Obres que parlen de Marratxí o de marratxiners

 • Guia de carrers de Marratxí
  Marratxí a la mà
  Edicions Cort
  Palma 2001
 • Terres. Margalida Escalas (catàleg d’exposició)
  Joan Oliver
  Palma 1997
 • Ajuntament de Marratxí
  Directori d’Entitats del municipi de Marratxí
  Marratxí 1998
 • Ajuntament de Marratxí
  Ordenança municipal de protecció del medi ambient
  Marratxí 1996
 • Ajuntament de Marratxí
  Reglament de Participació Ciutadana
  Marratxí 1995
 • Maria BARCELÓ CRESPÍ
  Guillem ROSSELLÓ BORDOY
  La ciudad de Mallorca
  La vida cotidiana en una ciudad mediterránea medieval
  Rafaubetx, 28
  Lleonard Muntaner, editor
  Palma, 2006
 • Alvaro CAMPANER y FUERTES
  Cronicon Mayoricense 
  Noticia y relación histórica de Mallorca desde 1929 a 1800
  Palma, 1881
 • Antonina CANYELLES
   Les banyes del croissant
 • Lapislàtzuli Editorial (amb el suport d’ILLENC Institut d’Estudis                         Baleàrics).
  Febrer 2018.
 • Llorenç CAPELLÀ
  Diccionari vermell
  Ed.Moll
  Mallorca, 1989
 • Josep CAPÓ JUAN
  La vila de Santa Maria del Camí
  Dos toms
  Palma, 1980
 • Mercedes COBEAGA
  Estudi diagnòstic ambiental de Marratxí
  Marratxí 1997 [mecanografiat]
 • Jaume FALCONER, Cristina MORAGUES, Llorenç PAYERAS
  Fernando de Moragues y de Manzanos. RETRATISTA DEL CAMP MALLORQUI
  Pollença 2008
 • Govern Balear
  Llei d’Espais Naturals i de règim urbanístic de les àrees d’especial protecció de les Illes Balears
  Direcció general de Medi Ambient, 1993
 • Pere LLOFRIU
  Arbres Singulars. Generacions de vida
  Marratxí 2002
 • Santiago MIRÓ
  Maestros depurados en Baleares durante la Guerra Civil
  Lleonard Muntaner editor
  Palma, 1998
 • Bonifaci MOLADA
  El puig de Son Seguí. Ermita de la Pau. Itinerari didàctic.
  Marratxí 1994
 • Pere MOREY SERVERA
  El primer siurell
  Marratxí 1977
 • Joan ROSSELLÓ LLITERAS
  Inventari dels registres sagramentals de l’Arxiu Diocesà de Mallorca, volum II
  Consell de Mallorca
  Palma, 2010
 • VV.AA.
  Guia patrimonial del Raiguer
  Mancomunitat des Raiguer 2007
 • VV.AA.
  Ilustración y Medicina
  Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balear
  175 aniversario (1831-2006)
  2006
  Recull de diversos treballs actuals (A.Ballesteros, Miquel Ferrer, Isabel Moll, Francesc Bujosa, E.Canaleta, Josep Tomàs) i documents facsímils (Reials cèdul·les, discursos…) que ens interessa especialment, quan Francesc Bujosa, parlant dels socis de número forenses de l’Acadèmia Mèdico-Pràctica de Mallorca (1788), a Marratxí esmenta el doctor Joan Prats (p.107).
 • VV.AA.
  L’Associació de la Premsa Forana de Mallorca (1978/87)
  Mallorca 1987

Vegeu també:

[plana en procés de construcció]

[BMM, Mxp, IV `15][Darrera revisió, V ’21]

[SEGUEIX L’ACTUALITZACIÓ DE MARRATXIPÈDIA I ELS SEUS RÀNQUINGS MITJANÇANT LA NOSTRA PLANA DE FACEBOOK]

(Visited 189 times, 1 visits today)