8ena – 2007

Candidatura 2007

ERC
Melcior Galmés i Cerdà 01
Margalida Seguí i Albertí 02
Ignacio Knörr i Borràs 03
Margalida Bosch i Fiol 04
Pere Sánchez i Lendínez 05
Rosa Simó i Borràs 06
Martí Dinarès i Juanola 07
Bartomeu Adrover i Fiol 08
Maria Glòria Estarelles i Negre 09
Pere Binimelis i Bosch 10
Gerard Galmés i Cabot 11
Maria Barceló i Morey 12
Antoni Thomàs i Perelló 13
Helena Inglada i Grau 14
Josep Rovira i Duràn 15
Caterina Maria Albertí i Cabot 16
Francesc Jaume i Méndez 17
Macià Martorell i Buades 18
Irene Platko i Galmés 19
Marc Galmés i Cabot 20
Antònia Cabot i Trujillo 21

EU / Els Verds
Magdalena Moreno i Frontera 01
Lila Thomàs i [Andreu] 02
Guillermo Lillo 03
Dolors Talens 04
Juan Sobrino 05
Xavier Fortuny i [Siquier] 06
Josep Valero 07
Francisca Moyà 08
Manuel Luna 09
Fina Díaz 10
Teresa Caimari i [Aleixo] 11
Saturnino Enrique 12
Maria de Lluc Rosselló [del Rosal] 13
José Romera 14
Carme Font 15
Ramón Hernández 16
Rosa Calvín 17
Lluïsa Thomas i [Andreu] 18
Angelines Almenara 19
Agrícola Marí i [Escandell] 20
Miquel Rosselló i [del Rosal] 21
Carme Muñoz 22
Joana Jesusa Ferrer 23
José Jiménez 24

IDMA
José Maria Casasnovas Enrich 01
Margarita Mesquida Prohens 02
Antonio Calvo Buades 03
Maria Josefa Bestard Alvarez 04
Jaime Vila Moranta 05
Maria del Mar Bestard i Matas 06
Juan Serra i Juan 07
Juana Isabel Bestard Matas 08
Antonio Fernández Manjón 09
Bernardina Campos González 10
Miguel Moyá Cerdá 11
Maria José Estrada Carmona 12
José Iniesta Gómez 13
María A. Coll i Llull 14
José Escobar Calvo 15
Maria Pilar Otero Grande 16
Miguel A. Company Roig 17
Paloma Quintero Martín 18
Francisco Cerón Calderón 19
Josefa A. Carrasco n/c 20
Jesús Cáceres Palacios 21
Catalina Llull i Munar 22
Vicente Martínez Camacho 23
María Lidón Fernández 24

PP
José Ramón Bauzá Díaz 01
Magdalena García Gual 02
Tomeu Oliver i Palou 03
Xisco Ferrà i Pizà 04
Maria Calafat i Matas 05
Sebastià Frau i Serra 06
Joan Coll i Canyelles 07
Rosalía García Pujol 08
Joan Femenias i Serra 09
Petri Galmés i Bonet 10
Valentín Chacártegui Cirerol 11
Pedro Bestard Martínez 12
Jaume Roig i Jaume 13
Maria José Bauzá Alonso 14
Carmen  Ribot O’Rian 15
Juan Pizarro Sánchez 16
Víctor Villatoro González 17
Maria Elena Gutiérrez González 18
Jose García Homar 19
Silvia García Mínguez 20
Juana María Guillén Vera 21
Nuria Mercader Ibáñez 22
Antònia Puigserver i Vila 23
Antoni Fuster i Zanoguera 24
Antoni Montilla i Peinado 25

PSM
Joan Francesc Canyelles i Garau 01
Macià Ensenyat i Estarelles 02
Melcior Matas i Caimari 03
Damita Pérez i Mariano 04
Maria Ramis i Palmer 05
Bartomeu Adrover i Quetglas 06
Dolça Manzano i Oliver 07
Aina Salom i Ripoll 08
Miquel Guijón i Amengual 09
Francesca Mulet i Estrany 10
Beni Salvà i Andreu 11
Miquel Vaquer i Albons 12
Maria Triay i Magraner 13
Gabriel Durán i Salom 14
Joan Baptista Canyelles i Bestard 15
Francesca Henales i Arrom 16
Joan Arrom i Nadal 17
Neus Llobera i Caubet 18
Joan Melià i Garí 19
Bernat Sureda i García 20
Rafel Crespí i Ramis 21

PSOE
Miguel Coll 01
Conxa Obrador 02
Sebastià Alou i [Vicens] 03
Isabel Palou 04
Andrés Campuzano 05
María Alfaro 06
Leoncio Forteza 07
Mari Carmen Rodríguez 08
Joan Guirao i [Navarro] 09
Margalida Bonet 10
Juan Alomar 11
Antònia Alemany 12
Guillem Coll 13
Maria del Mar Coll 14
Cirilo Cano 15
Francisca López 16
Isaac Belmonte 17
Edurne Bujosa 18
Alejandro Terrón 19
Margalida Bosch i [Roca] 20
Cipriano Garrote 21
Manolo Ledesma 22
Lola Segarra 23
Andrés Pulido 24

UM
Miguel Romaguera Cañellas 01
Luis Tapia Gómez 02
Pere García del Barco 03
Maria Ascension Maestre Oliver 04
Margalida Villalonga i Tous 05
Pere Frontera i Serra 06
Manuel de la Rosa González 07
Llorenç Ferriol i Frontera 08
Lourdes Lourenco Lozano 09
Martina Sastre i Lledó 10
Rafael Ramis i Jaume 11
Magdalena Pocoví i Ripoll 12
Maria Francesca Borràs i Serra 13
Domingo Oliver i Lliteras 14
Gabriel Barrera i Company 15
Esperanza Carmona Gil 16
Margalida Ramis i Jaume 17
Jose Ramírez Pina 18
Aleix Pascual i Galmés 19
Bernadí Homar i Solivellas 20
Joana Canyelles i Oliver 21
Macià Amer i Llabrés 22
Raquel Miraut Alcoba 23
Juan Xamena Aguilar 24
Montserrat Vives i Bauzà 25
Jaume Borràs i Martorell 26
Rosario Alonso Villacreces 27
Ramon Martí Jiménez 28
Francesca Oliver i Orell 29

PIIB (Partit Illenc de ses illes Balears)
Manuela Marquez Torres 01
Alicia Pérez Lara 02
Sergio Leiva Pérez 03
Jose Márquez Centeno 04
Jose Angel García Peciña 05
Natalia Pérez Márquez 06
Catalina Torres Llull 07
Francisco Robles Alamo 08
Luis Manuel Pérez Marquez 09
Francisco J Casado Medina 10
Catalina Colomar Alomar 11
Eugenia M. García Lozano 12
Manuel Jiménez Parrilla 13
Manuel Casado Sánchez 14
Francisco Pérez Martínez 15
Catalina Aguilo Bonet 16
Maria Rosa Mas Rigo 17
Mateo Morro Latorre 18
Juan José Janeiro Alonso 19
Alejandro Morro Latorre 20
Maria Dolores Hurtado Martínez 21
Orosia Vicente Costales 22
Jose Estelrich Frontera 23
Ana María Pérez Vicente 24

 

[Mxp, 2015][Darrera revisió, VI ’19]

(Visited 268 times, 1 visits today)