Cas Cabrer – PO

Imagen 128

 

 

 

 

 

 

Malnom i nom de casa provinent de l’ofici -pastor de cabres- d’alguna de les persones que la va habitar en altre temps. Trobam aquest malnom per primera vegada a inicis del s.XX. Com a casa, és una propietat rústica situada a Pòrtol, en el camí des Jardí, a prop del poble. Ha comptat amb unes cases i amb una fusteria amb aquest nom. Fa uns anys que és la seu d’una empresa dedicada a la poda de palmeres.De fa anys ha pertangut a la família Català. Imagen 127

Apunts genealògics > vegeu la genealogia de la família Català-Sastre.

Imagen 127 - copia

[BMM, Mxp, VIII ’16]

(Visited 146 times, 1 visits today)