Capó [Canyelles o Serra], Pere Josep (s.XVIII-XIX) [-f]

És mal de determinar a quin dels dos cosins fan referència les actes mpals, perquè només indiquen el nom de PERE CAPÓ, sense especificar el segon llinatge.

 

Pere Josep Capó Canyelles neix a sa Cabaneta el 1763, fill d’Antoni Capó Amengual i de Francina Canyelles Pasqual.
Es casa el 1798 amb Francesca Canyelles Oliver. Tenen almenys 4 fills, però tres moren albats. Es curiós veure que un d’ells, Marçala (1806), va néixer a Deià (*). Només sura Antoni (n.1808).
Surten al padró de 1815.
Mor, també a sa Cabaneta, el 1837, amb 74 anys.

 

Pere Josep Capó i Serra neix, segurament a Pòrtol, el 1774, fill de Joan Capó Amengual i de Joana M. Serra Canyelles.
No sabem a quin any es casà, però ho feu c. 1802 amb Margalida Matheu. Varen tenir, almenys, cinc fills: Joana Maria (1802), Joan (1803), Pere Josep (1805), Marçal (1817) i Margalida (1821). No tots suraren, ja que moriren albats.
Mor a Pòrtol el 1840, als 66 anys.

Sigui com sigui, el fet és que PERE JOSEP CAPÓ, honor, va ser regidor per espai de dos anys, durant el mandat del batle Joan Garau primer i Miquel Ramis després, fou estanquer i fou triat com a guardià de la Comuna.

 

Ref: Capó, Pere -honor [Entra de regidor per canvi de Consistori] APM I,1815; Capó, Pere: [El nomenen estanquer] APM 1830; [Problemes de distribució]  APM 1830; [Guardià de sa Comuna; com l’any passat] APM 1831; [Sou Comuna] APM 1831; [El tornen triar com guardià de sa Comuna] APM 1832; [guardià sa comuna] APM 1834

(*) Dada aportada per l’actual Joan Capó Amengual, d’Esporles

[BMM, Mxp, XII ’18]

 

 

(Visited 97 times, 1 visits today)

Tags: , ,

1 resposta per “Capó [Canyelles o Serra], Pere Josep (s.XVIII-XIX) [-f]”