Josep MASCARÓ: Corpus de toponímia de Mallorca

 

Mascaro - CorpusMxp IMG_5459

 

 

 

 

 

 

 

Recull de topònims de l’illa de Mallorca, elaborat per l’autor durant els anys 6o del segle XX. La relació alfabètica de topònims està basada en el Mapa General de Mallorca, alçat pel mateix autor entre 1952 i 1962. Inicialment, el Corpus sortí en forma de fascicles.
Quant a Marratxí, hi ha una sèrie de topònims, no tots, i la relació dels nuclis històrics amb alguna indicació de la seva història, segurament fornida pels respectius rectors d’aquell moment de les quatre parròquies del municipi. També hi trobam algunes fotos, avui en dia ja històriques.

Serveix, a part de resseguir els tòpònims locals, per fer comparatives amb noms idèntics o semblants que puguin existir a d’altres termes municipals.

 

[BMM, Mxp VI ’15][darrere revisió, I ’19]

[SEGUEIX L’ACTUALITZACIÓ DE MARRATXIPÈDIA I ELS SEUS RÀNQUINGS  MITJANÇANT LA NOSTRA PLANA DE FACEBOOK]

(Visited 424 times, 1 visits today)