Pòrtula – Col·laborador/e/s

Pòrtula – Col·laboradors / res

 • Adrover Quetglas, Bartomeu: El meu poble [redacc.] 72,8
 • Aguilar, Tolo: Fotogr.104 i ss; Des Pla de na Tesa  104,6; Port.113 [Teresa Matas]; Portada 114 [Forn de can Vent]
 • Aguiló, Cosme: Sobre els noms d’alguns núvols d Santanyí 48,62
 • Aguiló, Maria Fernanda: La unitat de Treball Social de Mxí   100,7
 • Aguiló Bordoy, Agustí: Eaktay-Ahn  50, V 86
 • Aguiló Pallicer, Miquel
 • Alemany, Gabriel J.: A una veïnada de cas Capità  110,8
 • Alianza Popular – Marratxí: Els partits informen. Pòrt 22, I 84
 • Alumnes de La Salle: Mans i fang: Mxí la capital del fang46,12
 • Amengual, Antoni -de cas CANONGE,PO: Cessió foto alumnes Rafel Salvà PO c.1950  78,24
 • Amengual, Caterina -de can BERNADÍ, SC: Cessió foto Primera comunió StM 1968] 108,24
 • Amengual, Isidre -de sa PENYA:  Cessió foto equip futbol al Figueralet PO c.1960  61,24; Cessió foto equip camp Figueralet PO c.1960  65,20;  Servidors de xocolata PO 1958  66,20; Cessió foto equip al Figueralet PO c.1957  87,20; Cessió foto festa Figueralet PO c 1957 101,16
 • Amengual Bestard, Pere QUELET                                              Cessió foto escolanets PO c.1958  68,20; Cessió foto alumnes Franciscanes PO c.1954  86,20
 • Amengual Garau, Esperança -de ca n’ISIDRE, PO: Cessió foto alumnes petits Franciscanes PO 1964  67,28; Cessió foto nines Franciscanes PO 1967  76,20
 • Amengual Serra, Caterina -de can BERNADÍ, SC: Cessió foto alumnes SC, època guerra incivil 114,32
 • Amengual Serra, Caterina -de can VENT/de Son MIR: Cessió foto nines Franciscanes PO c.1960  75,20
 • Associació de Veïnats SC: L’Avv. estrena butlletí 115,7
 • Avellà,, Xisco: Per una Mallorca digna, prou d’urbanitzacions! 95, 16
 • Balutxo, En: Corresponsalia metropolitana 46, I 86; 47,
 • Barceló, Bartomeu: Dos aniversaris corals que no hem d’oblidar  Pòrt 63, IX 87
 • Barceló Nicolau, Gabriel: La Biblioteca informa  67, I 88; Biblioteca pública  91,23
 • Barceló, Margalida: Arquitectura popular Pòrt 11, I 83; 12, II 83; 15, III 83
 • Barceló, Nicolau: Sobre premsa breument  50, V 86
 • Barceló Suàrez, Francesc
 • Barrado, Manuel:[dibuix]50,V 86; Balladors (dibuix) 100,59
 • Barroso Stöcmann, Elena: Sant Marçal (redacc.) 84,8
 • Bearn o el plor de la vertadera Mallorca: Les festes patronals del Carme a Pòrtol  96,10
 • Beltran, Juan: Pòrtol, la cueva  69,14
 • Bestard Mas, Andreu: Pòrtola 35,12 ; 36,11; Els Torrella i els Oleses, posseïdors de la Cavalleria de StaM del Camí  50, V 86; Cova artificial d’enterrament de Son Caulelles  83,18; Família Mas de Son Galceran  100,50
 • Bestard Ramis, Antònia -de can QUELET, PO: Cessió foto grup portal major església PO anys 30  97,20; Cessió foto alumnes brodadores PO c. 1932  99,16
 • Bibiloni, Baltasar: La Dama de Mallorca, Pòrt 13, I 83; Murmuri [cànon] 50, V 86
 • Bibiloni, Gabriel: El II Congrés a les Illes Balears  48, III 86
 • Bibiloni, Jaume -ROBIOL,PT:   Cessió foto partit fadrins/casats PT 1975  91,28; Cessió foto Alumnes PT 1957 111,56
 • Bibiloni, Toni: Cinquè aniversari del Grup d’Esplai es Campet  107,12
 • Bisquerra, Caterina: Els amics de l’escola  82,31
 • Bonet, Joan Albert & altres: Els 10 anys [de C.i Llobera] passa a passa  82,21
 • Bonnín Roca, Josep Lluís: De com un “pervertidor” pot esser académico o de com es pot pervertir tota una acadèmia 112,27
 • Bosch Auba, Miquel
 • Bosch Roca, Guillem: Els Valldemossa al Costa i Ll.  38,4  Id: Notíces del Costa i Ll. 39,5; 44,5; 46, I 86; Artur Suau: L’esport del Judo 45, XII 85; Setmana cultural al Costa i Llobera  49, IV 86; Viatge d’estudis a Andalusia  51,6; Trobada de la Premsa Forana a Muro  55, 4  ;  Col·legi Costa i Llobera  59,6; Viatge d’estudis del C.iLlob.62,20; Irregular joc dels equips del nostre terme  78, 8; War (guerra) 100,29; [Entr. Mn G.Rigo] 109,8
 • Bota Totxo, Miquel: “Prestissimo” Fuga per a J.S.Bach  100,73
 • Busquets Roca, Xisco
 • Cabot Simonet, Joana (SC): Cessió foto alumnes de les Franciscanes SC c. 1970  98,24
 • Calafat, Bernat: Cançons i gloses de sa vermada  53,X 86
 • Calafat Rivas, M.Dolors: “Cenicienta” moderna [conte] 13, I 83
 • Calvo Femenias, Josep Antoni: Des Pont d’Inca 116,9
 • Canyelles, Francesca -PERETONS, PO: Cessió foto grup rifa M.D.Fàtima PO c.1954  81,40
 • Canyelles, Maria; Fca Mas, Margalida Sans i Antònia Soler: Antoni Canyelles Rigo, de sa Font, glosador 95, 8
 • Canyelles, Martí -de can VENT/casat a can JAUME, PO:  Cessió foto alumnes Albert Castell PO c 1939 102,16
 • Canyelles Creus, Joan -des MOLÍ, PO: Cessió foto alumnes dona Maria i dona Assumpció c 1957] 90,28
 • Canyelles Garau, Joan Francesc: Portada 10 anys  111,1
 • Canyelles Oliver, Antoni ROGET
 • Canyelles Serra, Pere: En Tià i na Catalineta [conte] 14, II 83
 • Capel Rotger, Catalina: Els nostres balls 20, XI 83
 • Capó Juan, Josep
 • Carbonell, Xavier: Primer Encontre de Joves Estudiants de Música 38,17; Id: Música per a tothom 40, 18; Id: Una carassa a l’orgue de la Catedral de Mallorca  50, V 86
 • Cardell Fluxà, Bartomeu: Racó de ciència  82,56 i ss.; El número PI  83,17; La pluja àcida  86,17; El forn de microones  88, 15; L’efecte hivernacle  90, 18; La capa d’ozon  91,25
 • Carmina Burana: La nostra informació de cada dia – Llegir, escriure i parlar en català 30,9
 • Id: La informació,nostra, de cada dia, donau-nos senyors… 31, X 84; 32, XI 84; 33, XII 84
 • Id: Entorn del repte de l’autonomia, la normalització lingüística… 35,14; 37,8; Per a una nova ordenació hemerogràfica  36,8; Més enllà de la Iera Fira del Fang 38, V 85; De la ceràmica i els objectes de fang 39, VI 85; De la moral i els usos dels objectes de fang 40, VII 85; Jo et salut, Manuela! 41, VIII 85; A modo de mides per a mudar de modae 42, IX 85; A modo de vases per a mudar de cul 44, XI 85; Li faries una mamada al batle Ramon, Elionor Taboada?46,I 86; Biel, Matxot!  47, II 86; No us mossegueu la llengua, comdonau-vos-la  111,41
 • Casasnovas, Francesc [i M.Mar Pons]: Comissió d’ensenyants de català: objectius 16, IV 83
 • Castaño, Emili: Festes patronals d’es PI,  84,9; Festes populars a Sant Llatzet  110,9
 • Català, Tomeu: Lluita per un demà més bo 11, XI 82
 • Català, Tomeu CABRA: Es camp d’avui  49, IV 86
 • Cavallet quan eres jove: Aeroport sí, aeroport no  94,7; Adéu [Dipòsit aigua PI] 100,7; Dècimes desbaratades  111,9
 • C.D.Marratxí: L’estudi estadi del C.D.Marratxí  86,6
 • Cifre Cerdà, Martí: (F2) Pregó de Setmana Santa  69,11; 11 anys a Pòrtol  111,35
 • Cloquell, Jordi COSTELLA
 • Club d’Escacs La Unió-Mxí: Escacs a Marratxí 50, V 86
 • Club de bàsquet PT: Un grup d’amics d’aquí prop  46,5
 • Coll, Josep: L’escola  82,31
 • Coll, Josep / Joan Serra: [Escola viatgera: Saragossa, Tardor ’89] 90, 21
 • Coll Bardolet, Josep: Rere les passes de Bach. Presentació del llibre,  81,33
 • Coll Busquets, Francesca: El bosc d’en corbata Blanca [conte] 15, III ’83
 • Comissió portolana de glosadors
 • Company Florit, Joan: Escola de pedagogia musical 24,25 III,IV 84
 • Id: La Música des de la Universitat 40,19
 • Id: Antoni Matheu  44, XI 85
 • Id: Normalització mcal a Mallorca;el cas de Pòrtula50,V86
 • Crespí, Francesc: Bona nit blanca roseta 14, II ’83; Sibil·la, aguanta sa coca… 100,77
 • Crespí Ramis, Rafel
 • Creus, Jaume: S’Oller orellut, sa litrona i es comentaris que ha escoltat  100,26
 • Creus Sans, Antònia -des TANCAT,PO: Cessió foto Homenatge Vellesa PO c.1965  84,24
 • Cubí, Joana: Església de Pòrtol [dibuixos] 111,28,30
 • Deià, Joan: Paisatge mallorquí amb figura [dibuix]  50, V 86
 • Diezemann, Max & altres: Els 10 anys [de C.i Llobera] passa a passa  82,21
 • Dols, Colau: Cap a un nou nacionalisme artístic? 34, I 85
 • Id: Carnaval i ametlers 35,6
 • Id: Mallorca verge. Tres distàncies, sis enfocs  36, 42; Espriu… 37,11; Marbres  38, V 85; Les teresetes de Mao [Zedong] 40,12; Pels camins de l’aigua  42,IX 85; Tot,tot volta dins la gàbia… [poema] 43, X 85; Lluís Llach, un exemple 50,V 86; En la mort de Josep Vicenç Foix  58, III 87
 • Domínguez, Andrés: Palabra [poema] 50, V 86
 • Donant de sang, Un: Glosa 99,2
 • Duran, Llorenç M.: Sobre un himne mallorquí 20, XI ’83
 • Duran Coll, Nina: El desert [conte] 21, XII 83
 • Duran Salom, Gabriel (PT):  [Cessió foto Alumnes PT 1929] 110,24
 • Estelrich Juan, Jaume: Descentralitzar la Cultura  40,18
 • Estelrich Massutí, Pere
 • Estévez, Àngels: Per al 100 de Pòrtula  100,42
 • Feliu, Carme: El puig Gurugú [conte] 21, XII 83
 • Ferrà, Joan -CANYAR, PO:  Cessió foto alumnes Albert Castell PO c 1939] 102,16
 • Ferrer, Pau: Es diari Portulà 32, 5; Mots avenguts 32,5 i ss.; Som un senzill pensador…35,6; “Consejal” de joventut… 36,7; Un dia me vàreu dir [crítica a Pòrtula] 39, VI 85; A Pòrtol de Marratxí… 40,9; De glosador no pretenc… 87,2; El monument a l’oller  89,2; Es temps que juguen no fan gasto  90, 2; Operació de s’Oller  110,9
 • Ferrer Alemany, Joan: Cessió foto Homenatge vellesa StM anys 60  83,24; Cessió foto baptismes StM c.1960  85,20; Cessió foto inauguració camp Son Caulelles PO c 1959] 105,24; Notes hques urbanització St Marçal  111,34
 • Ferrer Massanet, Rafel: La clau  100,28
 • Ferrer Sanxo, Rafel
 • Fiol Vich, Maria -de cas FERRER, PO: Cessió foto grup jovençans PO c 1957] 106,24; Cessió foto Domund PO c 1963] 107,24
 • Fiol, Paquita: L’escola  82,31
 • Fiol [Bestard], Gabriel: La presència del Burdigalià i el Tortonià a sa Cabaneta i Pòrtol. 21, XII 83; Els materials de construcció  50, V 86
 • Foner: El Ple de constitució (15 VI 91)  106,8; “Rodillo”, ja  107,8; Un canvi total de papers 108,9; Dimarts i tretze, una mala pel·lícula  108,9; Quasi una història d’amor 111,19; Jo urbanitz, i tu, vols ser regidor?  112,19
 • Font Munar, Antoni Pere: L’Associació de Veïnats del PT  82,11; Home i tècnica  112,31
 • Font, Miquel Àngel: Vegetació de Marratxí 22, I 84 i ss.; Excursió al puig Blanc  39,VI 85; Plantes comuns a Mxí, el pi i els pinars  40, VII 85; La garriga de son Caulelles 41,7; Falgueres 42, IX 85; Els líquens 44, XI 85; Plantes de Marratxí  50, V 86; Cal que neixin flors a cada instant  53,X 86; Odissea en el puig Blanc 59, 14; Qui vol l’autopista?  61, 8; Cabrera passa per Mxí  69,8; El medi ambient a Marratxi  81,34; Herbes de Betlem 88,6; El camí de sa Bomba  88,6; Destrucció a Marratxí  91,18
 • Font Munar, Antoni Pere: Una tertúlia a can Macià de Son Roca   100,53
 • Fortuny, Xavier: El Club d’esplai de St Marçal, porta oberta als al·lots de SC,  78,11; Mitjorn, un grup de teatre a SC amb onze anys d’activitat  79, 7; SC-Notícies 81,8; Joan Bestard Juan, jutge de pau 82,6; Excursió a la Trapa 82,6; Les nits de festa de StM  83,16; Durant aquest mes passat…SC  86,5; Sa Cabaneta 88,6; Durant aquest… 89,6; Aquest passat mes de gener  90, 10; Per als 100 números de Pòrtula  100,45
 • Franco Díaz de Bustamante, Josep: Ens deixà madò Caterina BARRILANTE  110,7
 • Frau, Antoni: (Aporta rondalla sobre aixovar ceràmic) 34,10
 • Frau, Llorenç: Glosa de la porcella de can Gaspar (PT) 116,6
 • Fullana, Pere: Atletisme 110,16; Universíada Palma-99  110,16
 • Fuster Veny, Gaspar: Per al 100 de Pòrtula  100,46
 • Gafarot, Carme: Perdó, no l’havia vist… [dibuix]  50, V 86; (dibuix)  100,69
 • Garau, Cristofor Xavier: Un poc de seny i vergonya [sobre la cova de Son Caulelles] 20, XI ’83; La realitat del judo 20, XI 83
 • Ginard, Antoni: Allà deçà del torrent (Pla SN)  100,60
 • G.O.B. Marratxí: Una llarga i clarificadora lluita: Salvar sa Dragonera 9, IX 82; Salvem es Trenc 20, XI 83; Es Trenc: Victòria? 21, XII 83; El G.O.B. a Marratxí 25, IV 84
 • González, Verónica: El sol no salió [conte] 13, I 83
 • Grimalt Cantero, Jaume: L’Ajuntament se’n despreocupa del bàsquet en el PT  98, 8
 • Grup excursionista de Pòrtol: Reportatge gràfic 31 XI 84
 • Guasp Gelabert, Bartomeu: Monografia històrica de l’església de Ntra Sra del Carme de Pòrtol (transcripció i resum Mn.Cristòfor Trias Serra) Pòrt 16, IV 83 i pàssim
 • Hermoso, Carme: Paisatge blau (Dibuix)  100,51
 • Hernández Pardo, Mònica: Marratxí (redacc.) 97, 13
 • Homar, Bernadí: Presentació [extracte del catàleg de l fira del Fang, amb BMM i MMS] Id 34, I 85
 • Iglesias, Marisa: Des Pla de na Tesa i des Pont d’Inca  99,8
 • Iniesta, Maria Àngels & altres: Els 10 anys [de C.i Llobera] passa a passa  82,21
 • Isern, Andreu: Associacions de sa Cabaneta [glosa] 111,8
 • Jai de sa Barraca, Es: Democràctics o embrutadors de parets  49, IV 86
 • Jai de sa cova des Boc, Es: Opinió  61, 8                                  Id: Llegiu.. coses des Jai  62,18
 • Janer Manila, Gabriel
 • Janer Morlà, Jaume: Des de Menorca [glosa] 51,7
 • Jasso Garau, Vicenç [& Caterina Vallori] Mxí, StM i els ollers a les Rondaies 50, V 86
 • Joanet a l’onso: U.M. i el nacionalisme 39, 6; A Mxí, la majoria d’UM governa i fa lo que vol amb el vist i plau de l’oposició  45, XII 85;Mallorquins o madrimallorquines?  52,IX 86; [Danesos i PIMEM] 53,X 86; En parlar de mi no ric, o el castellà, llengua de 2ona  54,9
 • Juan Marí, Josep M.: Cessió foto St.Marçal juvenil 72-73  113,24
 • Landa Viteri, Victorí: A una veïnada de cas Capità  110,2
 • Llabrés, Tomeu: Arcs i bòvedes  30, 8 i ss.; Id: Entrevista amb “l’amo” de la Cultura local [B.Homar] 50, V 86
 • Llabrés Mulet, Jaume [amb Vicenç Sastre]: Guia escèptica de Ciutat, 13, I ’83 i ss.
 • Lladó, Marita: Sobre una coral   100,40
 • Lladó, Miquela: Panades de Pasqua 15, III 83; Cultura popular  50, V 86
 • Lladó Oliver, Pau: Escenari 44, XI 85: Grup de teatre Hero  45, 15; Foguerons de Sant Antoni a sa Pobla 47, II 86; Els Planiols  49, IV 86; Grup Mitjorn de SC  50, V 86; “Amic Biel” [Sobre Pòrt 50] 51,12; El teatre de costums  55, 14; Son Serra de Marina  56,I 87; Tricicle, un altre estil 56,I 87; Id: 1986, un any de teatre meravellós  57,II 87; Id: IV Dimoniada, a Muro 58, 8; Id: Grup teatral Mitjorn de sa Cabaneta…?  Pòrt 58, III 87; Id: Son Bauló  59,16; Id: Formentor  61, 8; La vall de Sant Vicenç 65,XI 87
 • Lladó Ribas, Marita                         PT-A on està el carrer can Cal·lari?  111,2
 • Lladó Ribas, Miquel Àngel
 • Llinàs, Xisco: Fora-vila  38, V 85 i ss. / Id: Mxí i les casetes “de aperos”41,6 / Id: Marratxí i les urbanitzacions 48, 5; Fora Vila  100,28
 • Llinàs Capellà, Caterina -de cas TORD,PO: Cessió foto excursió PO c.1949  77,16
 • Llofriu, Pere: Cactus i flors [poema] 38,2; Les plantes de jardí a les escoles de Mxí  100,33
 • Llompart de la Penya, Josep M.: Presentació de l’Auca del PI  111,10
 • Lupiàñez, Antoni -FORASTER:  Cessió foto portolans al cafè Cine 1959] 109,24
 • Magraner, Maria / Pep Toni Triay: Junts celebrem el centenari [PI] 100,7; Des Pont d’Inca… 113,9; Una cara nova a la biblioteca del PI 114,9
 • March, Felip Eugeni: Cap a una major potenciació de la nostra cultura popular 37, IV 85
 • Marcús, Gori: 1986, un any després de l’Any Europeu de la Música  40,19
 • Martín de la Torre, Pau: Visions d’un present boirós  50, V 86
 • Martín Jurado, Joan Gori: La lluna i el sol [conte] 13, I 83
 • Martínez Llopis, Pasqual: Presentació del llibre sobre la Banda Municipal de Palma 113,17
 • Mascaró Pasarius, Josep: Extracte pregó Centenari esgl.PI  95, 12
 • Massot Capó, Guillem
 • Massot Juan, Guillem: Bàsquet Pla de na Tesa (juvenils) 81,8; Jaume Grimalt Cantero, gran campió  85,7; l’Ajuntament se’n despreocupa del bàsquet en el PT  98, 8; X aniversari Club bàsquet PT  108,13. Torneig bàsquet de Nadal 113,3
 • Massot Muntaner, Biel
 • Massot Muntaner, Josep
 • Matas Alomar, Isabel: Una tertúlia a can Macià de Son Roca   100,53
 • Matas Alomar, Joana Maria
 • Matheu Nijssen, Diego: Marratxí [Redacc.] 95, 11
 • Meadows, Patrick: Pensaments sobre l’Any de la Música 40,18; L’autosubvenció de concerts  50, V 86; Reflexions en un mirall obscur  100,76
 • Mesquida Oliver, Rafel: Poble i ciutat  50, V 86
 • Mestre, Magdalena: Can Vador PT (dibuix)  100,31
 • Mestre Casado, Jordi: Dibuix 50, V 86
 • MIPT: [cercar anteriors] Torrent Gros: una afició  106,6; Història d’una Auca (PI)  110,19
 • Miralles Picornell, Joan: Els ocells de les Balears 14, II 83 i ss.
 • Miró Julià, Rosa> vide Molada
 • Molada Pradas, Bonifaci
 • Molinero Rodríguez, Juan: “Amor” [conte] 17, V 83
 • Moll, Bartomeu -PINSO,PO: Cessió foto grup Teatre PO c.1960  88,20
 • Moll Mas, Bartomeu: (F) El meu poble 72,7; Els pebres de Pòrtol 75, X ’88; S’Estel: nova papereria PO  76,13; Jaume Ramis “Roca” 77,7; Sa Bassa: nova perfumeria a PO, 78,17; Antoni Roig: Tot un artista entre nosaltres 79, 10; Miquel Coll o la millora radical de l’escola   82,38; Pòrtol  83,10; La cuina dels nostres padrins – Salsa de Nadal  88, 13; Nova sabateria a Pòrtol  89,9; Recepta de Tacons/”callos”  89,2; Josep Garau i Tries: un missioner portolà  90, 22; …i d’urbanitzacions i de la gent  92,8; Recepta d’indiot farcit   93,17; [Entr.Mn G.Rigo] 109,8
 • Monserrat Pastor, Mateu: Ave, Portulus!  100,44
 • Montaner Cerdà, Joan Carles: Quo vadis, Pòrtol  111,28
 • Montilla, Antoni: I que sigui per molts anys!  100,41; Aclarir dubtes  109,2
 • Monzon Quintana, Francesc -“Paco” CANARI,PO: Cessió foto CD Marratxí PO c. 1970  92,20; Cessió foto CD Pòrtol c. 1970  93,20
 • Monzonis Quail, David: Escacs a Marratxí,  94,2 i ss.
 • Mora, Antoni: G.O.B. 10 anys de treball  29,11; 30,12
 • Moreno, Maria Magdalena & altres: Els 10 anys [de C.i Llobera] passa a passa  82,21
 • Morey Carbonell, Baltasar: El nom de Pòrtol en el s.XVII   100,61
 • Morey Servera, Pere: Siurells (guió de la xerrada feta a la 1era Fira del Fang) 34, 8        Id:L’home de Marrakesh 50,V86
 • Morro Marcè, Mateu: Santa Maria, avui. 28, VII 84; Arquitectura popular a Marratxí  50, V 86
 • Mulet, Bartomeu: Rajoles pintades i ollers de Mxí  103,14
 • Mulet, Miquel: La llengua no té ossos, però… Pòrt 48, III 86
 • Mulet Rodríguez, Antònia Manuela: El meu primer dia d’escola  82,31; Marratxí (redacc.)  96,13
 • Munar, Antoni: La leishmaniosi  76,13; Malaltia vírica hemorràgica del conill  83,9
 • Mut Amengual, Miquel: Vull saludar els redactors… 81,2; En es número passat… 82,2; Insistesc altra vegada… 85,1; Una apotecaria per a Pòrtol  89,2; A ses gloses des número passat  91,2; Al núm 100. Marçal  100,36
 • Mut Sureda, Miquel
 • Nadal Gomila, Margalida
 • O.C.B. Mxí: Aquí l’OCB 21,XII 83; 22, I 84 i ss.
 • Oliver, Antoni: Records d’infantesa [sobre Sta Eugènia] 33, 17
 • Oliver Jaume, Jaume: L’espai, realitat i metàfora  100,47
 • Oliver [Monserrat], Antoni: Primitiu cristianisme balear. 13, I 83; Primitiu cristianisme balear- Els documents escrits, 14, II 83; Ramon Llull, l’Art i la informàtica  50, V 86; La Part Forana, un mal que ve d’enrere 57, II 87
 • Oller de sa Plaça, s’: Gloses  92,2
 • Orell Villalonga, Bartomeu: Un món fascinant  100,28
 • Ortoneda Colomar, Salvador: Moix de teulada [còmic] 8, VIII 82 i ss; Història de Mallorca [còmic] 17, V 83 i ss.
 • Palmer i Amer, Francesc Joan: El bressol [creació]  63, IX 87
 • Palou Creus, Bernat ds TANCAT
 • Palou Estarelles, Felip META  S’indiot  56,1; A’s foravilando 69,2
 • Palou Estarelles, Mateu META: Bones tardes Pep Vallori  62,2; En es Foravilando  69,2; A un anònim 70,2
 • Palou Rigo, Marçal: Cessió foto escola SC 1966  112,40; Al sr.Martí Serra… 116,2
 • Palou Vich, Antoni -de can FLOR,PO: Cessió foto alumnes petits Franciscanes PO c.1943  69,20; Cessió foto Quintos PO anys 50  70,20
 • Parera Galmés, Guillem: Festes centenari església PI  94,10
 • Parets Serra, Joan
 • Parròquia St Alonso: Cessió foto batejos PI 1971  94,20
 • Pascual [Nadal], Toni: [amb BMM] Guia musical de Mallorca 11, XI 82 i ss; Racó d’informàtica 15, III 83 ss; L’ordinador a l’escola 50,V86; Les panoràmiques d’Herbert Heinrich  51,5; La FEDRA espanyola d’E. Hernández  54 XI 86; OSB, concert d’inauguració 86,1
 • Payeras Capó, Damià: Els nostres balls populars  51,21
 • P.C.P.E Mxí: Crònica política  66,14
 • Penya Mulet, Caterina -PORRETA: Cessió foto Primera comunió PO anys 50] 89,20
 • Peña, Demetri J: Un segle i un any… Joan Serra Vich  97, 10
 • Pere Gil: Glosa a la 1era Fira del Fang 34,10; Id: Ceràmica popular (glosa)45,7; gloses, pàssim; El glosador agermanat 50,V86; A Martí “Manyoles”  51,3; S’agrupació de glosadors de Balears  51,7; Me vols dur un siurell? [glosa] 52,IX 86; A sa Comissió Portolana 53,10; Marratxí [glosa]  54 XI 86; A sa Comissió Portolana [comiat]  55, XII 86; A sa comissió portolana  56,17; Errors de llengua i eleccions  58, III 87; Trobada a Marratxí   81,32; Trobada de Premsa Forana a Mxí,  82,53; Ses olleries de PO, 84,8; Feliç Nadal 100,37; Pòrtula  100,40
 • Pérez, Francesc: Pensaments [a Pòrtula]  94,15 i 95, 18
 • Petro, Jeroni: Gloses desbaratades [recopilades per Antoni Ramis i Coll] 3, III 82
 • Pizà Oliver, Joan ROCA
 • Pocoví, Baltasar -TASAR: [Xoriguer -glosa-] 69,2
 • Pomar, Biel: Excursió al puig Blanc  38, V 85
 • Pons, Josep M: La cova prehistòrica de Pòrtol, un monument històric-artístic en perill  69,14
 • Pons, Miquel: Bernat Vidal; del tramvia a l’Auditòrium 50, V 86
 • Pons Bonet, Maria del Mar: Passatemps, 8 VIII 82 i ss; Id [i Francesc Casasnovas]: Comissió d’ensenyants de català: objectius 16, IV 83; Id: Passatemps  50, V 86
 • Pont, Guillem: Festes i costums  52,IX 86
 • Portalo Prada, Carles: Lluís Llach en directe 28, VII 84
 • Pou, Bartomeu: Envant ses atxes! 100,42
 • Pou Fiol, Bartomeu: Espòrtula  104 i ss; Societat de caçadors de Pòrtol  106,14; De sa Cabaneta 107,6 i ss; Associació de Mestresses de casa de SC  108,8; U.D.PT / Salt amb perxa / Societat de caçadors PO  108,16; Vuit preguntes a Antoni Ramis Sp Stm  109,15; Pòrtula i l’esport: Junts des de fa 10 anys / El Mxí abocat cap al descens / Club Petanca can Gaspar / Joan Beltran, campió de caça / Agustina Franco / Toni Ramis Lladó 111,42; Espòrtula 113,12; De sa Cabaneta 114,8
 • PSM Mxí: Comunicat 109,10; Comunicat 116,2
 • P.S.O.E.Mxí: Comunicat  66,14; id grup mpal  69,2; (FG) [El PSOE demana transparència] 74,12; Preguntes al Ple Mpal  82,16
 • Puigserver Canyelles, Joan: Don Albert Castell  111,33
 • Puigserver Canyelles, Melcior
 • Quetgles, Damià (& M.T.): Cap a una nomenclatura popular dels nostres carrers 42, IX 85; Id: Ni fira, ni de fang  45, XII 85; Id: Cinc anys i… un dia  45, 11; Marratxí, poble de pobles prop de Ciutat [repr.Baleares]54,10; Id: Envit i truc  56,I 87; Id: Retruc  57,II 87; Id: Val nou  58, III 87; Un vot per a Ràdio Marratxí  111,32
 • Ramis, Caterina -de can CEROL,SC: Cessió foto escola de nines SC 1964  71,20
 • Ramis, Francesca -de sa PENYA, PO: Cessió foto nines Franciscanes PO c.1945  79,20
 •  Ramis Cabrer, Caterina: Una gran tasca, 1, I 82; Avui en dia 6, VI 82
 • Ramis Jaume, Caterina
 • Ramis Vidal, Jaume -ROCA, PO: Equip del Marratxí PO c 1961] 103,16
 • Ramon Turmeda > vide Roca Jerez, Antoni
 • Rebassa Celià, Antònia: A sa comissió portolana  56,1
 • Reyes Sureda, Bernat: Caragol treu banya, 78,10; Els ocells de Mxí (ODEMA) 79, 8; Entrevista Tintoreria Matas 80,2; Petita gran història grup ODEMA  80,2 i 81,14; Suggerència esperant contestació 81,14; Crítica contra la droga  82,14
 • Ribot, Sebastià:Un quadre 18, V 83
 • Roca Jerez, Antoni: L’himne [reproduït del “Felanitx”], 31,11; Societat anònima esportiva 38, V 85; Parlant de la Premsa Forana 39,2; Boires entintades 42,IX 85 i ss.; “La mosca barruda” [còmic] 51,VII 86, i ss.
 • Roca Lassalle, Maria: Quan vessa el cor   111,31
 • Rodríguez, Miquel: U.D.Marratxí F.S. 112,24
 • Roig, Rafel: Som o no som [glosa] 47, II 86; A Pere Gil 64,2
 • Roig, Toni: 10 anys de Pòrtula [dibuix] 111,23
 • Romaguera, Sebastià -sa Cabana: Marratxiners a Lluc (glosa) 109,19; Al Grup Mitjorn en el seu desè aniversari [glosa] 111,8; Coples sense maldat 116,10
 • Romagosa Huguet, Montserrat: Les nostres festes  50, V 86
 • Roqueta, La: Sa festa de Sant Marçal  61, 8
 • Rosselló, Margalida: Jornades d’immersió  82, 42
 • Rosselló, [Pare]: L’arxiprestat de Sant Marçal 18, VI 83
 • Rosselló Vaquer, Ramon
 • Rotger, Gabriel:El nin i l’escola  5,V 82; Gabinet psicopedagògic i social 70,15; Breu resum memòria 89-90  100,7
 • Rubí Gómez, Antoni: “Gringo Viejo”  87,17; Donem de gràcies a Ford 88, 14; Ghostbusters II  89,14; Great balls of fire: el gran decensís  90, 24; Blaze: Newman i el gran / El club dels poetes morts  91,24; Oscars: els excrements americans  92,13; Driving miss Daisy: Trivialitats irrelevants  93,13; Glory: Temps de pena  93,13; “Cuando Harry encontró a Sally”  94,15; The Godfather: l’obra mestra de Coppola  98, 19; Pretty woman 99,12; Donem les gràcies a Ford   100,7; The godfather III  105,15
 • Rullan, Joan: Desembocadura del T.de Parells [dibuix] 50, V 86
 • Rullan, Maties: Olivera de Caimari [dibuix] 50, V 86
 • Ruiz Galmés, Frederic Xavier: No ens enganem, 17, V 83; De la cultura i altres històries. 21, XII 83; Imaginació al poder 22, I 84; Punt i seguit 24, III 84; Festes populars [amb BMM] 25, IV 84; Lluís Llach en directe 28,VII 84; Històries per a una miscel·lània 40, VII 85; 41,12; 44,10; Carta als reis Màgics  46, I 86; Saeta  Pòrt 48, III 86; Benvolgut lector: “Mamá cumple 50 números”  50, V 86
 • Rumpelstilzchen, En:  M’ho digué un Silfe: L’exili i el regne  71,VI 88; Hybris  100,38
 • Saez Isern, Francesc: El cos electoral de Mxí en el XIX   100,62
 • Salvà Canyelles, Miquel: Cessió foto jovençanes ye-ye PO c. 1970  96,20
 • Salvà [Martorell] QUELET, Antoni: Gloses (Recopilades per Miquel Romaguera Canyelles) 15, III 83; 17, V 83; 18, VI 83: 19, VII 83
 • Sansó, Aina: Els cossiers 10, X 82; Cavallets, àguiles i altres danses 11, XI 82
 • Santandreu, Gabriel: Noces d’or al PI, 109,8; PI-Nova botiga de roba  111,9
 • Sastre, Jaume: Santa Eugènia, resum històric 33,12
 • Sastre, Miquel: St Antoni al Pla de na Tesa 23, II 84
 • Sastre Arrom, Vicenç: Ecosistemes 31, 8; Una visita a Santa Eugènia 33,15; “Hem passat més enllà del temps del misteri…” 33, 20; Ajuntament i democràcia 34,2; Luxe contra misèria  49, IV 86; Individualitat, Art, Vida  50, V86; Vida, espiritualitat, Art [dibuix] 50, V 86; La salut contra el poder 57,14; Hem de gratar profundament [poema]  76,18; Cabrera, parc nacional de les Balears  82,53; Sobre els molins  86,10; Animals de companyia  94,14; Residus: Amagar? Cremar? No! Reduir, controlar, reciclar  96,14; “Estimada Pòrtula” (poema) 100,38; Matances (dibuix)  100,19; “100” (contrap.) 100,80; Camps de golf… 108,20; Deu anys només [poema] 111,22; Vols rasants d’avions sobre PO 116,7
 • Sastre Boyeras, M.Magdalena: El retaule de Massana [StaM]28, 9
 • Sastre Moragues, M.Josep / Eva M.Cruz: La manca de neteja, serà aquest el futur de Marratxí? 116,9
 • Sbert, A. / P.Simon: Catàleg d’edif.i elements arqu.protegits de Mxí  65,XI 87; 66,XII 87; 67, I 88
 • Sbert, Miquel: Mestre Antoni “Lleó” en la memòria del poble 48, 2
 • Sbert, Miquel Víctor: “Tuareg”  87,17; Mary Rodgers: La tele boja  89,14; R.Sánchez Ferlosio: Alfanhui  90, 24; Història dun cavall  92,13; El señor de las Moscas  93,12; Biblioteca Ed McBain  99,12; Matheson  99,12
 • Seguí Traid, Sebastià: Anècdotes  111,38
 • Seguí Trobat, Gabriel
 • Serra, Jaume: Gloses  108,2
 • Serra, Joan / Josep Coll: Escola viatgera: Saragossa, Tardor ’89 90, 21
 • Serra Pizà, Xisco: Notícies esportives 9, p.4; Id: Infantils – Juvenils del Marratxí, 10,p.6; 11, XI 82
 • Servera, Jaume: El MIJAC i el poble es diverteixen plegats 70,5; Acampada del MIJAC ’88, 75, X ’88
 • Socies Llull, Jaume; L’alegria mai es pot comprar 16, IV 83
 • Soler Gayà, Rafel: Polzera. Un rellotge de sol casolà  67, I 88
 • Tomeu de sa Cabana, En: Eleccions a Mxí, 4 anys de govern d’UM  54 XI 86; Millores fetes per UM  55,7; Davant les eleccions-Punt tres  56,I 87; UM-aspectes culturals i esportius 57,8; Davant les eleccions – final repàs  58, III 87
 • Torelló, Magdalena (& D.Q.): Cap a una nomenclatura popular dels nostres carrers 42, IX 85; A John Lennon  45, XII 85; Pasionària  46, I 86; Ha començat la carrera docent  53,X 86
 • Torres Cheslyn, Joan: Donau-li una oportunitat a la pau 18, V 83
 • Torres Riera, Narcís: L’ermita de Valldemossa 11, XI 82;  L’avortament, un crim 17, V 83
 • Trencapinyons: D’agricultura ecològica  95, 18  i ss.; Agricultura biològica  108,20
 • Trias Guardiola, Cristòfor: [dibuix]50, V 86
 • Tries, Joan: L’avortament 14, II 83; Família avui? 16, IV 83
 • Tries Serra, Cristòfor                     Cessió foto vinguda V.de Lluc SC 1950  64,20; Cessió foto joves SC 1951  73,20; Cessió foto barca excursió parroquial PO 1968  95,24; Cessió foto excursió parroquial PO 1968  104,32; Fornalutx  111,40
 • Tugores Berga, Jaume: Un disc recomanable [Dark side of the moon]  87,17; Alchemy-Live  88, 14; Pink Floyd  89,14; The Alan Parsons Project: Eye in the sky  90, 24; Lady Halcon BSO  91,24; Roger Waters: The final cut  92,13; The Notting Hillbillies  93,12; Glory, BSO  94,15; Knebworth 1990    98, 19 i 99,12; L’actualitat musical  100,74; Steve Vai: Passion and Warfare  105,15
 • UM-Mxí: Marratxí, es nostro compromís [progr.elect.] 62,6
 • Un bon homo: Glosa  106,8
 • Un portulà: A en Mirando, 45,2; Sa Comissió Portolana / sou sa flor des glosadors, 46,I 86; A “l’estimat” Mirando, sense massa malícia  47, II 86; De grollers, sovint n’han de venir de raça  48, III 86; Record un grup portolà d’esplai i de diversió… 50, V 86; Benvolguda Comissió… 57,2
 • Valle, Javier del: A partir de la nova orquestra  87,13; Ecòlegs i ecologistes  100,35
 • Vaquer Ramis, Antoni  XIM D’AIXA                                                   Gloses desbaratades d’en Salvador “Tunió”  100,38
 • Vazquez Camacho, Manuel: El ciego [poema], 2, II 82
 • Vera López, Pep: Els monstres del rock 4, IV 82
 • Verdera Rigo, Toni: : Els monstres del rock 4, IV 82
 • Vich, Mateu: L’evolució urbana [de StaM] 28, VII 84
 • Vich [Bota], Guillem: Marratxí i la cultura  30, IX 84; Marratxí i la destrucció 31,5; La Fira del futur 34, I 85
 • Vich Martorell, Gabriel
 • Vich Salom, Joan: Un santamarier conta la història de Marratxí [transc.Andreu Bestard] 28, VII 84; La pesta de 1652 a Marratxí [transcr.Jaume Canyelles Canyelles] 111,39
 • Vida Isleña: La romería de San Marcial  61, 8
 • Vidal, Miquel: Cessió foto inauguració camp de futbol de can Gaspar PT 1976  112,38
 • Vidal Bibiloni: Les obres de la plaça d’Espanya a sa Cabaneta 113,15
 • Villarroya, Adolfo de: La meva resposta a una altra veu  100,49
 • XESCA, Francesca (PO): Cessió foto alumnes Franciscanes PO 1933  80,12
 • Xim d’Aixa> vide Vaquer,Antoni

Impressió i muntatge:
Bibiloni, Pere 13, I 83
Nadal Gomila, Joan Pau 5, V 82 i ss.
Palou Creus, Maria 13, I 83 i ss.
Pascual, Antoni 2, II 82 i ss.
Sureda Canyelles, Rafel 8, VIII 82
Reyes Sureda, Bernat 4, IV 82 i ss.
Serra Chumillas, Pere 19, VII 83
Vadell Tous, Biel 19, VII 83

Portades:

Aguiló, Miquel: 50, V 86
Alumnès 7è curs C.i Ll: [Sa Torre, PO] 59, IV 87
Artigues Fiol, Joan 58, III 87
Ballester, Cándido  51, VII 86
Ballester, Maria Isabel  46, I 86
Barrado, Manuel:[Pagesa mallorquina amb guitarra] 40, VII 85
Bestard, Maria  91, III 90
Bibiloni, Biel 9, IX 82
Camacho, Domingo  49, IV 86
Canyelles, Antoni 8, VIII 82; 13, I 83; 14, II 83; 43, X 85
Casas, Albert [Reagan llegint Pòrt]56
Deià, Joan 38, V 85
Duran, Macià [Pau,de Mxn] 62,1
Esme Eve 1, I 82
Gafarot, Carme 48, III 86
Gázquez, Francesca  92, IV 90
Jiménez, Maria Lluïsa 3, III 82
Lladó, Joan Miquel  47, II 86
Mas Barceló, Gabriel  94, VI 90
Matas Miralles, Teresa                               No me puc aturar [Portada 100]  100,1
Mesquida, Toni 10, X 82
Mestre Casado, Jordi 4, IV 82; 5, V 82; 15, III 83; 17, V 83; 18, V 83; 44,XII 85
Miserachs Folc, Emili  53, X 86
Molada Pradas,  Bonifaci
Muñoz, Emili: Caseta dels fassers. Son Cós.  85,1
Mut Sureda, Miquel
Pons Romero, Javi 16, IV 83
Pons Romero, Jerònia 6, VI 82
Puigserver, Gori 11, XI 82
Robert, R  54 XI 86
Roca Fuster, Joan  55, XII 86
Roqueta, La  [Façana StM 1902]62,1
Rullan, Joan: [Adobant xarxes] 39,VI 85
Sastre, Vicenç:[es Pi de ses Rotes] 37,IV85; [El tren de Sóller] 45, XII 85; [Naveta de Son Caulelles] 81,1; [Camí romà de sa Bomba] 88,1; [Sant Marçal] 95,1; [Pou des Coll] 99,1
Sureda, Pere: [Autorretrat] 41, VIII 85
Tries Guardiola, Cristòfor
Vaquer Ramis, Antoni XIM d’AIXA

[Mxp, VIII ’18][Ampliació contínua, VI ’21]

 [Entrada en construcció]

(Visited 912 times, 1 visits today)