades, ressenyades o destacades

Alvaro CAMPANER 1881: Cronicon Mayoricense

Joan Baptista ENSENYAT PUJOL 1919: Historia de la Baronía de los Srs.Obispos de Barcelona en Mallorca

Josep MASCARÓ: Corpus de toponímia de Mallorca

Biel MASSOT 2008: Corpus de marratxiner/e/s

Guillem MORRO  2006: Marratxí durant els segles medievals

Antoni ORDINAS GARAU: Geografia i toponímia a les Illes Balears. La terminologia geogràfica en els
noms de lloc. Editorial Moll (2001)

Miquel ROSSELLÓ del ROSAL
De la foscor a l’esperança. Memòries d’un estudiant antifranquista
Menjavents, 95
Documenta Balear
Palma, 2011

Llibre de memòries d’una època molt concreta (1968-1973), quan l’autor va estudiar com a seminarista al Seminari del Bisbat de Mallorca i posteriorment va iniciar els seus estudis universitaris a Barcelona i va entrar en contacte amb el món de les esquerres -en aquell moment totalment clandestí- i quan el Tribunal d’Ordre Públic (TOP) el va condemnar a presó. Ens resulta especialment interessant perquè hi surten una nombrosa sèrie d’esments a persones de Marratxí amb les quals va tenir una profunda relació, almenys en aquell moment: La seva família, pares i germanes, del Pont d’Inca, el metge i batle Martí Serra, la parella d’aquest Catalina Creus, el també metge Enric Benito i Maria Margalida -Lila- Thomàs, la seva parella de tota la vida.

Ramon ROSSELLÓ VAQUER 2007: Noticiari de Marratxí

VV.AA: Jornades d’Estudis Locals

Vegeu també:

[plana en procés de construcció]

[Mxp, IV ’15][darrera actualització, V ’21]

[SEGUEIX L’ACTUALITZACIÓ DE MARRATXIPÈDIA I ELS SEUS RÀNQUINGS  MITJANÇANT LA NOSTRA PLANA DE FACEBOOK]

(Visited 118 times, 1 visits today)