Duran, Jaume (s.XVII) [-f]

Propietari

No coneixem el segon llinatge.
En el Cadastre de 1685 consta com a propietari de casa, terra i vinya per un valor de 300 lliures. Possiblement també es refereixi a ell la propietat de diversos trossos de vinya per valor de 400 lliures, al mateix cadastre.

[BMM, Mxp, VI ’15]

 

(Visited 16 times, 1 visits today)

Cap comentari.

Deixa un comentari