Can Veiret – PI

Joan_Veiret_Reus_Maria_Bestard_a_la_casa_del_Pont_dinca-217x300

 

 

 

 

 

 

 

Malnom i nom de casa, ubicat al PI.

Vegeu La toponímia de Can Veiret, TP de Pere Galiana Veiret.

[Mxp, III ’15][actualitzat, VIII ’16]

(Visited 52 times, 1 visits today)