Cova des Boc

Cavitat espaiosa i de poca alçada que ha estat utilitzada per a diversos usos.

Localització: està situada part damunt d’un tirany que inicia el seu recorregut poc abans del portell d’entrada a les cases de can Parrisco. 

Coordenades UTM: 47998 E / 4386298 N, altitud 221,4 metres.

Descripció: la discreta i llarguera timba que ressegueix la configuració del terreny endinsant-se amunt i avall dels dos comellars que es formen a la zona muntanyosa situada al nord de Pòrtol, des de la part baixa de can Parrisco fins a la part alta de can Torres, presenta un seguit de balmes i covals de característiques semblants però amb dimensions variades. La cova des Boc és la primera d’aquestes cavitats amb una mica d’identitat. D’entre els seus arranjaments cal destacar el paredat de la seva boca d’entrada i la curiosa canaleta que travessa gairebé tot el recorregut interior de la cova. L’ús d’aquesta canal era el d’aprofitar l’aigua de dues surgències localitzades a la part més fonda de la cavitat. Aquest coval ha estat catalogat i topografiat per diversos autors, entre d’altres, Encinas- Pérez-Redondo 1997 i Santandreu-Bover 2004. D’ambdós reculls resulta curiós la distinta manera de nominar l’indret. Els primers l’anomenen cova de s’Aigua, mentre que els segons, recolliren la mateixa designació que ens indicaren les nostres fonts orals, i que, coincideix amb la denominació popular i secular.

[TM, Mxp, X ’21]

(Visited 291 times, 1 visits today)

Tags:

Cap comentari.

Deixa un comentari