d) Batles del s. XVII

1605 lo senyer en Joan Gelabert
1606 lo senyer en Matia Pons
1607 lo senyer en Francesc Frau

1608 Gabriel Serra Teuler, de Buch
1609 lo mateix Biel de Buch
1610 l’honorable Pere Crespí
1612 lo senyer en Jaume Serra
1613 lo honor Gabriel Serra
1614 lo honor Pere Crespí
1615 lo honor Joan Pizà
1616 Joan Serra Teuler
1617 lo honor Raphel Gelebert
1618 Michel Maiol
1619 honor Michel Salom
1620 honor Gabriel Serra
1621 honor Raphel Gelebert
1622 honor Joan Serra hereu
1624 Andreu Mallol
1626 Andreu Mallol
1627 Mathia Pons (18 VII)
1627 lo honor Jaume Serra (4 VIII)
1628 Raphel Gelebert
1629 Jaume Serra
1630 Michel Mallol
1631 Barthomeu Oliver
1633 Raphel Gelebert
1634 Jaume Serra (II)
1634 Matia Negre, de Son Pons (18 VI)
1634 Gabriel Serra Buch (24 VI)
1636 Joan Serra hereu
1638 Barthomeu Mulet
1639 Melsion Frau
1640 Gabriel Company (4 II)
1640 lo honorable Antoni Galabert NENOY (14 IX)
1641 Andreu Mallol
1642 Andreu Mallol
1643 Joan Serra hereu
1693 Guillem Frau

Bibl: BMM

[SEGUEIX L’ACTUALITZACIÓ DIÀRIA DE MARRATXIPÈDIA MITJANÇANT LA NOSTRA PLANA DE FACEBOOK]

(Visited 43 times, 1 visits today)