Can FERRIOL / Can MILLO – PO

072

 

 

 

 

Deu ser de les poques cases / famílies que té el nom doble.

Actualment correspon a la família BIBILONI. Ubicada al carrer Major davant la confluència amb Jaume Balmes. A l’esquerra té les cases noves de ca s’ARRACONER (fins fa pocs anys era un solar buit). A la dreta, un carreró que duu a un terra de cas CATALÀ. La primera casa que trobam a la dreta és de cas CATALÀ (tot i que avui és més coneguda per cas CORDOVÈS o ca n’ENCARNA). Just enfront té ca madò SEBASTIANA (avui can Miquel de sa BASSA o ca na Llúcia), l’antiga carnisseria de can TERESA i can BARRERA.

Hi ha hagut ferreria, botiga i vivenda. Fa pocs anys hi varen posar el comerç de plantes i pinsos Ca ses nines, que abans estava al c/ Albert Castell, mestre.

 

Breu història de la família:

Josep Bibiloni Martorell, nascut a finals del s.XIX a Santa Eugènia ve a PO per casar-se amb Esperança Canyelles Mut, durant la segona dècada del s.XX.

Tenen tres filles: Magina (1917), Margalida (1920) i Esperança (1925).

El 1920 ja tenen una botiga, que primer està a sa Bassa -can VALENT de sa BOTIGA- i després passa a can FERRIOL o can MILLO, on hi havia una ferreria. Amb el temps, quan es jubilen – devers els anys 60-i-busques del s.XX vénen els ormejos a ca na PEPA.

L’any 1939, Margalida es casa amb l’oller santamarier Josep Vidal Crespí.

El 1940 és el torn de Magina, que ho fa amb el transportista portolà Rafel Amengual Serra PORRET.

I l’any 1947, Esperança es casa amb l’oller, primer, i posteriorment propietari d’una fàbrica de teules, també santamarier, Miquel Vich Capó.

Margalida i Esperança viuran sempre a can Ferriol; Magina vivia a la casa que hi ha just davant el forn de cas MOIX o de sa BASSA.

Josep Bibiloni mor l’any 1971.

La seva filla Magina mor el 2008, i Esperança l’any 2014.

 

Apunts genealògics

Josep Bibiloni Martorell, fill de de Guillem i Margalida, ambdós de Santa Eugènia =XX= Esperança Canyelles Mut, filla d’Antoni i de Margalida, ambdós de PO >>

  • Magina = Rafel Amengual Serra PORRET, fill de Miquel i Maciana > s/f
  • Margalida = Josep Vidal Crespí, fill de Guillem i Catalina > Guillem Vidal Bibiloni
  • Esperança = Miquel Vich Capó, fill de Miquel i Margalida > Margalida, i Esperança Vich Bibiloni

073

 

 

 

 

 

 

[BMM, III ’15][Darrera actualització, IV ’17]

(Visited 144 times, 1 visits today)