f) Batles del segle XIX

 

Miquel Serra 1801 (RRV)

Joan Jaume (1805 a 1807) batle Reial

Bartomeu Coll Jordà 1787-1864 (1808)

Bernat Santandreu 1812 (RRV)
Jaume Frau, de Son Nebot 1814(almenys des de 22 III) – 29 VIII Constitucional
Joan Garau [Mulet] 1814, 29 VIII a 1815, 22 II Restabliment 1808
Joan Serra, « Bayle real 10 I 1815 » (no pren possessió per motius personals)
Miquel Ramis MAGDALÈ 1815, 22 II a 1818, inicis batle de la monarquia
Miquel Nadal 1818, inicis 1820(?) «bayle real» (fins ara, inclòs)
Joan Parets 1820, 10 IV  batle Constitucional «alcalde»
Miquel Homar 1821, (I?) Constitucional
Vicenç Mates 1822 Id
Jaume Pizà 1823, 1 I Id
Miquel Nadal 1823, 7 XI a 1824, 8 I Restabliment 1820
Rafel Jaume Llabrés/1, fill de Rafel 1824, 8 I a 1825, 1 I

Mateu Bibiloni 1824
Jaume Frau Planes, fill de Miquel 1771 1825, 1 I a 1826, 1 I Reial
Mateu Canyelles, fill de Joan 1826, 1 I Reial
Montserrat Santandreu Serra, jura 1827, 1 I Reial
Maties Mesquida, fill de Bernat (StaM), jura 1828, 1 I a 1829, 27 III Reial
Miquel Serra, jura 1829, 27 III Reial
Mateu Canyelles és batle 1830, 9 VI
Montserrat Santandreu jura 1831, 11 I
Maties Mesquida és batle 1832, 25 II
Montserrat Santandreu,jura 1833, 27 IV
Miquel Nadal, jura de batl 1834, 1 I
Arnau Mir, és el nou batle, jura càrrec 1835, 24 X
Mateu Canyelles, jura 1836, 23 X a 1838, V Constitucional
Miquel Frau Nebot, nou b. 1838, V
Pere Josep Jaume,exonerat (1839, III)
Vicenç Mates, nou batle 1839, III
Joan Company era el batle 1842, VII
Miquel Santandreu és el nou batle 1843, 1 I
Jaume Frau, nou batle 1844, 2 IV
Miquel Nadal era el batle 1845, V
Jaume Frau és el batle 1845, 7 X Constitucional
Jaume Frau de Nebot jura 1846, 3 I, nou, a 1848, 1 I Constitucional
Miquel Frau de Nebot,jura 1848 1 I a 1852, 1 I Constitucional
Francesc Serra, jura 1852,1 I almenys fins a 1853XI
Bernat Nadal era el batle 1854, 25 V almenys 1856V Constitucional
Rafel Jaume Llabrés-2 era el batle 1857, 11 I a 1859, 3 IV Exonerat pel Gov.
Miquel Mariano Simonet 1859, 3 IV a 1861, 1 I Nomenat pel Gov
Miquel Santandreu, jura 1861, 1 I a 1863, I
Montserrat Canyelles,batle 1863, I a 1865, I
Bernat Nadal, nou batle 1865, I a 1867, I
Rafel Jaume Llabrés, batle 1867, I Per comunicació del governad.prov.
Vicenç Mates 1868, ? fins 1868, X Revolució?
Bernat Nadal 1868, X Reestablert dl 1856
Miquel Nadal Serra, nou b. 1869, I a 1872, 15 II
Francesc Serra Sastre elegit 1872, 15 II a 1873, 1 XI
Francesc Serra Sastre 1873, 1 XI a 1874, 29 I Novament elegit b. Destituït per Cap.G
Miquel Frau i Nebot 1874, 29 I almenys 1875, 9I Ordre d CapitaniaG

Francesc Serra Sastre, presideix com a 1r tinent de batle

Francesc Serra Sastre 1876 a 1889

Vicenç Jaume Mates 1890

Antoni Barrera Ramis 1893

Bartomeu Carrió Ramis 1894

Bernat Nadal Planas 1895

Francesc Serra Sastre 1897 a 1900

 

 

 

Fonts, APM, ADM, AMM

Bibl: RRV

[BMM, IV ´15]

[SEGUEIX L’ACTUALITZACIÓ DIÀRIA DE MARRATXIPÈDIA MITJANÇANT LA NOSTRA PLANA DE FACEBOOK]

(Visited 73 times, 1 visits today)