Escola, de l’ – PO

C- EScola Mxp Imatge 005

 

 

 

-des Tancat
-de Vista Alegre
-de la Escuela
-de los Héroes del Baleares
-de l’Escola

 

 

 

Situat entreel carrer Major i el de Martí Serra.

Era el darrer carreró -o el primer, si venim de sa Cabaneta- transversal al Major que trobàvem a Pòrtol abans que s’urbanitzassin ses Rotes, per tant era un dels extrems de l’antiga possessió de Portula.
Sense haver-hi donat nom específic, l’any 1928 trobam el carrer com “des Tancat”, possessió que es troba a l’indret d’un extrem d’aquest carrer.
Sense canvis ni noves nominacions oficials, l’any 1931 la trobam com a carrer de Vista Alegre. Crida l’atenció que rebés el mateix nom del que existia a sa Cabaneta, que ja estava urbanitzat.
En canvi el novembre de 1932  trobam que li donen el carrer de l’Escola per considerar-lo més apropiat, ja que l’esmentat carrer “no és més alegre que d’altres i és el que condueix a l’edifici de les escoles”.

L’any 1938 el règim franquista la va convertir en “Heroes del Baleares”, però no arribà a quallar ja que mai no la varen anomenar d’aquesta manera.C- Escola Mxp Imatge 008
Així veim que, quan aproven el projecte d’aliniacions i rasants d’alguns carrers de Pòrtol, l’any 1941, a aquest -del qual també n’aproven la perllongació- és anomenat “de la Escuela”; posteriorment veim que aproven l’apertura, també del carrer “de la Escuela” l’any 1945.

Venint de la part del Major, els seus transversals a la dreta són: Mallorca, Catalunya, València i Martí Serra. A la part de l’esquerra el recentment obert “perllongació de Mallorca” i sa Torre.
La Democràcia va refermar el seu nom i el va traduir a la nostra llengua.

 

C- Escola Mxp Imatge 006

 

[BMM, Mxp, VI ’15]

(Visited 32 times, 1 visits today)