Matrimonis – Q

Matrimonis a Marratxí – Q

Relació de la majoria de les persones casades a Marratxí i de les quals comptam amb alguna referència documental (1)
Maria Catalina Queiro i Lliteras
Dolors Queiro i Lliteras
Jaume Queralt i Tarraga
Elena-Maria Quereda García
Laura Quereda García
Alexandra Quereda i Sansó
Maria del Rosario Quereda Lorente
Francisco Salvador Quereda Lorente
Alfonso Queruos Macias
Pere Josep Ques i Miguel
José-Antonio Quesada Crego
Facundo Quesada García
José Angel Quesada i Morey
Francisco Quesada Morete
Antonio Quesada Pérez
Caterina Quetglas
Jaume Quetglas i Barceló
Antònia Quetglas i Bestard
Francesca Quetglas i Bestard
Josep Quetglas i Bibiloni
Sebastià Quetglas i Bibiloni
Maria Quetglas i Brunet
Josep Francesc Quetglas i Calafell
Sebastià Quetglas i Canyelles
Joan Quetglas i Capó
Margalida Quetglas i Capó
Llorenç Quetglas i Capó
Maria Quetglas i Capó
Maria Quetglas i Capó
Francesca Quetglas i Carrió
Joana Quetglas i Cladera
Guillem Quetglas i Estarellas
Catalina Quetglas i Frau
Maria Quetglas i Frau
Margalida Quetglas i Frontera
Pere Josep Quetglas i Frontera
Natalia Quetglas i Jaume
Josep Quetglas i Jaume
Jaume Quetglas i Llabrés
Joan Quetglas i Llabrés*
Pere Quetglas i Lledó
Miquel Quetglas i Masanet
Bernat Quetglas i Massanet
Francesca Maria Quetglas i Matas
Aina Maria Quetglas i Matas
Pere Quetglas i Matas
Maria Quetglas i Mesquida
Maria Magdalena Quetglas i Morro
Catalina Quetglas i Oliver
Esteve Quetglas i Payeras
Maria Francesca Quetglas i Riera
Margalida Quetglas i Salas
Apol·lònia Quetglas i Salas
Joan Quetglas i Salas
Maria Magdalena Quetglas i Salom
Josep Quetglas i Sancho
Bernat Quetglas i Sastre
Catalina Quetglas i Sastre
Joan Quetglas i Sastre
Pere Josep Quetglas i Serra
Bàrbara Quetglas i Serra
Margalida Quetglas i Serra
Aina Maria Quetglas i Serra
Joana Aina Quetglas i Serra
Bernat Quetglas i Serra
Miquel Quetglas i Serra
Sebastià Quetglas i Serra
Maria Quetglas i Terrasa
Antònia Quetglas i Terrasa
Joan Quetglas i Terrasa
Maria Magdalena Quetglas i Truyols
Caterina Quetgles
Margalida Quetgles
Antonina Quetgles
Caterina Quetgles
Margalida Quetgles i Frau
Pere Quetgles i Llabrés
Javier Quijada Maqueda
Jesús Quilis Cortes
César-Arturo Quino Rodríguez
Antonio Quintana Díaz
Nefercia-Gloria Quintana González
Antònia Quintana i Coll
Jaume Quintana i Crespí
Bernat Quintana i Jaume
Francesca Quintana i Salom
Pere Quintana i Salom
Doris Quintero
Maria del Carmen Quintero Martín
Paloma Quintero Martín
Jose Quintero Moreno
Francisca Quiñonero Martínez
Raquel Quiñones Méndez
Manuel Agustín Quiroga Arias
Monica Quiroga Pastor
Raquel Quirós i Simó
Elisa Quirós Simó
Francisca Quirós Simó
Diana Quispe Martínez
(1) Fins a 2012, 100 registres. Extrets a partir de la documentació dels arxius parroquials i/o del Registre Civil.
L’asterisc (*) indica la mancança o inseguretat de determinat nom; l’apòstrof (^) equival a SIC.

(Visited 165 times, 1 visits today)