Jaume I, de – SC

[BMM, arxiu Pòrtula]

[BMM, arxiu Pòrtula]

 

Es el quart -i darrer- dels carrers llargs, contemplats a l’establiment de 1745. Avui va des de la urbanització de Son Caulelles, al carrer d’aquest mateix nom, fins al Molí, amb carrer també denominat així.
A partir de 1926 té oficialment el nom de Jaume I, que no li ha canviat a cap moment.
La seva darrera part -de PO a PM- ha rebut el nom de carrer des Molí o de sa Garriga.
Per la part de l’esquerra venint de PO s’hi obren les comunes, primer la de can Domingo i, després -passat el carrer des Revolt- la coneguda per antònomàsia com Comuna, que arriba fins al terme de PM i a la carretera vella de Sineu.
A la dreta s’hi obren els carrers de Vista Alegre, del Paborde Antoni Jaume, de Quadrado, de can Poncet, de Bel Amengual i del Molí.

Destaca al final el molí fariner de can Nadal o de Pere Sureda.

 

Jaume I IMG_5341

Jaume I IMG_5323

 

 

 

 

 

 

 

>> vegeu plànol

[BMM, IV ’15][Darrera actualització, XII ’16]

(Visited 31 times, 1 visits today)