Veient 16 de 30 de 34 articles
Arxiu | Toponímia RSS feed for this section

Portola [antiga possessió][-f]

Antiga alqueria del terme de Marratxí, documentada el 1242. Al començament del s XVII, era propietat de la família Torrella, de la cavalleria de Santa Maria del Camí. El 1626, s’inicià un plet entre Quitèria Ballester, cunyada de Francesc Alfons Torrella, i Clara Anna Fons, filla natural d’Alfons Torrella, per l’heretat de la citada cavalleria.  Article complet…

0

L’Albelló, PO [-f]

a) Camí de Pòrtol que duu del carrer Major, davant can CANTÓ, a la zona de can PI, passant per ses Clotes, a través del camí del Cel, nom amb què es conegut part del camí de s’Albelló. b) Comerç de Pòrtol, situat a “ses Cases Noves” de can QUELET, al cap de cantó entre  Article complet…

0

Cabanassa, La (-f)

Propietat de Marratxí, situada entre Pòrtol i Santa Maria del Camí, dins l’anomenat camí des Jardí. Sempre ha anat molt lligada a la possessió Portula. També ha rebut el nom de can Ferrer. El 1242 era propietat de Bartomeu Bou, però el 1252 era de Guillem Ferrer, possiblement de qui agafà el nom. El 1578  Article complet…

0

Cabana, Sa

        . Possessió de Marratxí, avui desapareguda. Estava situada entre el Pont d’Inca i la Indioteria i era limitada pel torrent Gros i el torrent Petit. Històricament, feia part de la gran possessió i antic rafal de Son Fuster, situat dins el terme de Palma, però que entrava dins el de Marratxí.  Article complet…

0

Balaguer [llinatge]

      Llinatge existent a Marratxí a partir del primer quart del s XVIII, en aquell segle associat sovint al malnom VADOR. Llinatge d’origen català, que correspon al nom de la principal ciutat de la comarca de la Noguera, de la qual possiblement agafà el topònim que es va estendre per Catalunya, València, Alacant,  Article complet…

0

Figuera Alacantina (alagantina o galantina), sa – PO [-f]

Alacantina (deformada en alagantina o galantina) -com el nom indica- és un tipus específic de figuera provinent d’Alacant, un exemplar de la qual estava devora el c/de Ramon y Cajal, a cas Pagès. Des d’allà va partir el “nou” camí que obriren a partir de 1925 -tot i que el 1922 ja en parlaven- per arribar a l’escola, en aquell moment “nova” i  Article complet…

0

Ca s’Hortolà [-f]

Tros de terra de Pòrtol, a la zona de can Parrisco, que en temps fou dels Cabot FREIXURA. Fa uns anys es va tancar el camí que hi passava, que vorejava la finca i era ancestralment utilitzat per la gent de PO per anar fins a Marratxinet. Actualment el camí està tancat i hi ha una barrera.  Article complet…

0

Roter [-f]

Malnom donat a l’oller de Son Ros, Xisco Canyelles Palou, perquè havia estat tota la vida a la zona de ses Rotes, també anomenades Rotes de Son Caulelles.   [BMM, Mxp IV ’15]  

0

Rotes, ses [-f]

Zona de Pòrtol, ampliació del casc urbà, provinent de terrenys de la possessió de Son Caulelles. Fou donada en establiment per Tomàs Romaguera Canyelles a inicis del segle XX, el 1907 en concret, amb plànol format pel mestre d’obres Gaspar Reynés. En varis documents de la primera meitat del segle XX, la trobam com ses Rotes de  Article complet…

0

Puig de Son Seguí – ermita de la Pau [-f]

El puig de Son Seguí està constituït per un seguit de turons rocosos de contorn suau i està format per molasses miocèniques (formació sedimentària). Aquest turó és compartit pels municipis de Santa Maria, Santa Eugènia, Marratxí i Palma. La seva altura és de 320 m. per damunt el nivell de la mar. Des del seu cim  Article complet…

0

Badaluc, es [-f]

Possessió del terme de Palma, a la carretera vella de Sineu, entre Pontiró i Xorrigo. A aquest lloc, al padró de Palma de l’anys 1930 –a la secció formada a base de possessions properes a Marratxí- hi trobam l’oller santamarier Miquel Martorell, de 61 anys, casat amb la també santamariera Magalena Coll, de 58, i  Article complet…

0