Obres d’autors marratxiners (o que hi viuen o hi han viscut)

 • PERE ESCAFI I TOUS (compilador)
  Cançons, gloses, refranys i locucions del fang
  Ajuntament de Marratxí 2000
 • PERE ESCAFI TOUS
  Vocabulari del fang
  Marratxí 1994
 • Francesca JUANEDA i ORDINES
  Taula Parada 
  Receptes de cuina, s/d
 • Biel MASSOT i MUNTANER, Joan PARETS, Pere ESTELRICH
  Diccionari de compositors mallorquins
  Edicions Cort
  Mallorca 1987
 • Josep MASSOT PLANES
  Cançoner musical de Mallorca
  (edició a cura de Baltasar Bibiloni Llabrés i de Josep Massot i Muntaner)
  Sa Nostra
  Palma 1984
 • Guillem RAMIS, Bonifaci MOLADA & altres
  Així és Marratxí
  Ajuntament de Marratxí
  Marratxi 1993
 • Josep Tomàs RAMIS
  La toponímia i l’antroponimia de sa Cabaneta i les terres del voltant
  L’Hiperbòlic
  Palma, 2006
 • Gabriel SANTANDREU
  El panorama espeleològic de Marratxí.
  Revista Endins, nº 27, 2005.
 • Martí SANTANDREU
  La crossa de Long John
  Mallorca 2001
 • Gabriel SEGUÍ
  Monografia histórico descriptiva de la Iglesia parroquial de Sant Marçal de Marratxí
  Mecanografiat, 45 f.  Marratxí 1947
 • VV.AA.
  Poetes de Mallorca per la llengua
  Mallorca 1999
 • VV.AA.
  A Marratxí escrit – Recull de joves escriptors
  Marratxí 2000

Vegeu també

[plana en procés de construcció]

[Mxp, IV ’15][Darrera actualització, V ’21]

[SEGUEIX L’ACTUALITZACIÓ DE MARRATXIPÈDIA I ELS SEUS RÀNQUINGS MITJANÇANT LA NOSTRA PLANA DE FACEBOOK]

(Visited 85 times, 1 visits today)