Galeria 01b – Grups de Marratxí en general (de varis nuclis o de nuclis no històrics)

..

a esco9lt

Caps dels Escoltes
-Lluís Matarin, Miquel Àngel Rigo (SC), David Palou de Can PERICAS PO), J. Francesc Pou Rosselló de cas FERRER (PO), Carlos Tutor (SC), Tomeu Salom Barrera de ca s’ ALGAIDI (SC).
-Joana, Mar Rosselló, Clara Balaguer, Sílvia Martínez Amengual de cas FERRER (PO), M. Francesca Salom Barrera de Ca s’ ALGAIDÍ (SC), Xavier Forteza.
Sortida de Passes del curs 2008-2009.

 

 

Concert EScola de Cordes 1999 (c)Tolo A I-99 img070

Concert Escola de Cordes, StM 1999

.

Juntes directives de la Penya Mallorqu Es Siurell i el club esportiu apa es Siurell 981911 img073

Juntes directives de la Penya Mallorquinista Es Siurell i el club esportiu apa es Siurell 1998

.

Mxinet (c)Bmm 971022 img071

Marratxinet 1977
Grup de Sion Puigserver

[Fotos: Arxiu Pòrtula, Tolo Aguilar]

[SEGUEIX L’ACTUALITZACIÓ DIÀRIA DE MARRATXIPÈDIA MITJANÇANT LA NOSTRA PLANA DE FACEBOOK]

 

[plana en construcció]

(Visited 101 times, 1 visits today)