Cas Tord – PO

cas Tord 012 Malnom i casa de PO, sempre relacionat amb la família Llinàs. Ubicat al c/ Major, devora cas Català i abans de cas Fidever. Just davant té la plaça de la Constitució, a la qual s’hi accedeix mitjançant una escala.
Trobam el malnom documentat a partir de 1917, arran de les cases anomenades de cas Tord jove i cas Tord vell.
D’origen provinent de noms d’animals no se sap si el primer que el va dur, era molt aficionat als tords, o li agradaven especialment, o en va caçar molts. També li podrien haver posat en el sentit de viu (alerta amb ell, que és un “tord”, aquest).
El malnom en qüestió ha servit per donar nom a uns dels bars més populars de Pòrtol, fundat dins la dècada dels anys seixanta del segle XX. Avui, a les mateixes cases, just devora el bar, que encara funciona tot i que hagi canviat de mans algunes vegades, hi ha una entitat bancària.

Apunts genealògics (d’avui cap al s.XVIII)

Elionor Llinàs Capellà = Gaspar Parets Pastor, de Santa Maria del Camí > Francesc
Catalina Llinàs Capellà = Guillem Juan Mut, xófer, d’Algaida > Rafel
Jordi Llinàs Capellà (+1986) = Isabel Serra Canyelles, de can Calisto, de Pòrtol> Tomeu, Catalina

fills de Bartomeu Llinàs Bestard TORD = Catalina Capellà Canyelles, de cas Coronell

fill de Jordi Llinàs Martorell = Elionor Bestard Corró

fill de Bartomeu Llinàs Vidal = Antònia Martorell Guasp

fill de Jordi Llinàs Canyelles = Joana Maria Vidal Oliver

fill de Nicolau Llinàs Tous (de Santa Eulàlia, Palma) = Joana Canyelles Llabrés (de Marratxí)

fill de Jordi i Caterina [ambdós vivien a Palma, a la parròquia de Santa Eulàlia]

 

[BMM, IV ’15][revisat, VIII ’16]

[SEGUEIX L’ACTUALITZACIÓ DIÀRIA DE MARRATXIPÈDIA I ELS SEUS RÀNQUINGS MITJANÇANT LA NOSTRA PLANA DE FACEBOOK]

(Visited 282 times, 1 visits today)