Ramon ROSSELLÓ VAQUER: Noticiari de Marratxí

 

 

 

 

 

.

Recull de notícies històriques referides a Marratxí, que, de forma discontínua, abasten des del 1242 fins al 1946.
A mode d’apèndix miscel·lànic inclou una sèrie d’apartats, intitulats: Altres notícies sobre l’església de Sant Marçal (1343-1477), La dècima (1383-1408), El fogatge de 1545, i Marratxí i la Inquisició (1586-1738).
L’obra consta de 75 pàg., amb fotografies, i la gran majoria de les notícies antigues havien estat publicades per l’autor a l’obra Notes històriques de Marratxí (1996), provinents de l’aplec de la secció del mateix títol inclosa a la revista Pòrtula.

[BMM, Mxp, IV ’17]

[SEGUEIX L’ACTUALITZACIÓ DIÀRIA DE MARRATXIPÈDIA I ELS SEUS RÀNQUINGS MITJANÇANT LA NOSTRA PLANA DE FACEBOOK]

 

(Visited 70 times, 1 visits today)