Jaume Julià, Rafel RAFELINO (1878-1963)

 

0-a-bestard-jaume-magdalena-rafel-jaume-julia-rafelinopp-catalina-jaume-moya-guillem-tous-campins-1958-img00li Home del camp, polític i batle, SC

Neix a SC el 1878, fill de Rafel Jaume Llabrés, de SC i de Joana Aina Julià, de Santa Maria. Morí l’any 1963.

Li diuen de can RAFELINO.

Es casa l’any 1904 amb Catalina Jaume Castelló des CAÜLLS, de Marratxí.Tenen cinc fills:

-Rafel= Antònia Moyà Serra: Catalina=Guillem Tous> Pilar
-Vicenç = Fca Rebassa, de Sineu: Rafel= Catalina Juan*: Vicenç Jaume Juan= n/c ( filla, Alba)
-Joana Aina = Joan Bestard Serra, de Mxi: Magdalena Bestard Jaume =Antoni Gomila, d’Algaida: Antoni (fadrí); Catalina Bestard Jaume = Miquel Calafat: Miquel, Joan Rafel, Màxim; Jaume Bestard Jaume; Rafel Bestard -Jaume=Catalina Moyà, de sa Casablanca: Joana Maria i Joan Rafel
-Catalina = Bernat Salleres, de Porreres (famós curandero, don Bernat): Bernat (+)=Sebastiana: Bernat(+); Catalina
Vivien a SC, a l’actual c/ Martí Rubí,secretari (en temps seu, c/gral Goded)
Feia feina a ca seva, a les seves terres i va ser l’amo de Son Verí, de Son Ametler i d’altres possessions. Segurament ja havia après a fer “d’amo” de petit.

Era una persona que llegia molt, sempre contava històries; podria ser que hagués anat a escola amb els frares francesos o “baveralls”, a la Salle del PI.

De gran no tenen record de haver-li vist fer res mia, més que contar històries i fer algunes Manilles a can Carrió, on anava a passar l’horabaixa.

L’any 1914 el varen nomenar batle, però havia tengut altres càrrecs dins l’Ajuntament, com regidor, a partir de 1906, síndic i interventor, càrrecs que torna ostentar en diversos anys després de la batlia. El 1918 el trobam com a 1er tinent de batle. També el trobam com a jutge de Pau (1930, 31).

D’altra part no consta que fes part de cap entitat ni organització.

Aquest hom va anar a Roma. Anà a Barcelona i d’allà amb tren cap a la ciutat Eterna, consta que va viatjar amb un grup de bascos, ell totsol. Allà va veure el Papa (Lleó XIII) i sembla que va aprofitar el viatge per anar a Pompeia; ja que ca seva estava plena d’imatges d’aquella ciutat.

Quant a aficions, com ja hem dit, li agradava anar a fer la Manilla a can Carrió, contar històries i, com a cosa anecdòtica, pelava figues de moro als néts.

Físicament era petit i grassonet; de caràcter afable i tranquil.

Es conserven fotos de família i el testament; no hi ha altres papers

0-a-jaume-castello-catalina-ja-era-casada-img003 L’esposa, Catalina Jaume Castelló havia nascut el 1886, filla de Vicenç Jaume Matas, conrador dels Caülls, de Marratxí, i de Joana Aina Castelló Riutord, de Palma. Se va casar amb 18 anys i va morir, relativament jove, el 1946.
També llegia i escrivia, habilitats que aprengué a la Puresa poc abans de casar-se. Era més mala de dur que el seu home, ja que era una dona de caràcter; molt bona per dur la casa, sempre feia jerseis i davantals i altres coses.

[BMM/Catalina Jaume Moià, Mxp, XII ’16]

[SEGUEIX L’ACTUALITZACIÓ DIÀRIA DE MARRATXIPÈDIA I ELS SEUS RÀNQUINGS MITJANÇANT LA NOSTRA PLANA DE FACEBOOK]
(Visited 253 times, 1 visits today)

Tags: , , ,

Cap comentari.

Deixa un comentari