1980 a 1984

 

 

 

Any Mes, dia

MARRATXÍ

MALLORCA

FORA MALLORCA

1980 0, 0

Indira Gandhi, presid.
1980 IV 09

Karlos Garaikoetxea

Elegit presid.gov. basc

1980 IV 15

Meril Streep i Dustin Hoffmann, oscar Kramer
1980 IV 30

Holanda. Juliana abdica
1980 V 12

Mercè Rodoreda, premi

d’Honor dl. Ll. C.

1980 V 16

Aina Moll, nomenada

Direct.Gral.Pol.Ling.Gen

1980 V 24

Alcúd., inaug.C.Torró  
1980 VI 28

  Vigdis Finnbogadotin,

1a presid.Republ.Pol.

1980 X 09

  Ceslaw Milosz, POL,

Nòbel de Literatura

1980 X 18

  Josep Melià, nomenat

govern.gral.Catalunya

1980 XI 04

  Reagan, elegit pres.USA
1980 XI 25

  BCN,Museu Ciènc,apert
1980 XII 04

  Led Zeppelin, dissolució
1980 XII 10

  Perez Esquivel,Nobel pau
1980 XII 14

  Joan Mas: L’Espectacle,

Premi St Jordi nov.

1981 0, 0

Josep Amengual, campió mund.p.s. Moll, fill il·lustre Menorca
1981 I 01

Antoni Ribera, primer rector Universitat Bal. Grècia, 10 membre CEE
1981 I 07

  Jordi Sarsanedas: La noia de la sorra, P.Pla
1981 I 15

  Transmedit.aquir.Ybarra
  I 25

  Carrillo assumeix canvi PCE
1981 I 29

  Adolfo Suarez, dimiteix
1981 I 31

  G.Brundland,1era min Nor.
1981 II 28

  R.Sahagun, presid. UCD
1981 II 23

  Intent cop Estat, Tejero
1981 II 25

  C.Sotelo,investit pres.Es
1981 III 11

Consolat de Mar, seu del CG Interinsular  
1981 V 10

  Mitterand, guanya eleccFR
1981 VI 16

  Yeltsin, president Rússia
1981 IX 04

Museu Krekovic, inaug  
1981 IX 10

  Gernika retorna a Esp.
1981 XI

C.i Ll. hi participa >

Diada Cult.Esportiva

1981 XI-XII Inaug.Dispens.mèdics

 
1981 XII  

Neix revista Pòrtula

  Pérez de Cuéllar –Perú- secretari gral ONU
1981 XII S’acaba pas peatonal (< PO a SC)  
1981 XII Obres a Casa de la V. StaM Obren bibliotec  
1981 XII PO.Constr.Dipòs.Reg StaM Exp. llibr.Riber  
1981 XII St Llatzet. Canon.aig.   Esp.signa adhesióOTAN
1981 XII PT Acab.1 fase canon Balears aprova l’Estatut d’Autonomia  
1981 XII 01 C.i Ll.creaCons.Direc   Rodrig.Miranda, ministre
1981 XII 21 C.i Ll.organitzaD.C.E    
1982 I 00 Comencen II Jocs Escolars Moll dóna nom antic c/ Matias Montero Ramon J. Sender, mor
1982 I 00 PO, es constr.Dipòsit > d’aigua 5000 ptes, bitlles nous
1982 I 00 Jocs mpals esportius Quart Creixent,inaug. Cañellas, president AP
1982 II 00 Son Blanc, hi sembraran Ibiscus    
1982 II 00 Confirmen construcció centre escolar al PT    
1982 II 00 Mxi ingressa a Man -comunitat neteja Raiguer    
1982 II 00 Pç pública PO s’ano- mena “Constitució”    
1982 II 00 C/ sense nom PT s’ano mena Llorenç Villalonga    
1982 II 00 Aproven la creació d’una Biblioteca Pública a PO    
1982 II 12 Dispensaris, inauguració oficial    
1982 II 26 Baltasar Reynés, nou regidor PSOE    
1982 III 00 PO Han acabat obres dipòsit d’aigua Flor de Card, St Llorenç,acompleix 10 a.  
1982 III 00 PO Inagura Foto Frau    
1982 III 00 L’AVV des Figueral sembra arbres davant nova església Binissalem, revista, celebra 1r any  
1982 III 00 PI La Caixa, sucursal   Karl Orff, mor
1982 III 18 Sa Nostra celebra 100 anys Antoni Mus, mor  
1982 III 20 Club ciclista Es Siurell, inauguració    
1982 III 00 Cementeri mpal, l’ampliaran    
1982 IV 00 Donen nom al carrer d’Elisabet AmengualSC Joan Parets: Breu Història Mcal de Mall  
1982 IV 00 Han instal·lat fanalsPOSC    
1982 IV 25   X Diada de Cant Coral  
1982 V 00 Canvi StM: Acaba Mn Joan Ferrer – Ve Mn Gabriel Ferrer    
1982 V 00 Han de fer centre d’EGB al PIN    
1982 V 22 Revetla dels Quintos PO    
1982 V 28 Obre El Gatopardo SC    
1982 VI 00 Miquel Gayà,pregó StM    
1982 VI 22 Inauguració Bibliot.Mpal    
1982 VII 00 Obre pub CYMRU, SC Creen nou terme, Ariany  
1982 VII 00 Renoven portell plaça SC Mca Nostra: Ball de bot  
1982 VII 01 Obre Peixeteria Can Rumbet, PO    
         

 

 

[Entrada en construcció]

[Mxp, III 15′] [Actualització, V ’15]

(Visited 32 times, 1 visits today)