Farinera (carrer) – PI [-f]

 

Li varen donar nom oficial l’any 1925, definint-lo d’aquesta manera: “està comprès entre l’anomenada carretera d’Inca al torrent de Coanegra
passant per devora la Harinera Balear i que travessa la línia fèrria del ferrocarril”.
A qualque moment, extraoficialment, l’han denominat com a “carrer de la Farinera Balear”.

[BMM, Mxp, IV ’15]

 

(Visited 7 times, 1 visits today)