Cabot Roca, Mateu 1, CARRETET (1882-1942)

cabot-roca-1-mateu-padri-de-can-carretet Home del camp, PO

Mateu Cabot i Roca-1 (tenia un fill que nomia com ell) neix a Pòrtol l’any 1882, fill de Mateu Cabot Martorell i de Margalida Roca Reynés, ambdós de Marratxí, com la resta de la família, exceptuant el padrí matern, que era de Santa Eugènia. Es va dedicar tota la vida a la feina del camp, va estar a Pontiró molts d’anys, quasi tota la vida.
Era de can CAMETA, i va viure a can CARRETET, al carrer de la Trinitat de PO.

Va morir l’any 1942.

Es va casar l’any 1904 amb Catalina Roca Martorell, de ca na TANA, amb la qual varen tenir 3 fills:

-Margalida=Tomeu Reynés SECALL> Jaume=Maria de sa PENYA (Tomeu=Teresa de Sencelles (2 nines) i Jaume=(Joana) (1 nina)); Mateu=Catalina SEGUINA (sense fills); Tomeu(+ als 28); Francesca=Bernat de cas CANONGE: Tomeu=Margalida Riera (1 nin,1 nina) i Bernat=Antònia Amengual de can MONJO (2 nins,1 nina)
-Mateu=Beneta Rigo de can RIGO> Catalina=Jaume Pastor VINAGRE :Francesca=(Miquel Busquets) (3 nines); Beneta=Pere Amengual de sa COSTA o de sa PENYA: Catalina=Joan de Son Ferriol; Beneta=Xisco de cas Marxando de Sta Maria (nina i nin); Maria=Damián d’Argentina (s/f)
-Jerònia=Jaume Canyelles RAMONA> Jaume=Catalina Frau: Jaume=Mercè de Son Ferriol (2 nins); Pep=Fca Maria xx Puigserver (2 nins)

Mateu Cabot vivia a can CARRETET, que li deien així perquè l’amo de cas TORD tenia un cabriol o galera -un carretet- i la duien a guardar a aquest solar; ell era de can CAMETA, però pel motiu d’aquesta galera li deien can CARRETET

Treballà bàsicament a Pontiró, hi anava a peu; possiblement jeia allà i no devia venir de tota la setmana; segurament no venia cada dia, duia una bandolera de roba, amb el tabac i altres objectes. Allà feia de pareller i també altres feines pròpies del pagès, com exsacallar, o batre.

No va estar afiliat a cap partit polític, ni va exercir cap carrec públic. Tampoc no va pertànyer a cap associació.
Tot i així surt diverses vegades a les actes dels plens municipals per qüestions de construcció. Així, l’any 1934 li donen permís per construir una casa de planta baixa i un pis a un solar de la seva propietat que fa partió amb el mateix c/de la Trinitat, on vivia.

No se sap que hagués fet mai cap viatge; possiblement no sortí mai de Mallorca.

A part de dedicar-se a la feina, fumar era lo seu.

El recorden com una persona molt alta, tant que li deien “es fasser”, era prim i morè de pell. De caràcter era fort.

 

[BMM/Catalina Cabot Rigo, Mxp, XI ’16]

[SEGUEIX L’ACTUALITZACIÓ DIÀRIA DE MARRATXIPÈDIA MITJANÇANT LA NOSTRA PLANA DE FACEBOOK]

(Visited 135 times, 1 visits today)

Tags: ,

Cap comentari.

Deixa un comentari