Batles de barri – s. XX i XXI

BATLES DE BARRI, segle XX

-1 I 1902
Nomenen batles de barri:
SC, Miquel Rotger Mas
PO, Bartomeu Fiol Amengual. Presenta la dimissió. El 30 VI 1902 nomenen Francesc Canyelles Amengual
Mxí i PC, Joan Nadal Arrom. Presenta la dimissió. El 30 VI 1902 nomenen Antoni Parets Sastre
SN, Antoni Frau Carrió
PI, Miquel Bordoy Font
PT, Miquel Bibiloni Canyelles

L’1 del VI de 1902 el consistori acorda nomenar guardes rurals jurats gratuïts els que tenen el càrrec de batles de barri. Ho traslladaran al “gobierno de provincia” perquè autoritzi aquests funcionaris l’ús de carrabina i baioneta. Els concedeixen la 3era part de les multes que imposin per infraccions de guarderia rural i de les ordenances mpals.

El 26 X de 1903 nomenen Miquel Orell Oliver, guàrdia rural municipal de Mxí i PC, ja que també n’és el batle de barri.

-1 I 1904
Nomenen batles de barri:
SC, Miquel Rotger Mas
PO, Francesc Canyelles Amengual
Mxi i PC Miquel Orell Oliver
SN, Antoni Frau Carrió
PI, Miquel Bordoy Font
PT, Miquel Bibiloni Canyelles (i posteriorment, Mariano Vidal Jaume)

-5 I 1906
Nomenen batles de barri:
SC, Miquel Rotger Mas
PO, Francesc Canyelles Amengual
Mxí i PC, Miquel Orell Oliver. El 24 IV de 1906 el canvien per Mateu Canyelles Ramis
SN, Antoni Frau Carrió
PI, Miquel Bordoy Font. El 24 IV de 1906 el canvien per Bartomeu Capllonch Cerdà
PT, Mariano Vidal Jaume

-6 VII 1909
Nomenen batles de barri:
SC, Miquel Rotger Mas
PO, Francesc Canyelles Amengual
Mxí i PC, Miquel Canyelles Garau
SN, Antoni Frau Carrió
PI, Bartomeu Capllonch Cerdà
PT, Jaume Ribas Tugores

-4 I 1910. Tornen renovar els mateixos del passat VII.

-I 1912
Per aquest bienni hom nomena batles de barri:
SC, Miquel Rotger Mas
PO, Jaume Canyelles Canyelles
Mxí i PC, Pere Serra Pizà
SN, Antoni Frau Carrió
PI, Bartomeu Capllonch Cerdà
PT, no consta

-I 1914
Nomenen batles de barri:
SC, Miquel Rotger Mas
PO, Jaume Canyelles Canyelles. El XII 1915 el substitueix Joan Canyelles Capó
Mxí i PC, Pere Serra Pizà
SN, Antoni Frau Carrió. El febrer de 1914 cessa. El substitueix Francesc Frau Pizà
PI, Antoni Ribas Tugores
PT, Antoni Jordà Perelló

-I 1916
Hom nomena batles de barri:
SC, Miquel Rotger Mas
PO, Joan Canyelles Capó
Mxí, Pere Serra Pizà
SN, Francesc Frau Pizà
PI, Antoni Ribas Tugores
PT, Antoni Jordà Perelló

– 7 IV 1922
Nomenen batles de barri:
SC, Miquel Rotger Mas
PC, Joan Serra Ramis
Mxi, Pere Serra Pizà
SN, Francesc Frau Pizà
PT, Gabriel Pocoví Juan
PI, Antoni Ribas Tugores
[n’hi ha sis; no en surten més]

3 IX 1922. Nomenen Vicenç Serra Castelló nou batle de barri del PI, en lloc d’Antoni Ribas

Resum onomàstico-cronòlogic de 1902 a 1922
SC, Miquel Rotger Mas: 1902, 1904, 1906, 1909, 1910, 1912, 1914, 1916, 1922
PO, Bartomeu Fiol Amengual (1 I 1902)
Francesc Canyelles Amengual (30 VI 1902), 1904, 1906, 1909, 1910
Jaume Canyelles Canyelles: 1912, 1914
Joan Canyelles Capó (XII 1915), 1916
Mxí i PC, Joan Nadal Arrom (1 I 1902)
Miquel Orell Oliver (26 X 1903), 1904, 1906 (5 I)
Mateu Canyelles Ramis (24 IV 1906)
Antoni Parets Sastre (30 VI 1902)
Miquel Canyelles Garau: 1909, 1910
Pere Serra Pizà: 1912, 1914, 1916, 1922?
SN, Antoni Frau Carrió: 1902, 1904, 1906, 1909, 1910, 1912, 1914 (I)
Francesc Frau Pizà: 1914 (II), 1916, 1922
PI, Miquel Bordoy Font: 1902, 1904, (5 I 1906)
Bartomeu Capllonch Cerdà (24 IV 1906), 1909, 1910, 1912
Antoni Ribas Tugores: 1914, 1916, 1922
Vicenç Serra Castelló (3 IX 1922)
PT, Miquel Bibiloni Canyelles: 1902, 1904
Mariano Vidal Jaume: 1904, 1906
Jaume Ribas Tugores: 1909, 1910, 1912 (?)
Antoni Jordà Perelló: 1914, 1916
Gabriel Pocoví Juan: 1922

(De 1923 a 1973… no en nomenen… A partir del 87 en nomenen durant tres legislatures. A partir de 2004 no n’hi torna a haver.)

-Batles de barri nomenats 1987
SC, Joan Coll Canyelles
PO, Rafel Moll Palou
PT, José Pocoví Salom
PI, Joana Maria Llobet Capellà
Sa Cabana, Toribio Cádiz Martínez
Es PI Nou, Rafel Serra Tous
Cas Capità, José Escobar Calvo
Es Figueral / Can Farineta, Martí Fornés Gual
Son Ramonell / Polígon industrial, José Campins Mir
Es Garrovers, Maties Salom Díaz

-Batles de barri nomenats 1995
Pòrtol, Antoni  Canyelles Canyelles
PT, Miquel Moyà Cerdà
PI, Margalida Mesquida Prohens
Sa Cabana, Maria José Franco Muñoz
Cas Capità, Josep Escobar Calvo
Es Figueral/can Farineta, Josep Iniesta Gómez
Els Garrovers, Francesc Galmés Berga
Son Ramonell, Bartomeu Ferrer Pons
Sant Llatzet, Caterina Llull Munar
Benestar, Antoni Fernández Fajardo
Es Pont d’Inca Nou / Cas Miot, Tomàs Bujosa Castaño
Es Pont d’Inca Nou / Can Carbonell, Josefina Lago Casteleiro
Nova Cabana, Antonio Patricio Rodríguez
Las Acacias, Francesc Ceron Calderón
Dissemimat Polígon 5a, Domingo Rego Espinosa
Disseminat Polígon 4a, Antoni Estarellas Frontera
-Batles de barri  nomenats 2004
SC, Ramon Vicenç Oliver Matas
PO, Joan Serra Juan
PT, Miquel Moyà Cerdà
Es Pont d’Inca / Las Acacias, Francesc Ceron Calderón
Sa Cabana, Vicente Martínez Camacho
Es Figueral/can Farineta, Josep Iniesta Gómez
Cas Capità, Josep Escobar Calvo
Es Pont d’Inca Nou, Josep Calvo Buades
Can Carbonell, Joan Miquel Fernandez Garcia
Son Ametler, Bernadina Campos González
Sa Tanca de can Buc, Carlos Varas Hidalgo
Son Daviu/Ses Trempes / Son Daviu Nou / Ses Llegítimes, Son Bieló, Antoni Company Arjona
Cas Miot / Es Pont d’Inca Park, Jesús Cáceres Palacios
Sa Nova Cabana / Son Macià, Luis Jorge Crehuet Reyes
Es Garrovers, Josep M.Noguera Aragonés

[BMM, Mxp, VI ’15][Darrera actualització, III ’19]

(Visited 97 times, 1 visits today)