Ensenyants, mestres, educadors [QT]

Mestres nascuts/udes a Marratxí

Mestres que han fet escola a Marratxí

———-XX (relació fins a 1958)

 • 1900
 • Arseni Raventós Romeu
 • Margalida González
 • 1901  Josep Massot Tortella
 • 1902
 • Catalina Mulet Oliver
 • Catalina Sampol Vives
 • 1903
 • Rafel Jaume Ribas
 • Maciana Mas Puigserver
 • 1914  Bartomeu Nadal Bestard
 • 1918  Josepa Estades Alcover
 • 1919
 • Joana M. Amengual Juan
 • Francesca Daviu Bibiloni
 • Miquel Guillen
 • Josep Pons
 • Pere Riber Campins
 • 1921  Josep de Pano Socias
 • 1922  Bartomeu Salom
 • 1923 Miquel Capó Capó
 • 1924
 • Antoni Adrover Marquès
 • Miquel Fons
 • Guillem Tur
 • 1926
 • Albert Castell Penya
 • Joaquim Doménech Coll
 • 1927 Miquel Salvà Bolívar
 • 1929
 • Maria Canyelles Jaume
 • Francesca Juan Alemany
 • Celestina Martín Galindo
 • Antoni Mir Perelló
 • 1930
 • Antoni Homar Balle
 • Maria Magdalena Riutord Villalonga
 • Joan Salom Alemany
 • Ramon Tomàs Oliver
 • Josep Vilar
 • 1931
 • Margalida Bordoy Sansó
 • Andrea Consolació Bordoy Sansó
 • Joan Salom Alemany
 • Joan Salom Amengual
 • Josefa Perez Avila
 • 1933 Joana Maria Amengual Juan
 • 1934
 • Catalina Bonet Bonet
 • Magdalena Coll Rosselló
 • Maria Pont Darder
 • Maria Magdalena Solivelles Nicolau
 • Pau Vidal Torres
 • 1935
 • Santiago Aparicio
 • Miquel Arrom Julià
 • 1936
 • Isabel Alcover Galmés
 • Francesc Arcas Cabrer
 • Ataulf del Hoyo Adrover
 • Jaume Ramis Monserrat
 • Miquel Tauler Oliver
 • 1937 Jaume Ramis Mayol
 • 1938
 • Antònia Coll Ferragut
 • Luis de la Fuente Pausa
 • Francesca Jaume Cerdà
 • Maria Pinya Forteza
 • Joana Vicens Martorell
 • 1939
 • Sebastià Perelló Llull
 • Jaume Ribas Mayol
 • José Santiago Delgado
 • 1940 Joan Mas Matas
 • 1941 Ramon Martorell Losada
 • 1942 Lluís M.Gómez Lorén
 • 1944
 • Maria Castelló Mulet
 • Angela Cormenzana
 • Antoni Lladó Daviu
 • Maria Assumpció Martí Fuster
 • Francesca Moll Garcias
 • Cristòfor Palou Rosselló
 • Bartomeu Rigo Rosselló
 • Maria Roca Lassalle
 • Rafel Salvà Pascual
 • 1945
 • Santiago Aparicio Juan
 • Joan Jaume Homar
 • 1946 Catalina Marroig Miquel
 • 1947
 • Miquel Garau Mascaró
 • Guillem Porcel Salvà
 • Aina Trespallé Ensenyat
 • 1948 Joan Morey Bestard
 • 1953 Francesca Homar Muntaner
 • 1957 Joan Amengual Serra
 • 1958
  Antònia Sampol Riera
  Joan Sans Miralles

 

Altres persones relacionades amb el món de l’educació a Mxí

 

[Mxp, X ´16][Darrera actualització,  I ´17]
[SEGUEIX L’ACTUALITZACIÓ DIÀRIA DE MARRATXIPÈDIA I ELS SEUS RÀNQUINGS MITJANÇANT LA NOSTRA PLANA DE FACEBOOK]
(Visited 284 times, 1 visits today)

Tags: , , , , , ,

Cap comentari.

Deixa un comentari