Consistori 1979 a 1983

Consistori 1979 (1era legislatura democràtica) (1era fase)

29 IV 1979 (c)Guillem Juan

Primer Ajuntament democràtic: Juan, Cardona, Nicolau, Vidal, Ferrer, Bestard, Vidal, Juan, Montilla, Moyà, Homar i Jaume. Faltava Antoni Company. 29 IV 1979 (c)Guillem Juan [imatge cedida per Miquel Bestard]

Equip de govern:

(Independents de Marratxi)
Guillem Vidal  Bibiloni, batle
Miquel Bestard  Parets, tinent de batle
Jaume Homar Canyelles
Joan Juan Ramis
Gabriel Moyà Sastre 
Antoni Montilla  Peinado
Jeroni Jaume  Capellà

Oposició:

(Partido Socialista Obrero Español)
Miquel Angel  Ferrer Monserrat
Jaime Serra Vidal                           

(Agrupació Independent del terme de Marratxí)
Antoni Company Quetglas
Bartomeu Nicolau Pascual
Joan Cardona Marí

(Partido Comunista de España)
Guillem Juan Mas

 

Consistori 1979 (2ona fase)

Ajunt1979 001

D’esquerra a dreta i de dalt a baix:
Guillem Juan, Jaume Homar, Joan Cardona, Tomeu Nicolau, Baltasar Reynés, Gabriel Moyá, Antoni Montilla, Jeroni Jaume, Miquel Àngel Ferrer, Miquel Bestard, Guillem Vidal, Juan Juan, Antoni Company (maig 1979) (Imatge cedida per Antoni Montilla)

Són els mateixos regidors que a la primera fase, però J.Vidal, del PSOE, ha dimitit i entra Baltasar  Reynés Moyà.

(Cal fixar-se a les fotos que encara era l’antiga sala de plens-avui despatx de batlia-; a la primera hi havia la taula i les cadires que varen presidir molts d’anys els plens municipals, a la segona ja s’havia construït la nova tarima per als setis que ocupaven els regidors.)

(BMM, Mxp, IX ’16)(renovat, VI ’18)

[SEGUEIX L’ACTUALITZACIÓ DIÀRIA DE MARRATXIPÈDIA MITJANÇANT LA NOSTRA PLANA DE FACEBOOK]

.

(Visited 82 times, 1 visits today)

477total visits,1visits today

(Visited 163 times, 1 visits today)