Corona [de Son Cós], sa

Modesta elevació de 191 metres d’alçada. Forma part d’una petita serralada constituïda per tres cims, dels quals, sa Corona n’ocupa el lloc del mig. Tot el conjunt és ple d’un dens pinar.


Localització: es troba situada al nord de les cases de Son Cós. Coordenades UTM: 39,63418ºN / 2,75854ºE.

L’ús d’aquest mot per a designar el punt culminant d’una muntanya no és gaire freqüent a la toponímia mallorquina. De fet, només el tornam trobar al terme d’Alaró per nominar un puig arrodonit de 575 metres que s’alça just damunt les cases de Solleric.


Pel que fa a la seva forma, circular i voltada d’un discret cinturó rocós, podem sospitar que l’origen de la seva designació tingui alguna cosa a veure amb aquesta fesomia. Per comparació, l’altra corona del terme d’Alaró mostra semblances en aquest sentit. Ajuda a reforçar aquesta hipòtesi la classificació que Ordinas inclou a la seva terminologia geogràfica en els noms de lloc, tot apuntant que, segons el DCVB, una Corona és la part més alta d’una muntanya i que, per generalització, també esdevé oportú poder anomenar corona a tot allò que envolta o constitueix la part superior d’una cosa. En el mateix sentit, cal afegir també, l’apreciació que el prestigiós filòleg català Joan Coromines anota i que molt encertadament recollí Escanelles a la seva web.

[TM, Mxp, V ’21]

(Visited 81 times, 1 visits today)

Cap comentari.

Deixa un comentari