1900 a 1909, 1916

 

 

Any Mes, dia

MARRATXÍ

MALLORCA

FORA MALLORCA

(1899) 1 VII  Francesc Serra Sastre és nomenat batle
(1899) 12 XI Marçal Ramis Bestard renuncia com a dipositari.
(1899) 12 XI Francesc Serra Cabot nomenat dipositari i recaptador dels arbitris municipals.
1900 0,0 Miquel Trias Bordoy és el cap de l’estació del PI i, i té oberta una  botiga de queviures de tot tipus – Inca, ciutat               – El capità general prohibeix que les bicicletes circulin per damunt la murada Puccini: Tosca; estrena a RomaCharpentier: Louise
1900  V L’Ajunt. aprova la proposta de la Junta Local d’ensenyament de crear 2 escoles, una per sexe, als nuclis de PO i SC. Cinematógrafo Balear, El; inauguració (29 VI)Jeroni Rosselló, rep l’homenatge de l’Ajuntament de PM Neixen: Louis Arsmtrong, Luis Buñuel, Maria Moliner, Saint-Exupéry, Spencer TracyMoren: Nietzsche, Oscar Wilde
1900 VI Domingo Riutort Ferrer, veïnat de Palma, és nomenat apoderat per representar l’Ajunt. Joan Alcover Maspons, homenatjat per Lo Rat Penat, de València – París, inauguració de l’exposició universal  (04) – Xina, sublevació dels bòxers (07)
1900 IX Bartomeu Palou ha numerat  les cases de tot el terme i ha format el padró de veïnats de varis anys. Mateu Obrador troba un curiós autògraf lul·lià a la Bibl. Marciana de Venècia (VI) – Zeppelin, Ferdinand; primer vol a bord del dirigible Zeppelin              – Estats Pontificis,, dissolució
1900 23 IX Pressupost ordinari de 1900: 29.187 ptes. Vaga de tipògrafs (X) McKinley; reelegit president USA
1901 0,0 Francesc Notas duu la correspondència a la batlia durant l’any. Lletra de convit del DCVB – Ping-pong, nou esport  – Tibidabo, inauguració del funicular
1901 0,0 L’Ajunt.ordena a Marçal Ramis, ex-dipositari mpal, que entregui la quantitat pendent de lliurar. Weyler, ministre de la GuerraJ.Ll.Estelrich, membre de la R.A.E. – Roosevelt, president USA                              – Eduard VII, nou rei d’Anglaterra                   – Sagasta, president Esp.
1901 0,0 Els propietaris o hereus de tombes del cementeri vell –situat devora l’església de St Marçal- han de presentar el corresponent títol de propietat. Creació de la Societat Colombòfica de MallorcaWeyler, nomenat fill adoptiu de PM Neixen: Clark Gable, Gary Cooper, Marlene Dietrich, Walt Disney, Margaret Mead, Ricardo Zamora
1901 0,0 Manuel Cortès, prevere, custos encarregat de l’església de PO, fa escola nocturna d’adults a aquest barri. Joan Palou i Coll, nomenat fill il·lustre de Mallorca Defuncions: Leopoldo Alas Víctor Balaguer, Campoamor, Toulouse-Lautrec, Verdi, Victòria d’Anglaterra                  – McKinley, president USA, assassinat
1901 0,0 Mauricio Muñoz fa treballs auxiliars de la secretaria mpal. Alaró, inauguració de la fàbrica d’electricitat Noruega; les dones participen a les eleccions comunals per 1era vegada
1902 I Canvi de consistori. Batle, Maties Mesquida Nadal Gaudí reforma la Seu Mahler: Kindertotenlieder       Ravel: Pavana per a una infanta difunta                    Pedrell: Els Pirineus
1902 0,0 A la vista del deteriorament dels camins veïnals acorden torns de prestació personal per arreglar-los. Teatre Líric, inauguració.Moren el poeta Jeroni Rosselló i el pintor Antoni Fuster. – Menéndez Pidal, ingrés a la RAE                        – Antonio Maura Muntaner, elegit acadèmic RAE                – Mont Pelée,Martinica, erupció
1902 0,0 Nomenen guardes rurals jurats gratuïts els que són batles de barri. Enderrocament de les murades de PM.La Roqueta, 1r núm. Neixen: Rafael Alberti, Luis Cernuda, Eugen Jochum, Ramon J.Sender, Josep Ll.Sert, Vitorio de Sicca
1902 0,0 El pressupost mpal ordinari per a 1903 és de 20.481’82 ptes. Costa i Llobera, mestre en gai saber – Alfonso XIII, majoria d’edat                           – Edward VII, coronació
1902 0,0 Miquel Orell Oliver, nomenat guàrdia rural municipal de Mxí i PC, ja que també n’és el batle de barri. Eusebi Estada; declarat fill il·lustre de Palma Defuncions: Maria Goretti, Fco de Asís Borbó, Jacint Verdaguer, Emile Zola
1903 0,0 El batle dóna compte de l’escriptura de divisió “de la plaça i edificis religiosos” de la possessió Cas Enegistes, situada en el PI. Antoni Planas Franc, batle de PMGrand Hotel, inauguració

 

Germans Wright, primer vol a motorSaló dels Independents, exposició a París

Descans dominical,aprovat pel congrés espanyol

1903 0,0 Francesc Notas duu la correspondència oficial a la casa consistorial.Joan Endols Lecha ha fet jornades a la secretaria, com a ajudant Miquel dls S.Oliver: L’hostal de la BollaJoan Rosselló: Manyoc de fruita mallorquina

Miquel dls S.Oliver: La literatura en Mallorca

Tour de France, creacióPanamà proclama la secesió de Colòmbia; es constitueix en república

Pius X, nou Papa (Giuseppe Sarto)

1903 0,0 Nomenen delegat Martí Moll Alós pq formi d’ofici els comptes de la recaptació dels reparts de Consums, i d’altres Coves de Gènova, descoberta  Joan Maragall: L’elogi de la paraulaCaterina Albert: Terra Baixa
1903 0,0 – Andreu Morey, és l’inspector d’Instrucció Pública.- Maciana Mas Puigserver es la mestra de nines de SC.

– Rafel Jaume Ribas és el mestre d’instrucció primària del barri PT.

La Roqueta, deixa de sortirPasseig de la Riba, construcció

 

 

Thomas Mann: Tonio KrogrerPius X: Motu Proprio

 

 

1903 0,0 – El regidor Rafel Jaume Oliver presenta la dimissió del seu càrrec, pq és nomenat jutge municipal d’aquesta vila.- Martí Moll presenta els treballs de liquidació dels comptes generals, de 1893 a 1899, que estaren a càrrec de Marçal Ramis. Rentador públic Sta Catalina, construccióSes Minyones, fundació Il·lustració catalana, revistaBlasco Ibáñez: La barraca, estrena

 

1903 0,0 Arrenden la casa d’Antoni Ramis Cabot per ús de la casa-escola de nines de SC.Declaren camí veïnal el que condueix “de la carretera dita de la Comuna fins a aquesta casa consistorial (camí d’Olesa)”. Sta Eulàlia, benedicció de la nova torre campanari Guantànamo, cedit a USA
1903 0,0 Aproven el pressupost mpal ordinari per a 1904 xifrat en 14.501 ptsLes Franciscanes arriben a Pòrtol Gaceta de Mallorca, inici setmanari  Neixen: Theodor Adorno, Max Aub, Fernandel, Konrad Lorenz, Antonio Machín, George Orwell, José A.Primo de Rivera, Erskine Caldwell, Aram Katxaturian
1903 0,0 – Antoni Villalonga Gelabert, dimiteix com a metge titular.- Gaspar Jaume Ll. nomenat metge titular

– Josep Verd Sastre és “el metge resident a SC”

Francesc M.de los Herreros, mor   

Defuncions: Sabino Arana, Paul Gauguin, Lleó XIII, Camille Pisarro, Práxedes Mateo Sagasta, Hugo Wolf

 

1904 01 Maties Mesquida Nadal torna ser proclamat batle per unanimitat La Seu, inauguracio obres reforma Gaudi i enllumenat electric Saint Louis, inauguració exposició universal
1904 0,0 Segueix el contenciós amb Marçal Ramis sobre deutes mpals Sóller, ciutat Puccini: Madame ButterflyOffset; invenció
1904 0,0 Hom dóna compte de la vacant de fosser, per defunció del que ho era Joan Alcover: La SerraJoan Rosselló: En Rupit Transiberià, tren; primer tram
1904 0,0 Acorden que tots els camins i carrerons de dins el casc siguin considerats veïnals Alfonso XIII, club de futbol; creació Rodin: El pensadorJ. Barrie: Peter Pan
1904 0,0 La societat ‘Agrícola industrial Balear’ sol·licita ampliar la seva instal·lació d’enllumenat, que funciona des de 1902. Alhora vol dotar el Pont d’Inca d’aquest servei. Germans Escoles Cristianes; arriben a Mallorca; obren centre a Concepció 

 

– Picasso s’estableix a Paris- Observatori Frabra, Bcn; inauguració

– Rolls Royce, inici

– FIFA, fundació

1904 0,0 Pere Josep Garau és el propietari de la casa que ocupa del vicari de Pòrtol per donar ensenyament gratuït als nins. Premis als JJ.Florals: G.Alomar, Ll.Riber, M.Ferrà, M.A.Salvà Caixa de Pensions, fundacióThe Hispanic Society of America, fundació
1904 0,0 Martí Moll ajuda a la secretaria mpal, almenys en liquidació de comptes de recaptació Cable telegràfic entre Mallorca i Barcelona Japó declara la guerra a RússiaTheodor Roosevelt, reelegit president USA
1904 0,0 Bernat Canyelles Amengual ha fet les postetes de control dels carros Lluc; els MM.SS.CC. reconstitueixen la Col·legiata Dones, congrés internacional a Berlín
1904 0,0 Acorden verificar l’empadronament d’aquesta vila. També han de marcar les cases que no tenen número, que són les de nova construcció. Hipódromo Balear; constitució societat; compta amb el de Son Macià Premis Nobel: F.Mistral, compartit amb J.Echegaray; Ivan Pavlov
1904 0,0 Pau Corró Ramis i Domingo Oliver han anat a Palma a votar com a compromissaris per la Junta d’estatuts de reformes socials Entra en vigor la llei del Descans Dominical Bach, nova Societat
1904 0,0 Jaume Canyelles Roig, és el propietari de la casa que ocupa la Guàrdia Civil al PI. Cercle de Belles Arts, creació.  Concordat, aprovat el nou amb la Santa Seu 
1904 0,0 PI, benedicció esglésiaFelip Jaume és el propietari de la casa que ocupa la mestra de nines de SC. Water Polo. Primer partit. A Porto Pi.  N: Alejo Carpentier, Bing Crosby, Cary Grant, Graham Greene, Salvador Dalí,  Glenn Miller, Pablo Neruda
1904 0,0 Joan Endols segueix fent treballs a la secretaria municipal Antoni Noguera mor. Defuncions: Anton Chejov, Anton Dvorak, Isabel II.
1905 Han de sol·licitar a l’enginyer que doni permís a l’Ajuntament per passar l’aigua per dins la parcel·la del costat del molí de na Borrassa dins el km 7 per poder omplir les cisternes del PT. Alomar, G: El FuturismeMn Alcover proposa la celebració d’un congrés linguístic

L’Electricitat arriba a Inca

Naix: Henry Fonda, Greta Garbo, Severo Ochoa, Jean-Paul Sartre, Albert Speer,Victor Catala: Solitud

Faure, director conserv. Paris

1905 Acorden donar cumpliment a la llei del descans dominical. Pere Caldentey descobreix les   coves dels Hams Defunc: Juan Valera, Jules VerneDebussy: la mer
1905 Jaume Almeria Pons, nomenat guarda rural mpal jurat 

 

Antoni Rosselló Gómez, nomenat batle de PMCreació de la societat Ferrocarril de Sóller Einstein: article inicial teoria relativitatAspirina, primera comercialitzacio

Strauss, R: Salomé (estr)

1905 La Salle s’estableix al PI. Arriben les restes de Jaume II, des de València Schweitzer:Bach, el músic poetaLehar: La viuda alegre

Trio Cortot-Thibaud-Casals

1905 Josep Serra Ferragut, propietari de Cas Coronell, presenta un plec de condicions per la conservació i neteja de la síquia que passa per dins la seva propietat, que és la que serveix per omplir els dipòsits del PT i PI. Bellver, el castell i el bosc passa del Minist.de Guerra a Reial PatrimoniAntoni M. Alcover és nomenat canonge magistral          l Rotary club – Paul b. Harris el funda a chicagoSimpló, inauguració del túnel, a SuïssA

Palau de la mca catalana – 1era pedra

Noruega es separa de Suècia

1905 Joan Endols, que encara fa jornades de secretaria, és l’agent executiu de les finques embargades a Marçal Ramis, exdipositari. Bernat Calvet, nomenat batle de Palma  Potemkin, motí del cuirassatRussia, derrotada pel japo

Elecció del Soviet (consell obrer)

1905 Bonaventura Barceló, nomenat veterinari Decreten la creació de l’Escola Normal Fauvisme; apareix al Salo d’Automne de Paris
1905 Nous regidors, per renúncia d’alguns anteriors:               PO- Pere Josep Garau Canyelles                  PI – Pere Josep Lluc Canyelles Serra      Mxinet – Mateu Canyelles Ramis Fundació del Foment del TurismeInici obres Escorxador de Palma Robert Koch, nobel medicinaHenryk Sienkiewicz, nobel de literatura (Quo vadis?)

Berta von Suttner, premi nobel Pau

Sevilla FC, fundació

1905 Francesc Serra és el recaptador Haakon VII és elegit rei de Noruega
1905 Josep Oliver Rigo és  auxiliar en els camins veïnals Panteó reial de la Seu, rehabilitació per reforma de Gaudí Cu-cut, setmanari, assaltat per oficials de l’exèrcit1905     La Veu de Catalunya; suspensió publicació diari
1905 La població de Mxí és de 3.812 habitants Separació església-estat, llei ratificada pel parlament Fr
1906 Maties Mesquida Nadal, nou batle Azorin arriba a Mallorca Albeniz: Suite Iberia; estrena primer quadern
1906 Alejandro Feliu Arbona fa solars de Son Raió per urbanitzar Calbet, Bernat; nomenat batle de PalmaSocietat hípica balear, creació

Manacor, 1era pedra del nou campanar

Naix: Hanna Arendt, Josephine Baker, Samuel Beckett,  Leonidas Brezhnev, Joan Crawford, John Huston, Aristòtil Onassis, Otto Preminger,  Carol Reed, Dmitri Shostakovich, Luchino Visconti, Billy
1906 Nomenen fosser Julià Juan Barceló, de Porreres. Josep Carner visita Mallorca.Costa i Ll: Horacianes Giosuè Carducci, NobelDebussy: La mer,estrena
1906 L’empresari Honorat Planisi denuncia que no pot omplir les cisternes i dipòsits del PT perquè l’amo de Son Bonet no ho permet. L’Ajuntament interposa una demanda. Congres Int. de la Llengua Catalana, inaguracio a BcnGaudi arriba a Palma amb el seu ajudant Joan Rubió

 

Oceanografic de Monaco, Institut, creacióDecret de construcció del canal de Panamà

Roosevelt, Nobel pau

1906 Julian Díaz Ramaje ha pintat el cotxe fúnebre. La congregació de germanes Reparadores s’instal.la a Palma San Francisco, terratrèmol que destrueix gran part de la ciutat
1906 Francesc Serra és el dipositari mpal. Weyler, ascendit a capità general S.O.S adoptat com a senyal d’alarma
1906 Jaume Canyelles Canyelles fa classe als nins de PO. Antoni M.Massanet Verd nomenat bisbe de Sogorb Rachmanivnov: Francesca da Rimini, estrena
1906 Miquel Serra Ramis és el conductor del cotxe fúnebre, per cessió de Pere Cerdà. Migjorn; revista literària, aparicióM.dels S.Oliver: La ciutat de Mallorques Alfons XIII es casa amb Victoria Eugenia; atemptatRamon y Cajal,  Nobel de medicina
1906 Arrenden la casa de nova construcció de Llorenç Roselló Serra per emprar-la com a casa-escola de nines per la mestra de SC. Pons i Fàbregues, Benet; és l’arxiver municipal de PMDef: Joan Palou Coll, Pere d’A. Penya. Def: Paul Cezanne, Henrik Ibsen, José Maria de Pereda, Josephine Butler 
1907 El maig l’Ajuntament parla de la utilitat de declarar un camí veïnal que, partint de la carretera del PI, passi per l’estació del ferrocarril i condueixi a s’Indioteria. Acorden iniciar els tràmits [serà el futur camí i carrer de sa Cabana] 

 

 

.

 

 

Inauguració del cable directe telegrafic entre Bcn i Palma.Els Cors Clave visiten Mallorca

Banquet d’homenatge a Ruben Dario; vivia una temporada al Terreno.

Fundació de l’escola de Comerç

Mitjorn; noticia desaparicio revista

Benavente: Los intereses creados; estrenaEncíclica papal contra el Modernisme

Guimera: La santa espina; estrena a Bcn

Institut Carnegie; inauguració; suport a investigacio cient.

Kipling, Rudyard; Nobel de Literatura

Noruega rebutja sufragi femni univ.

1907 Nomenen l’arquitecte Guillem Reinés per formar l’avantprojecte de camí veïnal esmentat a l’anterior acta. Antoni M.Massanet i Verd, nomenat bisbe de Sogorb, Castelló  Portugal institueix repos dominical per reial decretRavel: L’heure espagnole

Real Betis, fundació

Rimski-Korsakov: La ciutat invisible de Kitej

Russinyol: La mare

1907 Acorden aprovar el projecte de la nova barriada en el terreny de ses Rotes de Son Caulelles, presentat per Tomàs Romaguera Canyelles, d’acord amb el plànol verificat pel mestre d’obres Gaspar Reinés Fundació del Patronat ObrerRamis d’Aireflor, Joan; nomenat director del Diario de Mallorca

Santiago Rusiñol arriba a Mallorca

Societat Protectora Animals i Plantes de Palma; constitucio

Alcover, Riber i Tous i Maroto, premiats als JJ.FF. de Barcelona

Def: Gabriel Maura, Vicenç Santandreu ‘de Son Garbeta’

Perez Galdós, elegit diputat republicàNaix: Pedro  Arrupe, Mircea Eliade, Enrique Enrique y Tarancon, Hergé, Astrid Lindgreen, Daphne du Maurier, Maxence van der Meersch, Alberto Moravia, Laurence Olivier, Compay Segundo, Ramon J. Sender, Barbara Stanwych, Jacques Tati, Helmut Walcha, John Wayne, Nicanor Zabaleta, Fred Zinneman.
1907 El desembre acorden posar a informació pública l’avantprojecte de camí veÏnal que va de l’estació del ferrocarril del PI a sa Cabana. Inaug. 1era fabrica electricitat a Pollença;això també permet funcions de cinemaKlubo Palma; creacio societat esperantista. Antoni Maura, encarregat de formar nou governDef: Berthelot, Carducci, Duran i Bas, Grieg, Lord Kelvin, Mendeleiev, Sully-Prudhomme.
1908 L’Ajuntament acorda fer plaques per carros i carretons que no paguin contribució, que duran el número del corrent any. “Igualment aniran provistes de número les bicicletes”.Congregació Mariana; creació a Pòrtol. També s’inaugura seva escola nocturna Constitució de l’Associació de la Premsa de Balears; 1r president, Felip GuaspAntoni Rosselló i Cazador és el batle de Palma.

 

Blasco Ibañez: Oriente. Publicació llibreRuben Dario,  nou ambaixador d’Uruguai

Dinamarca adopta el sufragi universal parcial

Dones, ara podran anar a universitat, a Prússia

 

1908 Acorden nomenar els missers Josep Socias i Gradolí i Antoni Pou per emetre el dictamen sobre el marquès de Campo Franco sobre “censos a l’estat”.Acorden que el camí veïnal que duu de l’església de Sant Llàtzer a can Frontera tengui l’amplària de 7 m. Blasco Ibañez, passa uns dies a Palma  Primera assemblea d’Esperanto, a BarcelonaRudolf Eucken, Nobel

Fundació de la societat Haendel”

 

1908 Acorden posar el nom en els carrers de SC, de la forma següent: d’Olesa, de Nadal, del rector Llompart, de Serra, i plaça de l’església de D.Pere de Verí.Donen permís a Rosa Homar Amengual per construir una casa en propietat seva que limita amb el camí de Torrella. Peregrinació mallorquina a Lourdes 

 

Institut Nacional de Previsió; el congrés aprova creacióJocs Olimpics a London

Inauguració del Palau de la Musica Catalana, de Lluís Doménech

 

1908 Francesc Serra Cabot és el recaptadorHom fa una subhasta per construir un tros de camí amitger amb el torrent gros en el punt denominat sa Cabana, que és rematada provisionalment a favor d’Antoni Balaguer. Costa: Visions de la Palestina  Richard Strauss, director general de MúsicaWilliam Howard Taft, president EUA

Descoberta de la Venus de Willendorf.

1908 Prorroguen a Honorat Planisi la presa en el torrent de Coanegra per un any més.Adjudiquen definitivament la subhasta del torrent Gros/sa Cabana a favor de Pere Josep Palou Pons Inauguració del laboratori biològic marí de Porto Pi.  Naix: Salvador Allende, Arias Navarro, Simone de Beauvoir, Joan Crawford,  Bette Davis, Giovanni Guareschi, L.B.Johson, Herbert von Karajan, Lain Entralgo,  Claude Levi-Strauss, Ana Magnani, Olivier Messiaen, David Oistrakh, Cesare Pavese, William Saroyan, James Stewart, Jacques Tati
1908 Acorden prorrogar el transport de cadàvers en un trimestre a favor del mateix que el tenia, Miquel Serra Ramis.Acorden pagar a Bartomeu Capllonch Cerdà per despeses de la reparació de la casa escorxador d’aquesta vila. Joan Rosselló: Ruralisme Def: Edmondo da Amicis, Federico Chueca, Edward McDowell,  Nicolai Rimski Korsakov, Nicolás Salmerón, Pablo Sarasate.
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916 Pere Josep Jaume Castelló, nou batle. Mor Joan Albertí Arbona, músic Les dones obtenen el dret a vot a Noruega
1916 La societat ‘Hermandad de Socorros Mutuos’ està interessada en comprar una sèrie de números del nou cementeri i proposen que els facin una rebaixa. La petició és acceptada. Alfons XIII, societat esportiva; fundació; El 1913 donarà lloc al R.C.D, Mallorca  Vicente Blasco Ibáñez: “Los cuatro jinetes del Apocalipsis”
1916 Antoni Moyà Coll i altres sol·liciten l’apertura d’un transversal que uneixi varis carrers. Creuen que milloraria la comunicació pel carrer interceptat actualment per la finca que fou de Gaspar Vila, avui incorporada a l’hort de les Agustines. L’Ajuntament sol·licita de la diputació provincial el plànol de l’establiment. Gabriel Alomar resulta guanyador dels Jocs Florals de Palma, celebrats al teatre Principal. Naix: Antonio Buero Vallejo, Camilo José Cela, Juan Eduardo Cirlot, Francis Crick,  Henry Dutilleux, Eina Englund, Glenn Ford, Alberto Ginastera, Olivia de Havilland, Edward Heath, Yehudi Menuhin, François Mitterand, Blas de Otero, Gregory Peck, Mercè Salisachs, Giulieta Simionato, Peter Weiss.
1916 Han construït un mur en el camí de sa Bomba. DOMENECH VALLS, R; BISBE de Mall  Bulgària adopta el calendari gregorià, en lloc del julià
1916 Mor el dipositari mpal, Francesc Serra Cabot. El consistori fa constar en acta el seu sentiment. “INSTITUT R.LULL;INAUG.EDI””” 

 

Llei “seca” a 24 estats dels USA
1916 Nomenen Vicenç Jaume Castelló com a recaptador i auxiliar de secretaria. “INSTITUT R.LULL;INAUG.EDI”””  Bulgaria declara la guerra a Romania
1916 Nomenen Enric Villalonga Mutti com a dipositari. Accepta el càrrec fins a final d’any. LLUCMAJOR, CIUTAT  Perez Galdós: Marianela, estrena
1916 Hom ha de comprar una caixa de ferro per guardar a l’Ajuntament els documents i doblers de la població. MOYA, LLORENÇ; neix 

 

Comença la batalla de Verdun 
1916 Els regidors, per unanimitat, proposen la destitució del secretari Francesc Barrera Noceras. S’inauguren a PM les primeres línies de tramvies elèctrics.  Thomas W. Wilson, reelegit president d’EUA
1916 Nomenen Joan Lladó i Simó com a secretari accidental. Al cap d’uns dies nomenen Bartomeu Nadal i Bestard, aleshores secretari de Banyalbufar, com a secretari interí de Mxí. Hom posa en funcionament el ramal  del tren que uneix Palma amb Llucmajor.  Def: Ruben Dario, JoséEchegaray, Charles de Foucauld,  Francesc Josep I, emp.d’Austria; Enric Granados, Henry James,  Jack London, Rasputin, Max Reger, Henrik Sienkiewicz. Torras i Bagés
1916 Bartomeu Nadal i Bestard ha pres possessió del càrrec de secretari interí de l’Ajunt. Hom inaugura el nou camp de futbot, del club esportiu Alfons XIII, a la zona de Bons Aires.
1916 Hom ha vist una filferrada de pues entre el camí de Muntanya i el de Son Llebre, al lloc de Son Bonet, que s’ha posat sense avisar l’Ajunt. I  a més suposa un greu perill per als veÏnats. Demanaran al governador civil o capità general que les llevin o la canviïn per una altra sense perill.  Maura elegit a les eleccions generals. També resulten elegits els liberals Alexandre Rosselló i Valerià Weyler Redueixen l’edat de jubilació, de 70 a 65, per obrers emleats a Alemanya. 
1916 L’Ajuntament paga 45 ptes a Margalida Forteza Segura pel lloguer d’una casa destinada a la Guàrdia Civil. El diputat per Mallorca, Alexandre Rosselló és nomenat governador de Madrid. Batalla del Somme.
1916 L’Ajuntaement paga 100 ptes a Llorenç Rosselló pel lloguer de la casa-escola de nines de SC; 80 ptes a Joana Cabrer Ribes pel mateix concepte al PT; 285 ptes a Miquel Canyelles, Joan Sans i Jaume Ribes pel mateix motiu al PI, PO i Mxí. Hom crea a Maó l’orquetra del grup Filharmonic de l’Ateneu;  és l’agrupació musical més antiga de les illes Balears. Hipólito Yrigoyen, president d’Argentina 
1917

 

 

 

 

 

 

[BMM, Mxp, VII ’15][actualitzat, X ’16]

 

[SEGUEIX L’ACTUALITZACIÓ DIÀRIA DE MARRATXIPÈDIA MITJANÇANT LA NOSTRA PLANA DE FACEBOOK]

 

(Visited 95 times, 1 visits today)