Veient 1 de 15 de 34 articles
Arxiu | Toponímia RSS feed for this section

Cova des Boc

Cavitat espaiosa i de poca alçada que ha estat utilitzada per a diversos usos. Localització: està situada part damunt d’un tirany que inicia el seu recorregut poc abans del portell d’entrada a les cases de can Parrisco.  Coordenades UTM: 47998 E / 4386298 N, altitud 221,4 metres. Descripció: la discreta i llarguera timba que ressegueix  Article complet…

0

Pou de ses Comes

Fou un altre dels pous públics del terme. Localització: es troba situat, -així ens ho han assegurat els nostres informants- dins ses Comes, al bell mig d’un espès abatzerar. Hem pres unes coordenades aproximades: 480199 E / 4385494 N. Com bé acabam de comentar, la localització d’aquest pou l’hem de suposar, perquè, dissortadament, a dia  Article complet…

0

Pou d’en Batlet

És un dels pous públics del terme de Marratxí.  Localització: es troba situat just davall ca sa Mestra, c/ Sta Bàrbara, sa Cabaneta. Coordenades UTM: 478620 E / 4386082 N / alt: 92m. 1ª. Documentació escrita: 1831 Característiques: el Pou d’en Batlet és l’únic pou públic de vena. A l’actualitat, es troba en desús i  Article complet…

0

Comes, ses

Es tracta d’una depressió de terreny parcel·lada i marjada.  Localització: la porció de terreny que abasta el topònim queda delimitada a la seva part alta per sa Roca Llisa i a la seva part inferior pel camí de s’Albelló. Al nord per les finques de Son Pi i can Matxo, i al sud, pel nucli  Article complet…

0

muntanyeta plana, Sa

Es tracta de l’extensió de terra situada entre dues marjades en la que hi emergeix una franja de roca. Localització: situada prop de Can Matxo i Son Pi -Pòrtol- en el costat Nord just damunt el camí de ses Comes. Coordenades UTM: 480325 E / 4385588 N Curiositats: nom metafòric inventat pels jovencells de la  Article complet…

0

Engegada, S’

Porció de garriga baixa amb alguns pins esparsos d’unes quantes hectàrees que pertanyia a la possessió de Son Caulelles.  Localització: es troba situat en el tombant de ponent d’una vessant aturonada que es forma just damunt el comellar d’en Fornés. La franja de terreny que ocupa s’Engegada delimita amb la partió de Palma al sud,  Article complet…

0

Puig d’en Xixilis

És una cota de 218 metres d’alçada envoltada de pinar per tots els seus costers.  Localització: es troba situat entre les cases de Can Pistola i Can Parrisco i les de sa Cova. Pel seu coster de llevant discorre es camí des Jardí. Coordenades UTM: 480372 E / 4386797 N Trets: ben igual que el  Article complet…

0

Cova des Forn

Es tracta d’una modesta balma arranjada mitjançant una paret de pedra adobada aixecada al seu davant. La paret cobreix l’alçada del reducte tancant tot el conjunt a mode de barraca.Localització: situada en el marge dret d’un breu i discret comellar que aboca les seves aigües damunt el camí des Jardí. Coordenades UTM: 480571 E /  Article complet…

0

Puig d’en Torrella

Discretíssima elevació que forma part del massís que s’allarga des de can Parrisco i can Pistola fins el xap artificial obrat als voltants des Pou des Coll per on discorre l’actual Ma-13. Localització: la seva part més alta no culmina en un punt que destaqui de la resta, cosa que gairebé fa imperceptible ubicar el  Article complet…

0

Clotes, ses

Es tracta d’una depressió del terreny que actualment es troba parcel·lada d’hortets d’auto consum explotats per petits propietaris. I així ho podem comprovar consultant els mapes, on apareixen entre d’altres: s’Hort d’en Gil, s’Hort d’en Gallard…Es tracta d’una extensa franja de terra que parteix d’una de les vessants de Pòrtol -en concret de la timba  Article complet…

0

Corona [de Son Cós], sa

Modesta elevació de 191 metres d’alçada. Forma part d’una petita serralada constituïda per tres cims, dels quals, sa Corona n’ocupa el lloc del mig. Tot el conjunt és ple d’un dens pinar. Localització: es troba situada al nord de les cases de Son Cós. Coordenades UTM: 39,63418ºN / 2,75854ºE. L’ús d’aquest mot per a designar  Article complet…

0

puig Blanc, es

Discreta elevació de 172 metres d’alçada envoltada de vegetació. És curiosa la presència de figueres de moro al seu punt més elevat, cosa poc habitual als cims de les muntanyes de Mallorca, tot i que es pot entendre pel fet d’haver-hi hagut una vivenda, fa anys. Localització: es troba emplaçat dins terrenys de ses Clotes,  Article complet…

0

Comuna, sa -SC [-f]

Zona de SC, situada a cada part del camí del mateix nom que duu fins a la carretera vella de Sineu. En temps va ser de titularitat pública, d’aquí el nom de “Comuna” -relativa al Comú- que trobam a tants de pobles. Pel que veim a les actes de Plens del segle XIX, sempre hi  Article complet…

0

Babiloni, Pere (1328)

  El 1325, P.B. va vendre a Berenguer ses Oliveres, ciutadà, la meitat de l’alqueria que tenia en el terme de Mxí, per 225 lliures. [RRV2007: 7] El 1328, Pere Babiloni, de Marratxí, va vendre a Andreu Bernat i Nicolau Ponç les pastures de la seva alqueria, on hi pasturarien el bestiar excepte el cabrum,  Article complet…

0

Serra Santandreu, Antoni (1770-1853)[-f]

Regidor Neix l’any 1770 a Pòrtol, al que havia estat la possessió de PORTULA -pressumptament l’actual can MONJO FONDO-,  fill de l’honor Josep Serra Amengual, oller, i de Caterina Santandreu Roca, ambdós de Marratxí. Es casa l’any 1794 amb Caterina Serra Serra, tenen 5 fills: Josep Bernat, Marçal, Caterina, Magdalena i Margalida. L’any  1818  pren possessió com  Article complet…

0