Comes, ses

Es tracta d’una depressió de terreny parcel·lada i marjada. 

Localització: la porció de terreny que abasta el topònim queda delimitada a la seva part alta per sa Roca Llisa i a la seva part inferior pel camí de s’Albelló. Al nord per les finques de Son Pi i can Matxo, i al sud, pel nucli urbà de Pòrtol a l’alçada de l’església.   

Es tracta d’un terreny amb un suau pendent en el que s’hi disposaren marjades per tal de contrarestar aquesta petita inclinació i fer més practicables les tasques de rendibilitat d’aquest terreny. A l’actualitat són uns terrenys descuidats i abandonats on hi abunden els ametllers. Hi trobam també figueres i algun magraner. Destaquen uns esponerosos noguers prop dels quals, ens cridà l’atenció la col·locació d’uns curiosos colomers. Envoltat i engolit pels abatzers s’hi troba un dels cinc pous públics de Marratxí, es Pouet de ses Comes i, una mica més avall prop d’una figuera n’hi trobam un altre  de construcció més recent (a la foto).

[TM, Mxp, IX ’21]

(Visited 101 times, 1 visits today)

Tags: ,

Cap comentari.

Deixa un comentari