Romaguera, de – PO

c- Romaguera Mxp Imatge 015 c- Romaguera Mxp Imatge 017 c- Romaguera Mxp

 

 

 

 

Va del carrer Major fins al de Martí Serra. Està travessat pels típics carrers de ses Rotes: Mallorca, Catalunya, València, i pare Serra.
Fa part de les barriada de ses Rotes, i tot i que la urbanització d’aquesta zona és de 1907, no trobam cap moment que li donin nom oficialment. La primera vegada que surt esmentat dins les actes municipals correspon a l’any 1941. Des d’aquell moment no ha sofert cap canvi de denominació.
Hem de suposar que li donaren aquest nom com a record de la persona que va potenciar la urbanització de ses Rotes, Tomàs Romaguera Canyelles.
L’any 1941 aprovaren el projecte de la seva perllongació.

 

[BMM, Mxp, VI ’15]

(Visited 47 times, 1 visits today)