Secretaris de l’Ajuntament

 • Vicenç Serra (almenys 1805…)
 • Miquel Monblanch (1814)
 • Antoni Ferrer (1814-1815)
 • Jaume Pizà Canyelles (1815-1818)
 • Pere F. Rubí (1819-1861)
 • Martí Rubí (1862-1876)
 • Gabriel Villalonga Verd (1876-1882)
 • Francesc Barrera Noceras (1883-1912)
 • Bartomeu Nadal Bestard (1915-1941)
 • Bartomeu Riera Antich (1942-197…)
 • Josep Moyà Vila (197…-20…)
 • Paula Baltasar Cozar (2015-…)

[BMM, Mxp, III ’21]

(Visited 23 times, 1 visits today)