Creus Sastre, Miquel -PAULO; de can PISTOLA- (1863-1945)

 pastor i xeremier

Neix a Pòrtol l’any 1863. Fill de Miquel Creus Canyelles i de Paula Sastre Sureda.

Li diuen de can PAULO (perquè sa mare era Paula) i de can PISTOLA (allà on va néixer i vivia la família). A vegades li han dit des FORN, perquè la dona va posar aquest popular establiment. Ja casat i amb al·lots, varen viure a can ROQUETA, on morí el 1945.

Es dedicà a fer de pastor, ofici que degué aprendre a la mateixa casa, sobre tot d’ovelles i cabres.

Es casa l’any 1889 amb Antonina Moll Serra, de can PINSO. Tenen 9 fills i 13 néts:

-Miquel (fadrí)
-Paula = Miquel Creus, de can VIRO >Maria=Joan JUST> Joan, de BENDINAT; Antònia= Arnau JUST “de Bendinat”> Francesca
Rafel = Catalina des TANCAT> Miquel=Maria Frontera PARRONA> Catalina, Rafel; Antònia= Pere Palou, de can FLOR> Bernat, Maria, Rafel
-Catalina = Joan COSTELLA> Maria i Antònia (encara viva; a Capdellà); Miquel
-Jaume = Antònia de can VENT, varen dur es FORN> Antònia= Biel Juan> Rosa=Manuel Pardo (nin i nina); Miquel= Maria de sa COSTA> Jaume=Blanca Mulet (2 nines); Antònia
-Antonina = Joan de can NYICO (s/f)
-Bartomeu (fadrí)
-Bernat = Beneta can VENT> Antònia=Bernat de sa PENYA; Catalina=Martí Serra, de son MIR (1 nina, 2 nins)
-Maria = Ramon JUST> Joan=Maria de cas TEIXIDOR> Ramon; Guillem; Francesca= XX, des Capdellà (2 fills)

Sebastià Bibiloni MIQUELÓ i Miquel Creus des FORN Cançoner Popular de Catalunya, 1928 (Imatge gentilesa de l’Abadia de Montserrat)

Hom desconeix si llegia i escrivia

No va exercir cap càrrec polític ni va estar afiliat a cap partit. Tampoc no va sortir de Mallorca.

Li agradava tocar les xeremies i va fer colla amb Sebastià Bibiloni MIQUELÓ. Quan Baltasar Samper va venir a Pòrtol, l’any 1928, durant les Missions de Recerca del Cançoner Popular de Catalunya, va anotar algunes de les seves tonades i els va fotografiar.

Era una persona de baixa estatura, i hom el considerava dòcil i pacífic.

[BMM / Antònia Creus Sans, Mxp, III ’17][Darrera actualització, XI ’18]

[SEGUEIX L’ACTUALITZACIÓ DE MARRATXIPÈDIA I ELS SEUS RÀNQUINGS MITJANÇANT LA NOSTRA PLANA DE FACEBOOK]

(Visited 314 times, 1 visits today)

Tags: , ,

Cap comentari.

Deixa un comentari