Naixements – C

Naixements a Marratxí – C

Relació de les persones nascudes a Marratxí i de les quals comptam amb alguna referència documental (1)

Caín Caba Ródenas
Nuria Caballero i Fullana
Juan-Antonio Caballol Pérez
Aroa Cabana Jimeno
Albert Cabanellas i Guiscafre
Joana Marçala Cabot
Francina Cabot
Eulàlia Beneta Cabot
Anna Cabot
Antònia Cabot i Bestard
Bernat Cabot i Bibiloni
Miquel Cabot i Bibiloni
Joana Aina Cabot i Campins
Josep Cabot i Canyelles
Guillem Cabot i Canyelles
Guillem Cabot i Canyelles
Rafel Cabot i Canyelles
Maria Cabot i Canyelles
Bernat Bonavent.Març Cabot i Canyelles
Ivan Cabot i Carmona
Jaume Cabot i Clar
Jerònia Cabot i Clar
Maria Cabot i Clar
Pere Josep Joan Cabot i Clar
Miquel Cabot i Clar
Rafel Cabot i Cloquell
Mateu Cabot i Cloquell
Mateu Cabot i Cloquell
Rafel Cabot i Cloquell [+a]
Maria Cabot i Creus
Miquel Cabot i Creus
Jaume Cabot i Dols
Gabriel Cabot i Dols
Joan Guillem Cabot i Dols
Miquel Cabot i Gayà
Auba Cabot i Ginart
Margalida Cabot i Gordiola
Mateu Cabot i Guardiola
Joana Cabot i Guardiola
Caterina Marçala Cabot i Guixa*
Guillem Cabot i Illas
Antoni Cabot i Jaume
Magdalena Cabot i Jaume
Magdalena Cabot i Jaume
Miquel Cabot i Jaume
Antònia Maria Cabot i Jaume
Rafel Cabot i Jaume
Bernat Cabot i Llabrés
Josep Cabot i Llabrés
Margalida Cabot i Llabrés
Jaume Cabot i Martorell
Bernat Cabot i Martorell
Bernat Cabot i Martorell
Mateu Cabot i Martorell
Pere Josep Cabot i Martorell
Pere Josep Cabot i Martorell
Coloma Cabot i Martorell
Joana Maria Cabot i Martorell
Catalina Maria Cabot i Mas
Catalina Cabot i Mas
Bernat Cabot i Mas
Margalida Cabot i Mas
Bernat Cabot i Mascaró
Catalina Cabot i Mascaró
Margalida Cabot i Mascaró
Coloma Cabot i Mascaró
Guillem Cabot i Mascaró
Francesca Cabot i Mascaró
Joan Cabot i Masot
Josep Cabot i Masot
Antònia Cabot i Masot
Margalida Cabot i Moll
Catalina Cabot i Moll
Joan Cabot i Moll
Mateu Cabot i Moll
Francesca Cabot i Moll
Jaume Cabot i Moll
Antònia Cabot i Moll
Maria Cabot i Moll
Antònia Cabot i Moll
Antoni Cabot i Mut
Bernat Cabot i Mut
Antònia Cabot i Mut
Margalida Cabot i Mut
Jerònia Cabot i Mut
Antònia Cabot i Mut
Mateu Cabot i Mut
Caterina Maria Cabot i Oliver
Pere Cabot i Orell
Maria Magdalena Cabot i Ortega
Maria Antònia Cabot i Ortega
Pere Josep Cabot i Palmer
Antoni Cabot i Palmer
Pere Josep Cabot i Palmer
Miquel Cabot i Palou
Mateu Cabot i Palou
Pere Josep Cabot i Palou
Miquel Cabot i Palou
Magdalena Cabot i Palou
Mateu Cabot i Payeras
Joana Marçala Cabot i Pineda
Margalida Cabot i Pineda
Antonina Marçala Cabot i Pineda
Joana Cabot i Pizà*
Joan Cabot i Pocoví
Francesca Cabot i Pocoví
Pere Cabot i Pons
Maria Cabot i Pons
Miquel Cabot i Pons
Bernat Cabot i Pons
Miquel Àngel Cabot i Prats
Marina Cabot i Prats
Guillem Marc Cabot i Prats
Bernat Cabot i Quetglas
Apol·lònia Cabot i Quetglas
Antònia Cabot i Quetglas
Magdalena Cabot i Ramis
Esperança Cabot i Ramis
Mateu Cabot i Ramis
Aina Cabot i Ramis
Margalida Cabot i Ramis
Catalina Cabot i Rigo
Beneta Cabot i Rigo
Jaume Cabot i Roca
Pere Josep Cabot i Roca
Joan Cabot i Roca
Jerònia Cabot i Roca
Josep Cabot i Roca
Mateu Cabot i Roca
Margalida Cabot i Roca
Joan Cabot i Roca
Bàrbara Cabot i Roca
Miquel Cabot i Roca
Bernat Cabot i Roca
Marçal Cabot i Roca
Margalida Cabot i Roca
Bàrbara Cabot i Roca
Magdalena Cabot i Roca
Mateu Cabot i Roca
Miquel Cabot i Roca
Josep Cabot i Rosselló
Catalina Cabot i Rosselló
Miquel Cabot i Rosselló
Sebastià Cabot i Rosselló
Jaume Cabot i Rosselló
Elisabet Cabot i Salom
Margalida Cabot i Salom
Joan Martí Cabot i Salom
Aina Maria Cabot i Santandreu
Bernat Francesc Bnv. Cabot i Santandreu
Margalida Cabot i Santandreu
Bernat Cabot i Serra
Elionor Cabot i Serra
Bartomeu Cabot i Serra
Joan Cabot i Serra
Mateu Joaquim Cabot i Serra
Melcior Joaquim Cabot i Serra
Joan Cabot i Serra
Coloma Cabot i Serra
Coloma Cabot i Serra
Coloma Cabot i Serra
Miquel Cabot i Serra
Rafel Cabot i Serra
Martí Cabot i Serra
Francesca Cabot i Serra
Pere Cabot i Serra
Pere Marçal Cabot i Serra
Antoni Josep Cabot i Serra
Bernat Mariano Cabot i Serra
Bernat Cabot i Serra
Joan Cabot i Serra
Bartomeu Cabot i Serra
Francesca Cabot i Serra
Antoni Josep Cabot i Serra
Josep Cabot i Serra
Francesca Cabot i Serra
Rafel Cabot i Serra
Miquel Cabot i Serra
Bernat Cabot i Serra
Pere Joan Marçal Cabot i Serra
Joana Aina Cabot i Serra
Maria Francesca Cabot i Serra
Martí Cabot i Serra
Coloma Cabot i Serra
Margalida del Carme Cabot i Serra
Rafel Marçal Cabot i Serra
Joana Aina Cabot i Serra
Bernat Cabot i Serra
Miquel Cabot i Serra
Margalida Cabot i Serra
Llorença Cabot i Serra
Joana Cabot i Simonet
Coloma Cabot i Vallar
Bernat Cabot i Vallar
Francesca Cabot i Vallar
Catalina Cabot i Vallar
Margalida Cabot i Vallar
Maria Cabot i Vallar
Aina Cabot i Vera
Marina Cabot i Vera
Elena Cabot Sevilla
Francina Maria Cabrer i Amengual
Jaume Tomàs Cabrer i Amengual
Jaume Marçal Ignasi Cabrer i Amengual
Onofre Francesc Cabrer i Amengual
Margalida Cabrer i Grau
Jordi Cabrer i Mas
Catalina Cabrer i Mas
Jordi Cabrer i Mas
Aina Maria Cabrer i Roig
Aina Maria Cabrer i Roig
Miryam Cabrera del Aguila
Nilo Cabrera i Trias
Elian Cabrera i Trias
Merle-Elli Cabrera Metgenberg
David Cabrero Leiva
Mara Cacco i Pujol
Sergio Cáceres Pita
Maria del Pilar Cadenas i Mora
Maria Luz Cádiz Martín
Hugo Cádiz Martínez
Carlos Cádiz Pérez
Margalida Caimari i Campins
Margalida Maria Rita “Caimari i Canyelles (“”Caymari””)”
Gabriel “Caimari i Canyelles (“”Caymari””)”
Antònia Maria “Caimari i Canyelles (“”Caymari””)”
Toni Caimari i Crespí
Llum Caimari i Crespí
Carla Caimari i Crespí
Maties Caimari i Mas
Jaume Caimari i Mas
Carla Caimari i Matas
Maties Caimari i Pol
Margalida Caimari i Rojas
Bàrbara Caimari i Rojas
Manel Caimari i Rojas
Maties Caimari i Sastre
Miquel Caimari i Sastre
Mònica Caimari i Verdera
Enrique Caimari Rama
David Cala Cruz
Sergio Cala Cruz
Joan Calafat
Montserrat Calafat
Francina Calafat
Antonina Calafat
Gabriel Calafat
Sebastià Calafat
Miquel Tomàs Benet Calafat
Olaya Calafat i Araujo
Coloma Calafat i Calafat
Jerònia Calafat i Calafat
Francesc Calafat i Calafat
Margalida Calafat i Calafat
Antònia Calafat i Calafat
Francesc Calafat i Frontera
Francesca Calafat i Frontera
Jaume Calafat i Frontera
Jaume Calafat i Frontera
Antònia Calafat i Frontera
Maria Calafat i Frontera
Sebastià Marçal Calafat i Gallur
Joan Benet Calafat i Gallur
Margalida Calafat i Gallur
Joan Marçal Calafat i Gelabert
Gabriel Calafat i Juan
Juanita Calafat i Juan
Manuel Calafat i Juan
Joana Aina Calafat i Juan
Gabriela Calafat i Juan
Fernando Calafat i Leon
Neus Calafat i Lozano
Maria Calafat i Matas
Margalida Calafat i Matas
Maria Calafat i Nadal
Maria de Lurdes Calafat i Nadal
Maria Magdalena Calafat i Nadal
Sol Calafat i Panadés
Jerònia Calafat i Salom
Josep Calafat i Salom
Pere Calafat i Serra
Sebastià Calafat*? I Gallur
Jaume Calafell i Canyelles
Antònia Calafell i Crespí
Miquel Calafell i Fiol
Bartomeu Calafell i Fiol
Francesc Mariano Calafell i Frau
Susana Calafell i Llaneras
Joan Marçal “Calafell i Mas (“”Calefell””)”
Margalida Calafell i Pascual
Antoni Calafell i Pascual
Miquel Calafell i Pascual
Isidre Calafell i Pascual
Francesc Calafell i Pascual
Bartomeu Calafell i Ramis
Catalina Maria Calafell i Ramis
Guillem Calafell i Sabater
Guillem Calafell i Sánchez
Laura Calafell i Sánchez
Angel Calamardo Atencia
Guillem Caldentey
Guillem Caldentey
Joan Caldentey i Aguilera
Bàrbara Caldentey i Aguilera
Maria Caldentey i Bover
Miquel Caldentey i Bover
Rafel Caldentey i Bover
Maria Caldentey i Bover
Josep Caldentey i Bover
Lucia-Liquing Caldentey i Cabello
Víctor Vanbo Caldentey i Cabello
Francesca Caldentey i Ferrer
Bernat Caldentey i Gomila
Juan-José Caldentey Rodes
Dominga Calderón Suna
Antònia Caldés i Amer
Onofre Caldés i Cardell
Magdalena Caldés i Cardell
Guillem Caldés i Cardell
Maria Caldés i Mut
David Calero García
Noemi Calmaestra Marmol
Laura Calmaestra Mármol
Maria d.las Mercedes Calmaestra Rodríguez
Marina Calmaestra Rodríguez
Sergio Calventos López
Clara Calvo i Alomar
Aina Calvo i Bestard
Jordi Calvo i Resino
Dario Calvo i Ribas
Irene Calvo Notario
Jaume Calvo*
Alba Camacho Pomares
Marc Camarasa Alonso
Aina Camarasa i Alonso
n/c Cambó i Roig
Clemente Cambra Gil
Antonina Marçala Campaner i Ferragut
Magdalena Campaner i Ferragut
Joana Campaner i Ferragut
Francina Marçala Campaner i Ferragut
Catalina Aina Campaner i Garau
Antoni Campaner i Garau
Margalida Campaner i Garau
Francina Aina Campaner i Mut
Susanna Campaner i Verdera
Jaume Campaner i Vidal
Alejandro Campano Muñoz
Alejandro Campano Muñoz
Paula Campillo i Martí
Marta Campillo i Martí
Roberto Campillo Romero
Alejandro Campillo Romero
Francesc Campins
Tonina Nadala Campins
Joana Beneta Campins
Pere Bernat Benet Campins
Caterina Campins
Joana Marçala Campins
Antoni Benet Campins
Caterina Joana Campins
Pere* Campins
Joana Tomassa Campins
Joana Campins
Guillem Marc Campins i Adrover
Pere Lluís Campins i Adrover
Magdalena Campins i Bibiloni
Andreu Campins i Bibiloni
Jerònia Campins i Bibiloni
Miquel Campins i Bibiloni
Benet Campins i Bibiloni
Antonina Campins i Canyelles
Catalina Campins i Colom
Joana Aina Campins i Colom
Antònia Campins i Dols
Aina Maria Campins i Estela
Aina Maria Campins i Estela
Miquel Campins i Estela
Francesca Maria Campins i Estela
Rafel Campins i Estela
Maria Campins i Gelabert
Magdalena Campins i Grau
Antoni Campins i Matas
Josep Campins i Matas
Francesca Campins i Matas
Benet Campins i Mir
Jerònia Campins i Mir
Josep Campins i Mir
Magdalena Campins i Poncell
Benet Campins i Poncell
Rafel Campins i Poncell
Leonor Campins i Poncell
Catalina Campins i Ponsell
Catalina Campins i Riutord
Catalina Campins i Riutord
Maria Campins i Riutord
Margalida Campins i Riutort
Rafel Campins i Riutort
Antònia Campins i Sanmartí
Bernat Campins i Sanmartí
Elisabet Campins i Sanmartí
Antònia Campins i Sanmartí
Jaume Campins i Sanmartí
Catalina Campins i Sanmartí
Maria Campins i Sanmartí
Miquel Campins i Sanmartí
Francesca Campins i Sanmartí
Agueda Campins i Sanmartí
Jaume Campins i Sanmartí
Miquel Campins i Sanmartí
Jaume Campins i Sanmartí
Pere Josep Campins i Serra
Aina Maria Campins i Serra
Josep Campins i Serra
Maria Rosa Campins i Serra*
Joana Aina Campins i Sureda
Joana Aina Campins i Sureda
Esperança Campins i Tur
Tomàs Campins i Ximelis
Catalina Campins i Ximelis
Jaume Campins i Ximelis
Margalida Campins i Ximelis
Magdalena Bonaventur Campins i Ximelis
Jaume Campins i Ximelis
Pere Campins* i Serra
Monica Campos i Amengual
Senen Campos i Amengual
Sílvia Campos i Amengual
Miriam Campos i Cloquell
Francisco Campos Mota
Edu-Luigi Campos Navarrete
Catalina Camps i Ferrà
Bernat Camps i Martorell
Margalida Camps i Oliver
Magdalena Camps i Oliver
Rocio Camps i Peralta
Miquel Camps i Rival
Jaume Camps i Rival
Vicenç Camps i Rival
Tomàs Camps i Rival
Margalida Camps i Rival
Margalida Camps i Rival
Maria Camps i Rivall
Jan Camps i Sastre
Aran Camps i Sastre
Joan Camps i Soracco
Lola Camps i Torres
Lluís Camps i Torres
Margarita Camps Soracco
Andrea Campuzano Román
Daniela Campuzano Sánchez
Julia Canal Alfaro
Joan Canal i Alfaro
Andreu Canal i Alfaro
Pau Canales i Montero
Aina Canales i Montero
Lluïsa Canals
Francesc Canals i Bosch
Catalina Canals i Creus
Antoni Canals i Creus
Bartomeu Canals i Exposit
Miquel Canals i Noguera
Bartomeu Canals i Noguera
Antoni Canals i Rigo
Gabriel Canals i Rigo
Maria Antònia Canals i Rigo
Bartomeu Canals i Rigo
Gabriel Canals i Rigo
Catalina Canals i Rigo
Bartomeu Canals i Serra
Maria Canals i Serra
Catalina “Cànaves i Font (“”Caneves””)”
Catalina “Cànaves i Mas (“”Càneves””)”
Francesc “Cànaves i Suau (“”Caneves”””
Gabriel “Cànaves i Suau (“”Caneves””)”
Sergi Canet i Baena
Pau Cano Castro
Manuel Cano García
Adrià Cano i Bonnín
Yasaira Cano Martínez
Raúl Cano Reche
Carlos Cano Ródenas
Rosa Cànovas i Colomar
Margalida Cànovas i Juan
Coloma Cànovas i Juan
Jaume Cantallops i Salvà
Apol·lònia Cantallops i Busquets
Maciana Cantallops i Busquets
Esteve Cantallops i Busquets
Jerònia Cantallops i Busquets
Jaume Cantallops i Busquets
Jerònia Cantallops i Busquets
Maria Cantallops i Busquets
Antònia Cantallops i Busquets
Guillem Cantallops i Coll
Joan “Cantallops i Coll (“”Cantellops””)”
Margalida Cantallops i Jaume
Maria Cantallops i Palou
Antoni Pau Cantallops i Ramis
Joana Maria Cantallops i Ramis
Miquel Cantallops i Ramis
Antònia Maria Cantallops i Ramis
Miquel Cantallops i Ramis
Catalina Cantallops i Salvà
Antònia Cantallops i Salvà
Antoni Cantallops i Salvà
Margalida Cantallops i Salvà
Francesca Cantallops i Salvà
Guillem Cantallops i Salvà
Jerònia Cantallops i Salvà
Joan Cantallops i Salvà
Antònia Cantallops i Salvà
Joana Aina Maria “Cantallops i Salvà (“”Cantellops””)”
Jerònia Cantallops i Serra
Antoni Cantallops i Serra
Francesca Cantallops i Serra
Jerònia Cantallops i Serra
Maria Cantallops i Vidal
Margalida Cantallops i Vidal
Jerònia Cantallops i Vidal
Marc Cantero i Artigues
Sergi Cantero i Artigues
Maria Cantero i Sureda
Dolors Cantero i Sureda
Joan Cantero i Sureda
Josep Lluís Cantos i Roser
Catalina Cantos i Roser
Basilisa Cantos Roser
Sebastiana Canyelles
Jaume Canyelles
Antoni Canyelles
Bàrbara Canyelles i (Frau? Juan?)*
Miquel Tomàs Canyelles i *
Jerònia Canyelles i *
Caterina Maria Rosa Canyelles i *
Gabriel Canyelles i *
S/n bessó a Canyelles i *
S/n bessó b Canyelles i *
Joana Canyelles i *
Antoni Josep Canyelles i *
Victòria Canyelles i Aguilar
Biel Canyelles i Alba
Antònia Canyelles i Almeria
Pau Canyelles i Alonso
Carlos Canyelles i Alonso
Miquel Canyelles i Amengual
Esperança Maria Canyelles i Amengual
Maria Canyelles i Amengual
Joan Miquel Canyelles i Amengual
Joana Maria Canyelles i Amengual
Montserrada Canyelles i Amengual
Miquel Canyelles i Amengual
Antoni Canyelles i Amengual
Catalina Canyelles i Amengual
Magdalena Canyelles i Amengual
Bartomeu Canyelles i Amengual
Pere Joan Francesc Canyelles i Amengual
Rosa Maria Canyelles i Amengual
Joana Maria Canyelles i Amengual
Catalina Canyelles i Amengual
Joana Maria Canyelles i Amengual
Joan Marçal Canyelles i Amengual
Guillem Joaquim Canyelles i Amengual
Francesca Aina Canyelles i Amengual
Francesca Canyelles i Amengual
Jaume Canyelles i Amengual
Bartomeu Canyelles i Amengual
Maria Magdalena Canyelles i Amengual
Antònia Canyelles i Amengual
Miquel Canyelles i Amengual
Antoni Canyelles i Amengual
Joan Bonaventura Canyelles i Amengual
Martí Canyelles i Amengual
Bartomeu Canyelles i Amengual
Mateu Canyelles i Amengual
Mariana Montserrada Canyelles i Amengual
Caterina Rosa Canyelles i Amengual
Antònia Canyelles i Amengual
Margalida Canyelles i Amengual
Pere Joan Canyelles i Amengual
Maria Canyelles i Amengual
Antoni Joaquim Canyelles i Amengual
Baltasar Canyelles i Amengual
Bartomeu Canyelles i Amengual
Antoni Canyelles i Amengual
Martí Bernat Canyelles i Amengual
Pere Canyelles i Amengual
Miquel Canyelles i Amengual
Joan Canyelles i Amengual
Francesc Gaietà Canyelles i Amengual
Miquel Marçal Canyelles i Amengual
Jaume Canyelles i Amengual
Francesc Joaquim Canyelles i Amengual
Catalina Canyelles i Amengual
Catalina Canyelles i Amengual
Margalida Canyelles i Amengual
Marçal Canyelles i Amengual
Guillem Canyelles i Amengual
Bernat Canyelles i Amengual
Jerònia Canyelles i Amengual
Margalida Maria Canyelles i Amengual
Pere Josep Canyelles i Amengual
Miquel Canyelles i Amengual
Joana Maria Canyelles i Amengual
Margalida Rosa Canyelles i Amengual
Antonina Maria Rosa Canyelles i Amengual
Jaume Canyelles i Amengual
Maria Canyelles i Amengual
Guillem Canyelles i Amengual
Caterina Canyelles i Amengual
Francesc Canyelles i Amengual
Sebastià Canyelles i Amengual
Francesca Canyelles i Amengual
Catalina Maria Canyelles i Amengual
Catalina Canyelles i Amengual
Josep Canyelles i Amengual
Jaume Canyelles i Amengual
Miquel Josep Canyelles i Amengual
Jaume Bonaventura Canyelles i Amengual
Guillem Canyelles i Amengual
Apol·lònia Canyelles i Amengual
Pere Francesc Canyelles i Amengual
Gregori Canyelles i Amengual
Antoni Josep Canyelles i Amengual
Maria Margalida Canyelles i Amengual
Jaume Marçal Canyelles i Amengual
Catalina Canyelles i Amengual
Martí Canyelles i Amengual
Montserrada Canyelles i Amengual
Miquel Joaquim Canyelles i Amengual
Guillem Francesc Canyelles i Amengual
Francesc Canyelles i Amengual
Francesca Canyelles i Amengual
Catalina Canyelles i Amengual
Francesc Joaquim Canyelles i Amengual
Joan Baptista Canyelles i Amengual
Joan Canyelles i Amengual
Antonina Rosa Canyelles i Amengual
Antoni Francesc Joaq Canyelles i Amengual
Antoni Canyelles i Amengual
Apol·lònia Canyelles i Amengual
Antoni Canyelles i Amengual
Miquel Canyelles i Amengual
Joan Canyelles i Amengual
Caterina Maria Canyelles i Amengual
Miquel Canyelles i Amengual
Esperança Canyelles i Amengual
Miquel Canyelles i Amengual
Maria Margalida Rosa Canyelles i Amengual
Bartomeu Canyelles i Amengual
Bartomeu Ignasi Canyelles i Amengual
Pere Josep Mariano “Canyelles i Amengual (“”Almengual””)”
Bàrbara Rosa Teresa “Canyelles i Amengual (“”Emengual””)”
Joan Canyelles i Amengual [PO][XX]
Joan Canyelles i Amengual [SC]
Antoni Canyelles i Avinent
Antoni Marçal “Canyelles i Avinent (“”avinet””)”
Jaume Canyelles i Ballester
Martí Bonaventura Canyelles i Barceló
Coloma Maria Canyelles i Barceló
Magdalena Bonavent. Canyelles i Barceló
Coloma Maria Canyelles i Barceló
Coloma Maria Canyelles i Barceló
Margalida Maria Canyelles i Barrera
Francesc Canyelles i Barrera
Bernat Canyelles i Barrera
Ramon Canyelles i Barrera
Maria Canyelles i Barrera
Jordi Canyelles i Barrera
Ramon Canyelles i Barrera
Maria Canyelles i Barrera
Margalida Canyelles i Barrera
Joana Maria Canyelles i Barrera
Elisabet Maria Canyelles i Barrera
Catalina Canyelles i Barrera
Laura Canyelles i Barrera
Bernat Canyelles i Barrera
Francesc Canyelles i Barrera
Gabriel Josep Canyelles i Barrera
Pere Josep Canyelles i Barrera
Martí Canyelles i Barrera
Margalida Maria Canyelles i Barrera
Joana Maria Rosa Canyelles i Bernad
Joan Francesc Canyelles i Bernad
Bartomeu Joaquim Canyelles i Bernad*
Joana Maria Rosa Canyelles i Bernat
Caterina Rosa Maria Canyelles i Bernat
Caterina Anna Canyelles i Bernat
Caterina Rosa Canyelles i Bernat
Catalina Canyelles i Bestard
Antònia Maria Canyelles i Bestard
Magdalena Bonaventur Canyelles i Bestard
Miquel Canyelles i Bestard
Catalina Canyelles i Bestard
Pere Josep Canyelles i Bestard
Margalida Canyelles i Bestard
Catalina Maria Canyelles i Bestard
Margalida Maria Canyelles i Bestard
Beneta Canyelles i Bestard
Pereta Canyelles i Bestard
Miquel Bonaventura Canyelles i Bestard
Bartomeu Canyelles i Bestard
Bartomeu Canyelles i Bestard
Beneta Canyelles i Bestard
Antoni Canyelles i Bestard
Antoni Canyelles i Bestard
Joan Bonaventura Canyelles i Bestard
Catalina Canyelles i Bestard
Ros* Canyelles i Bestard
Jaume Canyelles i Bestard
Miquel Canyelles i Bestard
Rosa Maria Canyelles i Bestard
Joan Baptista Canyelles i Bestard
Mateu Canyelles i Bestard
Beneta Canyelles i Bestard
Antònia Canyelles i Bestard
Catalina Canyelles i Bestard
Pere Josep Canyelles i Bestard
Catalina Canyelles i Bestard
Rosa Canyelles i Bestard
Bartomeu “Canyelles i Bestard (“”Bastard””)”
s/n Canyelles i Bestard*
Catalina Canyelles i Bestard*
Antoni Canyelles i Bibiloni
Miquel Canyelles i Bibiloni
Andreu Josep Canyelles i Bibiloni
Gregori Canyelles i Bibiloni
Bartomeu Canyelles i Bibiloni
Antònia Maria Canyelles i Bibiloni
Miquel Canyelles i Bibiloni
Joan Canyelles i Bibiloni
Antoni Josep Canyelles i Bibiloni
Pere Josep Canyelles i Bibiloni
Pere Josep Canyelles i Bibiloni
Maria Anna Canyelles i Bibiloni
Marçal Canyelles i Bibiloni
Miquel Canyelles i Bibiloni
Antoni Canyelles i Bibiloni
Montserrada Canyelles i Bibiloni
Antònia Maria Canyelles i Bibiloni
Margalida Canyelles i Bibiloni
Joan Marçal Canyelles i Bibiloni
Antoni Canyelles i Bibiloni
Bàrbara Maria Canyelles i Bibiloni
Maria Anna Canyelles i Bibiloni
Francesca Canyelles i Bibiloni
Margalida Canyelles i Bibiloni
Joan Carles Canyelles i Bibiloni
Joana “Canyelles i Bibiloni (“”Babiloni””)”
Miquel Canyelles i Bonet
Lluca Maria Canyelles i Bonet
Josepa Canyelles i Bonnín
Antoni Canyelles i Bonnín
Margalida Canyelles i Bonnín
Margalida Canyelles i Bonnín
Benvinguda Canyelles i Bonnín
Miquel Bonaventura Canyelles i Bordoy
Martí Canyelles i Bordoy
Marçal Canyelles i Bordoy
Jaume Canyelles i Bordoy
Guillem Canyelles i Bordoy
Apol·lònia Canyelles i Bordoy
Francesca Canyelles i Bordoy
Antoni Canyelles i Bordoy
Apol·lònia Canyelles i Bordoy
Apol·lònia Canyelles i Bordoy
Antoni Canyelles i Borràs
Catalina Canyelles i Borràs
Margalida Canyelles i Borràs
Pere Joan Canyelles i Borràs
Joan Canyelles i Borràs
Maria Canyelles i Borràs
Mateu Canyelles i Borràs
Josep Canyelles i Borràs
Francesca Canyelles i Borràs
Josep Canyelles i Borràs
Josep Canyelles i Borràs
Joan Canyelles i Borràs
Francesca Aina Canyelles i Borràs
Caterina Rosa Gertr. Canyelles i Borràs
Margalida Anna Canyelles i Borràs
Pere Joan Canyelles i Borràs
Mateu Canyelles i Borràs*
Margalida Canyelles i Borràs*
Magdalena Canyelles i Bosch
Joan Canyelles i Bosch
Joan Canyelles i Bosch
Bartomeu Canyelles i Bover
Bernat Canyelles i Bover
Sebastiana Canyelles i Bover
Margalida Canyelles i Bover
Bartomeu Canyelles i Bover
Antònia Maria Canyelles i Bover
Pere Canyelles i Bover
Bartomeu Canyelles i Bover
Francesca Maria Canyelles i Bover*
Francesca Canyelles i Budoy
Joana Marçala Canyelles i Bursoto
Sebastià Vicenç Jord Canyelles i Bursoto
Jaume* Canyelles i Bursoto*
Joan Canyelles i Busquets
Maria Canyelles i Busquets
Catalina Canyelles i Busquets
Gabriel Canyelles i Busquets
Josep Canyelles i Busquets
Joan Antoni Marçal Canyelles i Busquets
Catalina Canyelles i Busquets
Mateu Canyelles i Busquets
Antonina Eugènia Canyelles i Busquets
Bartomeu Canyelles i Busquets
Margalida Canyelles i Busquets
Joana Canyelles i Busquets
Julià Canyelles i Busquets
Julià Canyelles i Busquets*
Jaume Canyelles i Cabot
Maria Canyelles i Cabot
Esperança Maria Canyelles i Calafell
Margalida Canyelles i Campins
Josep Ramon Canyelles i Campins
Joana Anna Canyelles i Cantallops
Bartomeu Canyelles i Canyelles
Baltasar Canyelles i Canyelles
Joana Maria Canyelles i Canyelles
Joan Josep Canyelles i Canyelles
Mateu Joaquim Canyelles i Canyelles
Antoni Marçal Canyelles i Canyelles
Margalida Canyelles i Canyelles
Bartomeu Joaquim Canyelles i Canyelles
Ramon Canyelles i Canyelles
Josep Joaquim Canyelles i Canyelles
Pere Vicenç Marçal Canyelles i Canyelles
Vicenç Canyelles i Canyelles
Maria Canyelles i Canyelles
Joana Marçala Canyelles i Canyelles
Joan Joaquim Canyelles i Canyelles
Joan Joaquim Canyelles i Canyelles
Joan Canyelles i Canyelles
Mateu Canyelles i Canyelles
Francesca Canyelles i Canyelles
Joan Joaquim Canyelles i Canyelles
Bartomeu Joaquim Canyelles i Canyelles
Bartomeu Joaquim Canyelles i Canyelles
Catalina Canyelles i Canyelles
Josep Canyelles i Canyelles
Caterina Maria Canyelles i Canyelles
Jaume Joaquim Canyelles i Canyelles
Antoni Joaquim Canyelles i Canyelles
Antoni Joaquim Josep Canyelles i Canyelles
Bartomeu Joaquim Canyelles i Canyelles
Bartomeu* Canyelles i Canyelles
Pere Joaquim Josep Canyelles i Canyelles
Maria Canyelles i Canyelles
Joana Rosa Maria Canyelles i Canyelles
Felip Ramon Josep Canyelles i Canyelles
Bartomeu Joaquim Canyelles i Canyelles
Margalida Maria Canyelles i Canyelles
Miquel Joaquim Canyelles i Canyelles
Baltasar Canyelles i Canyelles
Catalina Canyelles i Canyelles
Jaume Canyelles i Canyelles
Bàrbara Rosa Canyelles i Canyelles
Jaume Canyelles i Canyelles
Rosa Canyelles i Canyelles
Antoni Josep Joaquim Canyelles i Canyelles
Mateu Joaquim Canyelles i Canyelles
Antoni Canyelles i Canyelles
Joan Ramon Canyelles i Canyelles
Pere Joan Canyelles i Canyelles
Joan Canyelles i Canyelles
Josep Canyelles i Canyelles
Joana Maria Canyelles i Canyelles
Antoni Ramon Joaquim Canyelles i Canyelles
Antoni Marçal Canyelles i Canyelles
Jaume Canyelles i Canyelles
Antoni Canyelles i Canyelles
Joan Ramon Canyelles i Canyelles
Miquel Joaquim Canyelles i Canyelles
Antonina Anna Canyelles i Canyelles
Joan Canyelles i Canyelles
Antoni Canyelles i Canyelles
Joana Maria Canyelles i Canyelles
Antoni Canyelles i Canyelles
Catalina Canyelles i Canyelles
Margalida Anna Canyelles i Canyelles
Francesca Canyelles i Canyelles
Caterina Anna Canyelles i Canyelles
Francesca Aina Canyelles i Canyelles
Antoni Canyelles i Canyelles
Catalina Canyelles i Canyelles
Rosa Canyelles i Canyelles
Margalida Marçala Canyelles i Canyelles
Antònia Canyelles i Canyelles
Josep Joaquim Canyelles i Canyelles
Antonina Maria Canyelles i Canyelles
Margalida Anna Canyelles i Canyelles
Margalida Canyelles i Canyelles
Miquel Canyelles i Canyelles
Mateu Canyelles i Canyelles
Mateu Canyelles i Canyelles
Ramon Canyelles i Canyelles
Antònia Maria Paula Canyelles i Canyelles
Antoni Canyelles i Canyelles
Pere Josep Canyelles i Canyelles
Antoni Josep Canyelles i Canyelles
Catalina Canyelles i Canyelles
Catalina Canyelles i Canyelles
Antoni Marçal Canyelles i Canyelles
Joan Baptista Marçal Canyelles i Canyelles
Joan Canyelles i Canyelles
Beneta Canyelles i Canyelles
Beneta Canyelles i Canyelles
Antoni Marçal Canyelles i Canyelles
Antoni Lluís Bonav. Canyelles i Canyelles
Catalina Canyelles i Canyelles
Antoni Bonaventura Canyelles i Canyelles
Joan Baptista Canyelles i Canyelles
Joana Maria Canyelles i Canyelles
Mateu Joaquim Canyelles i Canyelles
Bartomeu Joaquim Canyelles i Canyelles
Bartomeu Joaquim Canyelles i Canyelles
Joana Maria Canyelles i Canyelles
Catalina Canyelles i Canyelles
Onofre Josep Canyelles i Canyelles
Maria Canyelles i Canyelles
Antoni Josep Canyelles i Canyelles
Francesc Canyelles i Canyelles
Sebastiana Canyelles i Canyelles
Magdalena Canyelles i Canyelles
Joan Canyelles i Canyelles
Antonina Maria Canyelles i Canyelles
Elisabet Maria Canyelles i Canyelles
Jaumeta Canyelles i Canyelles
Mateu Canyelles i Canyelles
Francesca Maria Canyelles i Canyelles
Bartomeu Canyelles i Canyelles
Antoni Canyelles i Canyelles
Joan Josep Marçal Canyelles i Canyelles
Ramon Canyelles i Canyelles
Mateu Canyelles i Canyelles
Caterina Canyelles i Canyelles
Catalina Canyelles i Canyelles
Maria Canyelles i Canyelles
Margalida Canyelles i Canyelles
Ramon Canyelles i Canyelles
Apol·lònia Canyelles i Canyelles
Joan Canyelles i Canyelles
Margalida Canyelles i Canyelles
Margalida Canyelles i Canyelles
Baltasar Canyelles i Canyelles
Marçal Canyelles i Canyelles
Esperança Canyelles i Canyelles
Caterina Maria Rosa Canyelles i Canyelles
Francesc Canyelles i Canyelles
Marçal Canyelles i Canyelles
Elisabet Canyelles i Canyelles
Antonina Canyelles i Canyelles
Ramon Canyelles i Canyelles
Jaume Canyelles i Canyelles
Antoni Canyelles i Canyelles
Gabriel Canyelles i Canyelles
Margalida Canyelles i Canyelles
Miquel Canyelles i Canyelles
Jerònia Canyelles i Canyelles
Joan Canyelles i Canyelles
Joana Maria Canyelles i Canyelles
Francesca Canyelles i Canyelles
Miquel Canyelles i Canyelles
Rosa Canyelles i Canyelles
Jaume Canyelles i Canyelles
Antoni Canyelles i Canyelles
Francina Canyelles i Canyelles
Francina Canyelles i Canyelles
Caterina Rosa Canyelles i Canyelles
Josep Canyelles i Canyelles
Antonina Canyelles i Canyelles
Mateu Marçal Canyelles i Canyelles
Catalina Canyelles i Canyelles
Francesca Canyelles i Canyelles
Pere Josep Canyelles i Canyelles
Joana Maria Canyelles i Canyelles
Pere Egidio Canyelles i Canyelles
Antoni Canyelles i Canyelles
Francesc Mariano Canyelles i Canyelles
Maciana Rosa Canyelles i Canyelles
Maria Canyelles i Canyelles
Joana Maria Canyelles i Canyelles
Catalina Canyelles i Canyelles
Caterina Maria Rosa Canyelles i Canyelles
Antonina Maria Rosa Canyelles i Canyelles
Anna Maria Rosa Canyelles i Canyelles
Margalida Canyelles i Canyelles
Apol·lònia Canyelles i Canyelles
Maria Canyelles i Canyelles
Catalina Canyelles i Canyelles
Catalina Canyelles i Canyelles
Jerònia Maria Canyelles i Canyelles
Francesc Canyelles i Canyelles
Bartomeu Canyelles i Canyelles
s/n Canyelles i Canyelles
Bàrbara Canyelles i Canyelles
Antonina Teresa Canyelles i Canyelles
Pere Francesc Canyelles i Canyelles
Joan Canyelles i Canyelles
Mateu Canyelles i Canyelles
Margalida Canyelles i Canyelles
Beneta Canyelles i Canyelles
Apol·lònia Canyelles i Canyelles
Ramon Canyelles i Canyelles
Joan Joaquim Canyelles i Canyelles
Bartomeu Canyelles i Canyelles
Joana Maria Canyelles i Canyelles
Joan Canyelles i Canyelles
Joan Bonaventura Canyelles i Canyelles
Gabriel Canyelles i Canyelles
Catalina Maria Canyelles i Canyelles
Rafel Canyelles i Canyelles
Antonina Teresa Canyelles i Canyelles
Pere Joaquim Canyelles i Canyelles
Maria Canyelles i Canyelles
Margalida Rosa Maria Canyelles i Canyelles
Ramon Canyelles i Canyelles
Francesca Canyelles i Canyelles
Catalina Canyelles i Canyelles
Maria Canyelles i Canyelles
Antonina Anna Canyelles i Canyelles
Antoni Canyelles i Canyelles
Gabriel Canyelles i Canyelles
Francesca Canyelles i Canyelles
Magdalena Maria Canyelles i Canyelles
Bartomeu Canyelles i Canyelles
Magdalena Canyelles i Canyelles
Antònia Canyelles i Canyelles
Sebastiana Canyelles i Canyelles
Joana Canyelles i Canyelles
Antoni Josep Canyelles i Canyelles
Bartomeu Canyelles i Canyelles
Catalina Canyelles i Canyelles
Anna Maria Canyelles i Canyelles
Antoni Canyelles i Canyelles
Josep Bonaventura Canyelles i Canyelles
Miquel Canyelles i Canyelles
Maria Rosa Canyelles i Canyelles
Joan Canyelles i Canyelles [SC]
Bartomeu Joaquim Canyelles i Canyelles*
Joan Francesc Canyelles i Capellà
Beneta Canyelles i Capellà
Catalina Canyelles i Capellà
Antoni Canyelles i Capellà
Antoni Bonaventura Canyelles i Capellà
Joana Maria Canyelles i Capellà
Anna Maria Canyelles i Capellà
Maria Canyelles i Capellà
Antònia Canyelles i Capellà*
Montserrada Canyelles i Capó
Gabriel Canyelles i Capó
Miquel Joaquim Canyelles i Capó
Miquel Canyelles i Capó
Joan Canyelles i Capó
Joan Canyelles i Capó
Montserrada Canyelles i Capó
Ramon Canyelles i Capó
Mateu Bonav.*Joaquim Canyelles i Capó
Bartomeu Joaquim Canyelles i Capó
Antònia Canyelles i Capó
Joan Silvestre Canyelles i Capó
Guillem Canyelles i Capó
Maria Canyelles i Capó
Francesca Aina Canyelles i Capó
Antònia Canyelles i Capó
Antònia Canyelles i Capó
Francesca Anna Canyelles i Capó
Joana Maria Canyelles i Capó
Antònia Canyelles i Capó
Maria Canyelles i Capó
Guillem Canyelles i Capó
Margalida Canyelles i Capó
Magdalena Gertrudis Canyelles i Capó
Gregori Canyelles i Capó
Montserrada Canyelles i Capó
Bartomeu Canyelles i Capó
Catalina Canyelles i Capó
Margalida Anna Canyelles i Capó
Antoni Canyelles i Capó
Joan Antoni Joaquim Canyelles i Capó
Pere Joaquim Canyelles i Capó
Caterina Maria Canyelles i Capó
Caterina Anna Canyelles i Capó
Antònia Canyelles i Capó
Catalina Canyelles i Capó
Coloma Canyelles i Capó
Bartomeu Marçal Canyelles i Capó
Gabriel Canyelles i Capó
Francesca Maria Canyelles i Capó
Francesc Canyelles i Capó
Elisabet Magdalena Canyelles i Capó
Antònia Canyelles i Capó
Maria Canyelles i Capó
Joana Maria Rosa Canyelles i Capó
Antònia Canyelles i Capó [XIX]
Maria Marçala Canyelles i Carbonell
Ramon Canyelles i Carbonell
Pere Canyelles i Cardell
Jaume Canyelles i Cardell
Maria Canyelles i Cardell
Maria Llucia Canyelles i Cardell
Joana Aina Canyelles i Cardell
Margalida Canyelles i Cardell
Margalida Canyelles i Carrió
Miquel Canyelles i Carrió
Magdalena Canyelles i Carrió
Gregori Canyelles i Carrió
Gregori Canyelles i Carrió
Maria Canyelles i Carrió
Bartomeu Canyelles i Carrió
Catalina Canyelles i Carrió
Guillem Canyelles i Carrió
Miquel Canyelles i Carrió
Maria Canyelles i Carrió
Antoni Canyelles i Carrió
Francesc Canyelles i Carrió
Jaume Canyelles i Carrió
Engràcia Maria Canyelles i Carrió
Miquel Canyelles i Cerdà
Andreu Canyelles i Cerdà
Jordi Canyelles i Cerdà
Estefania Canyelles i Chauveau
Marta Canyelles i Cladera
Esperança Canyelles i Cloquell
Guillem Canyelles i Cloquell
Antoni Josep Canyelles i Coll
Antònia Canyelles i Coll
Beneta Canyelles i Coll
Esperança Canyelles i Coll
Pere Josep Canyelles i Coll
Antonina Maria Canyelles i Coll
Maria Canyelles i Coll
Antoni Canyelles i Coll
Magdalena Canyelles i Coll
Catalina Canyelles i Coll
Joan Baptista Canyelles i Coll
Francesca Canyelles i Coll
Joana Maria Canyelles i Coll
Guillem Canyelles i Coll
Antònia Canyelles i Coll
Miquel Canyelles i Coll
Maria Canyelles i Coll
Margalida Anna Canyelles i Coll
Joana Maria Rosa Canyelles i Coll
Joan Canyelles i Coll
Margalida Canyelles i Coll
Pere Josep Canyelles i Coll
Joan Canyelles i Coll
Joana Rosa Canyelles i Coll
Esperança Canyelles i Coll
Pere Josep Canyelles i Coll
Antoni Josep Canyelles i Coll
Antònia Aina Canyelles i Coll
Catalina Canyelles i Coll
Caterina Maria Canyelles i Coll
Pere Miquel Marc Canyelles i Coll
Joana Rosa Gertrudis Canyelles i Coll
Apol·lònia Canyelles i Coll
Catalina Canyelles i Coll
Maria Canyelles i Coll
Pere Miquel Francesc Canyelles i Coll
Martí Canyelles i Coll
Margalida Canyelles i Coll
Magdalena Canyelles i Coll
Antoni Canyelles i Coll
Joana* Canyelles i Coll
Martí Canyelles i Coll
Pau Canyelles i Coll
Joana Canyelles i Coll*
Margalida Canyelles i Colom
Mateu Canyelles i Colom
Miquel Canyelles i Colom
Francesca Canyelles i Colom
Mateu Canyelles i Colom
Magdalena Canyelles i Colom
Maria Canyelles i Comas
Rosa Canyelles i Comas
Pere Canyelles i Comas
Joana Maria Canyelles i Comes
Francina Maria Canyelles i Comes
Maria Canyelles i Company
Caterina Canyelles i Company
Mateu Joaquim Canyelles i Company
Margalida Maria Canyelles i Company
Martí Joaquim Canyelles i Company
Antoni Canyelles i Company
Miquel Bonaventura Canyelles i Company
Gabriel Canyelles i Company
Francesc Joaquim Canyelles i Company
Joan Miquel Canyelles i Company
Joan Bonaventura Canyelles i Company
Esperança Rosa Canyelles i Company
Jaume Canyelles i Company
Rosa Maria Canyelles i Company
Elisabet Canyelles i Company
Pere Josep Canyelles i Company
Esperança Canyelles i Company
Maria Canyelles i Company
Caterina Rosa Marçla Canyelles i Company
Martí Canyelles i Company
Jaume Antoni Canyelles i Company
Bartomeu Canyelles i Company
Aina Maria Canyelles i Company
Pere Canyelles i Corró
Pau Canyelles i Corró
Pere Canyelles i Corró
Francesc Canyelles i Crespí
Jaume Canyelles i Crespí
Pere Marçal Canyelles i Crespí
Joan Baptista Canyelles i Crespí
Maria Canyelles i Crespí
Francesc Canyelles i Crespí
Catalina Canyelles i Crespí
Joan Canyelles i Crespí
Margalida Canyelles i Crespí
Antonina Canyelles i Crespí
Guillem Joaquim Canyelles i Crespí
Miquel Canyelles i Creus
Ramon Canyelles i Creus
Miquel Canyelles i Creus
Jaume Canyelles i Creus
Bernat Canyelles i Creus
Maria Canyelles i Creus
Jaume Canyelles i Creus
Catalina Canyelles i Creus
Joan Canyelles i Creus
Antònia Canyelles i Creus
Francesca Canyelles i Creus
Bartomeu Canyelles i Creus
Joan Canyelles i Creus
Esperança Canyelles i Creus
Miquel Canyelles i Creus
Esperança Canyelles i Creus
Miquel Canyelles i Creus
Joan Canyelles i Creus
Francesca Canyelles i Creus
Maria Canyelles i Creus
Joan Canyelles i Creus
Francesc Canyelles i Creus
Bàrbara Canyelles i Creus
Catalina Canyelles i Creus
Caterina Canyelles i Creus
Caterina Canyelles i Creus
Antònia Maria Canyelles i Creus
Joan Bonaventura Canyelles i Creus
Jaume Joaquim Canyelles i Creus
Caterina Canyelles i Creus
Joana Maria Canyelles i Creus
Joan Canyelles i Creus
Joan Francesc Canyelles i Creus
Bàrbara Canyelles i Creus
Pere Josep Canyelles i Cristià (?)
Maria Elisabet Canyelles i Delgado
Catalina Canyelles i Dols
Margalida Canyelles i Dols
Pere Bonaventura Mçl Canyelles i Dols
Pere Canyelles i Dols
Pere Francesc Canyelles i Dols
Pere Marçal Canyelles i Dols
Francesca Canyelles i Dols
Mateu Canyelles i Dols
Margalida Canyelles i Dols
Antoni Canyelles i Dumas
Antònia Canyelles i Dumas
Pere Josep Canyelles i Duran
Miquel Canyelles i Duran
Francesca Canyelles i Duran
Jaume Canyelles i Duran
Pere Josep Canyelles i Duran
Maria Canyelles i Duran
Joan Canyelles i Duran
Margalida Canyelles i Duran
Joan Canyelles i Escalas
Joan Canyelles i Escalas
Bartomeu Canyelles i Escarrer
Francesc Canyelles i Estarellas
Catalina Canyelles i Estarellas
Catalina Maria Canyelles i Estarellas
Martí Canyelles i Estarellas
Joan Canyelles i Estarellas
Joan Canyelles i Estarellas
Miquel Canyelles i Estarelles
Joan Canyelles i Estarelles
Joan Canyelles i Estarelles
Martí Canyelles i Estarelles*
Pere Canyelles i Estela
Margalida Canyelles i Estela
Marta Canyelles i Fernández
Mateu Canyelles i Ferrà
Vicenç Canyelles i Ferrà
Vicenç Canyelles i Ferrà
Francesc Canyelles i Ferrà
Antoni Marçal Canyelles i Ferragut
Miquel Canyelles i Ferragut
Antonina Canyelles i Ferragut
Joan Canyelles i Ferragut
Margalida Canyelles i Ferragut
Sebastià Canyelles i Ferragut
Josep Marçal Canyelles i Ferragut
Gertrudis Canyelles i Ferrara
Francesca Canyelles i Ferrara
Maria Josepa Canyelles i Ferrara*
Elisabet Canyelles i Ferrer
Baltasar Canyelles i Ferrer
Antònia Canyelles i Fiol
Antoni Bonaventura Canyelles i Fiol
Caterina Canyelles i Fiol
Margalida Canyelles i Fiol
Antoni Mariano Canyelles i Fiol
Francesca Maria Canyelles i Fiol
Antoni Canyelles i Fiol
Antoni Josep Canyelles i Fiol
Apol·lònia Canyelles i Fiol
Catalina Anna Canyelles i Fiol
Caterina Canyelles i Fiol
Catalina Canyelles i Fiol
Francina Maria Rosa Canyelles i Fiol
Sebastià Canyelles i Fiol
Francesca Aina Canyelles i Fiol
Pere Joan Canyelles i Fiol*
Caterina Canyelles i Fiol*
Miquel Marçal Canyelles i Fiol*
Miquel Canyelles i Fiol*
Margalida Canyelles i Font
Gregori Canyelles i Frau
Josep Canyelles i Frau
Jaume Canyelles i Frau
Caterina Maria Canyelles i Frontera
Joana Maria Canyelles i Frontera
Francesca Aina Canyelles i Frontera
Martí Pau Joaquim Canyelles i Frontera
Joan Josep Marçal Canyelles i Frontera
Bernat Joaquim Canyelles i Frontera
Maria Canyelles i Frontera
Francesc Joaquim Canyelles i Frontera
Joana Maria Canyelles i Frontera
Bartomeu Josep Canyelles i Frontera
Caterina Rosa Canyelles i Frontera
Antoni Joaquim Canyelles i Frontera
Antoni Josep Canyelles i Frontera
Joana Maria Canyelles i Frontera
Catalina Canyelles i Frontera
Jaume Antoni Ramon Canyelles i Frontera
Francesca Aina Canyelles i Frontera
Pere Joan Canyelles i Frontera
Pere Josep Canyelles i Fullana
Antònia “Canyelles i Fullana (“”Fuiana””)”
Andreu Canyelles i Gallur (Canyellas)
Miquel Canyelles i Garau
Francesc Canyelles i Garau
Antoni Canyelles i Garau
Miquel Bonaventura Canyelles i Garau
Bartomeu Canyelles i Garau
Esperança Canyelles i Garau
Miquel Canyelles i Garau
Antònia Canyelles i Garau
Joan Canyelles i Garau
Gregori Canyelles i Garau
Maria Canyelles i Garau
Laura Canyelles i Garcia
Josep Carles Canyelles i Garcia
Joan Bernat Canyelles i Gelabert
Joana Canyelles i Gelabert
Joan Sebastià Canyelles i Gelabert
Pràxedis Marçala Canyelles i Gelabert
Joan Marçal Canyelles i Gelabert
Rafel Jaume Canyelles i Gelabert
Coloma “Canyelles i Gelabert (“”Galabert””)”
Miquel “Canyelles i Gelabert (“”Galebert””)”
Joan Marçal “Canyelles i Gelabert (“”Galebert””)”
Catalina “Canyelles i Gelabert (“”Galebert””)”
Antonina “Canyelles i Gelabert (“”Galebert””)”
Jaume “Canyelles i Gelabert (“”Gelebert””)”
Antoni Canyelles i Gil
Marta Canyelles i Gil
Magdalena Roser Canyelles i Gil
Immaculada Canyelles i Gil
Andreu Canyelles i Gil
Maria Empar Canyelles i Gil
Joan Mateu Canyelles i Gomila
Pep Canyelles i González
Tomeu Canyelles i González
Francesca Canyelles i Gordiola
Beneta Canyelles i Gordiola
Gregori Canyelles i Gordiola
Guillem Canyelles i Gordiola
Catalina Canyelles i Gordiola
Bartomeu Joaquim Canyelles i Grau
Miquel Joaquim Canyelles i Grau
Francesca Canyelles i Grau
Miquel Joaquim Bonav Canyelles i Grau
Antoni Canyelles i Guardiola
Miquel Canyelles i Guasp
Francesc Canyelles i Guasp
Miquel Canyelles i Guasp
Antònia Canyelles i Homar
Andreu Canyelles i Homar
Vicenç Canyelles i Homar
Andreu Canyelles i Homar
Esperança Canyelles i Homar
Francesc Canyelles i Homar
Catalina Canyelles i Homar
Francesc Canyelles i Homar
Catalina Canyelles i Homar
Miquel Canyelles i Homar
Francesca Canyelles i Homar
Miquel Canyelles i Homar
Magdalena Canyelles i Homar
Francesc Canyelles i Homar
Antoni Canyelles i Homar
Catalina Canyelles i Homar
Miquel Canyelles i Homar
Antoni “Canyelles i Homar (“”Omar””)”
Antoni Canyelles i Ignacio
Jerònia Canyelles i Ignacio
Antònia Canyelles i Ignacio
Nerea Canyelles i Iniesta
Antònia Canyelles i Isern
Bernat Canyelles i Isern
Andreu Canyelles i Isern
Francesca Canyelles i Isern
Margalida Canyelles i Isern
Pere Canyelles i Isern
Pau Canyelles i Isern
Miquel Canyelles i Jaume
Margalida Canyelles i Jaume
Rafel Canyelles i Jaume
Magdalena Canyelles i Jaume
Francesc Canyelles i Jaume
Rafel Joaquim Canyelles i Jaume
Joana Canyelles i Jaume*
Jaumeta Canyelles i Juan
Ramon Canyelles i Juan
Bàrbara Canyelles i Juan
Miquel Canyelles i Juan
Antoni Canyelles i Juan
Catalina Canyelles i Juan
Maria Canyelles i Juan
Joan Canyelles i Juan
Joana Aina Canyelles i Juan
Jerònia Canyelles i Juan
Jaumeta Canyelles i Juan
Catalina Canyelles i Juan
Catalina Canyelles i Juan
Guillem Canyelles i Juan
Beneta Maria Canyelles i Juan
Coloma Canyelles i Juan
Joan Canyelles i Juan
Catalina Canyelles i Juan
Francesc Canyelles i Juan
Margalida Canyelles i Juan
Joana Aina Canyelles i Juan
Maria Canyelles i Juan
Antoni Canyelles i Juan
Bàrbara Maria Canyelles i Juan
Caterina Anna Canyelles i Llabrés
Pere Joaquim Canyelles i Llabrés
Caterina Maria Canyelles i Llabrés
Joan Joaquim Canyelles i Llabrés
Joana Aina Maria Canyelles i Llabrés
Francina Anna Canyelles i Llabrés
Joana Maria Canyelles i Llabrés
Margalida Anna Rosa Canyelles i Llabrés
Joan Joaquim Canyelles i Llabrés
Antoni Pau Canyelles i Llabrés
Francina Anna Canyelles i Llabrés
Joan Canyelles i Llaneras
Joana Maria Rosalia Canyelles i Llaneres*
Nicolau Canyelles i Llinàs
Antoni Canyelles i Llinàs
Catalina Canyelles i Llinàs
Sebastiana Maria Canyelles i Llinàs
Joan Canyelles i Llinàs
Joana Aina Maria Canyelles i Llinàs
Jaume Canyelles i Llinàs
Montserrada Canyelles i Llinàs
Joan Canyelles i Llinàs
Margalida Canyelles i Llinàs
Joan Mariano Canyelles i Llinàs
Nicolau Canyelles i Llinàs
Nicolau Canyelles i Llinàs
Antònia Canyelles i Llinàs*
Antoni Canyelles i Llobet
Benet Canyelles i Llobet
Marçal Canyelles i Manresa
Martí Canyelles i Manresa
Maria Canyelles i March
Mateu Canyelles i March
Josep Canyelles i March
Maria Canyelles i Marí
Joan Canyelles i Marí
Maria Canyelles i Mas
Josep Canyelles i Mas
Bartomeu Canyelles i Mas
Bàrbara Canyelles i Mas
Joan Bonaventura Canyelles i Mas
Pere Josep Canyelles i Mas
Bartomeu Canyelles i Mas
Antònia Canyelles i Mas
Antònia Maria Canyelles i Mas
Jaume Canyelles i Mas
Martí Canyelles i Mas
Bartomeu Canyelles i Mas
Bernat Canyelles i Mas
Marçal Bonaventura Canyelles i Mas
Jaume Joaquim Canyelles i Mascaró
Miquel Joaquim Canyelles i Mascaró
Francesc Canyelles i Mascaró
Caterina Canyelles i Mascaró
Joan Baptista Canyelles i Mascaró
Jerònia Canyelles i Mascaró
Joana Canyelles i Mascaró
Antoni Canyelles i Matas
Beneta Canyelles i Matas
Vicenç Canyelles i Matas
Catalina Canyelles i Matas
Antònia Canyelles i Matas
Antònia Canyelles i Matas
Bartomeu Canyelles i Matas
Margalida Canyelles i Matas
Josep Canyelles i Matas
Francesca Canyelles i Matas
Miquel Canyelles i Matas
Maria Canyelles i Matas
Martí Marçal Canyelles i Mates
Pere Josep Canyelles i Mayol
Bartomeu Josep Canyelles i Mayol
Catalina Canyelles i Mesquida
Magdalena Canyelles i Mesquida
Maria Àngels Canyelles i Mestre
Felip Canyelles i Mestre
Francesc Canyelles i Miguel
Maria Canyelles i Miguel
Francesc Canyelles i Miguel
Mateu Josep Marçal Canyelles i Mir
Catalina Canyelles i Mir
Jaumeta Maria Canyelles i Mir
Montserrada Canyelles i Mir
Joan Canyelles i Mir
Coloma Canyelles i Mir
Caterina Canyelles i Mir
Francina Canyelles i Mir
Maria Canyelles i Mir
Miquel Josep Canyelles i Mir* (Mas?)
Miquel Canyelles i Moll
Guillem Canyelles i Moll
Joan Canyelles i Moll
Pere Antoni Canyelles i Moll
Catalina Canyelles i Moll
Francesca Aina Canyelles i Moll
Bartomeu Canyelles i Moll
Catalina Francesca Canyelles i Moll
Joan Canyelles i Moll
Antoni Canyelles i Moll
Antoni Josep Canyelles i Moll
Magdalena Canyelles i Moll
Bartomeu Canyelles i Moll
Pere Antoni Canyelles i Moll
Gabriel Joaquim Canyelles i Moll
Francesca Canyelles i Moll
Joana Canyelles i Moll
Paula Canyelles i Moll
Antònia Maria Canyelles i Moll
Francesca Aina Canyelles i Moll
Bartomeu Canyelles i Moll
Francesca Canyelles i Moll
Sergi Canyelles i Moll
Francesc Canyelles i Moll
Anna Maria Rosa Canyelles i Moll
Antoni Canyelles i Moll
Josep Canyelles i Monserrat
Margalida Miquela M. Canyelles i Monserrat
Joan Canyelles i Monserrat
Joana Maria Canyelles i Monserrat
Maria de Montserrat Canyelles i Monserrat
Adrià Canyelles i More
Antoni Canyelles i Morey
Rosa Maria Canyelles i Moyà
Antoni Francesc Canyelles i Moyà
Rosa Maria Canyelles i Moyà
Margalida Canyelles i Moyà
Ramon Canyelles i Mulet
Joan Canyelles i Mulet
Joan Canyelles i Mulet
Esperança Canyelles i Mulet
Antònia Canyelles i Mulet
Miquel Canyelles i Mulet
Miquel Canyelles i Mulet
Gabriel Canyelles i Mulet
Jaume Canyelles i Mulet
Francesca Canyelles i Mulet
Arnau Canyelles i Mulet
Joan Arnau Canyelles i Mulet
Antònia Canyelles i Mulet
Esperança Canyelles i Mulet
Marçal Canyelles i Mulet
Catalina Canyelles i Mulet
Catalina Canyelles i Mulet
Catalina Canyelles i Mulet
Josep Canyelles i Mulet
Josep Canyelles i Muntaner
Francesca Canyelles i Muntaner
Martí Canyelles i Muntaner
Pere Canyelles i Muntaner
Catalina Canyelles i Muntaner
Antoni Canyelles i Muntaner
Antoni Canyelles i Muntaner
Josep Canyelles i Muntaner
Maria Canyelles i Nadal
Joan Joaquim Canyelles i Nadal
Antònia Canyelles i Nadal
Bernat Canyelles i Nadal
Bernat Canyelles i Nadal
Jerònia Canyelles i Nadal
Magdalena Canyelles i Nadal
Mateu Canyelles i Nadal
Joan Bonaventura Canyelles i Nadal
Bernat Canyelles i Nadal
Guillem Canyelles i Nadal
Àngela Canyelles i Nadal
Martí Canyelles i Nadal
Maria Canyelles i Nadal
Antoni Canyelles i Nadal
Marçal Canyelles i Nadal
Magdalena Canyelles i Nadal
Pere Francesc Canyelles i Negre
Caterina Maria Canyelles i Negre
Pere Cristòfor Canyelles i Negre
Catalina Maria Rosa Canyelles i Negre
Margalida Anna Canyelles i Negre
Francesca Maria Canyelles i Noguera
Apol·lònia Maria Canyelles i Noguera
Miquel Canyelles i Notas
Esperança Canyelles i Notas
Francesc Canyelles i Núñez
Antoni Josep Canyelles i Oliver
Prudència Maria Canyelles i Oliver
Antoni Canyelles i Oliver
Guillem Canyelles i Oliver
Miquel Joaquim Canyelles i Oliver
Antonina Rosa Maria Canyelles i Oliver
Mateu Josep Canyelles i Oliver
Joan Sebastià Joaqui Canyelles i Oliver
Pere Antoni Josep Canyelles i Oliver
Antoni Canyelles i Oliver
Jaume Canyelles i Oliver
Joana Canyelles i Oliver
Pere Miquel Canyelles i Oliver
Jaume Canyelles i Oliver
Joana Canyelles i Oliver
Antonina Maria Canyelles i Oliver
Felip Canyelles i Oliver
Pere Josep Canyelles i Oliver
Magdalena Rosa Canyelles i Oliver
Maria Magdalena Canyelles i Oliver
Bartomeu Canyelles i Oliver
Margalida Anna Canyelles i Oliver
Jaume Canyelles i Oliver
Margalida Canyelles i Ordinas
Coloma Canyelles i Ordines
Martina Canyelles i Ordines
Martina Canyelles i Ordines
Antoni Josep Canyelles i Ordines
Martina Canyelles i Ordines
Gregori Josep Mrçal Canyelles i Palou
Ramon Canyelles i Palou
Margalida Canyelles i Palou
Margalida Canyelles i Palou
Guillem Canyelles i Palou
Francesc Canyelles i Palou
Maria Canyelles i Palou
Margalida Canyelles i Palou
Miquel Canyelles i Palou
Francesc Canyelles i Palou
Antoni Canyelles i Palou
Francesc Canyelles i Palou
Maria Canyelles i Palou
Guillem Canyelles i Palou
Margalida Canyelles i Palou
Joana Maria Canyelles i Palou
Montserrada Canyelles i Palou
Ramon Canyelles i Palou
Francesc Canyelles i Palou
Coloma Maria Canyelles i Palou
Maria Canyelles i Palou
Joan Canyelles i Palou
Francesca Canyelles i Palou
Montserrada Canyelles i Palou
Maria Antònia Canyelles i Palou
Maria Canyelles i Palou
Antoni Canyelles i Palou
Beneta Canyelles i Palou
Monserrada Canyelles i Palou
Antoni Canyelles i Palou
Felip Canyelles i Palou
Catalina Maria Canyelles i Palou
Ramon Canyelles i Palou
Miquel Canyelles i Palou
Damiana Canyelles i Palou
Margalida Canyelles i Palou
Pere Joan Josep Canyelles i Parets
Antoni Bonaventura Canyelles i Parets
Martí Canyelles i Parets
Coloma Canyelles i Parets
Antoni Bonaventura Canyelles i Parets
Francesca Aina Canyelles i Parets
Joan Josep Canyelles i Parets
Caterina Rosa Canyelles i Parets
Martí Canyelles i Parets
Coloma Canyelles i Parets
Francesca Anna Canyelles i Parets
Margalida Canyelles i Parets
Rafel Ramon Canyelles i Parets
Pere Josep Carlos Canyelles i Parets
Coloma Canyelles i Parets
Gabriel Marçal Canyelles i Parets
Coloma Maria Canyelles i Parets
Coloma Canyelles i Parets
Francesca Maria Canyelles i Parets
Joana Anna Canyelles i Parets
Coloma Canyelles i Parets
Margalida Bàrbara Canyelles i Parets
Maria Anna Canyelles i Parets
Pere Joan Canyelles i Parets*
Maria Rosa Canyelles i Parets*
Joan Canyelles i Parets*(?)
Miquel Joaquim Canyelles i Pasqual
Joana Maria Canyelles i Pasqual
Francina Anna Canyelles i Pasqual
Caterina Anna Canyelles i Pasqual
Andreu Joaquim Marça Canyelles i Pasqual
Antonina Maria Canyelles i Pasqual
Jaume Joaquim Canyelles i Pasqual
Margalida Anna Canyelles i Pasqual
Caterina Anna Canyelles i Pasqual
Magdalena Rosa Canyelles i Pasqual
Caterina Anna Rosa Canyelles i Pasqual
Anna Maria Rosa Ram. Canyelles i Pasqual
Catalina Canyelles i Pastor
Antonina Maria Canyelles i Payeras
Caterina Maria Canyelles i Payeres
Antoni Francesc Canyelles i Payeres
Bàrbara Nadal Marçla Canyelles i Payeres
Josep Canyelles i Pelegrí
Antonina Margalida Canyelles i Pelegrí
Jerònia Rosa Marçala Canyelles i Pelegrí
Caterina Rosa Maria Canyelles i Pelegrí
Maria “Canyelles i Pelegrí (“”Palagri””)”
Francina Miquela “Canyelles i Pelegrí (“”Palagrí””)”
Bàrbara Maria “Canyelles i Pelegrí (“”Peregri””)”
Esperança Maria “Canyelles i Pelegrí (“”Peregrí””)”
Margalida Maria Canyelles i Peregrí
Joan Baptista Canyelles i Pericàs
Lluca Maria Canyelles i Pericàs
Violeta Canyelles i Piñeiro
Francina Canyelles i Pisà
Margalida Rosa Canyelles i Pisà
Margalida Canyelles i Pisà
Miquel Ramon Canyelles i Pisà^
Catalina Canyelles i Pizà
Antònia Canyelles i Pizà
Joan Canyelles i Pizà
Bàrbara Rosa Canyelles i Pizà
Esperança Canyelles i Pizà
Antonina Maria Canyelles i Pizà
Miquel Canyelles i Pizà
Miquela Canyelles i Pizà
Joana Maria Canyelles i Pizà
Joan Josep Canyelles i Pizà
Catalina Canyelles i Pizà
Bartomeu Josep Canyelles i Pizà
Maria Canyelles i Pizà
Maria Canyelles i Pizà
Aina Maria Canyelles i Pocoví
Antònia Aina Canyelles i Pocoví
Jaume Canyelles i Pocoví
Aina Maria Canyelles i Pocoví
Miquel Canyelles i Pocoví
Bàrbara Canyelles i Pocoví
Antònia Canyelles i Pocoví
Antònia Maria Canyelles i Pol
Francesc Canyelles i Pol
Jaume Canyelles i Pol
Catalina Maria Canyelles i Pol
Miquel Canyelles i Pol
Antoni Canyelles i Pol
Sebastià Canyelles i Pol
Joan Baptista Canyelles i Pol
Antoni Canyelles i Ponset*
Joana Canyelles i Porcell
Jerònia Canyelles i Porcell
Onofre Canyelles i Porcell
Francesc Canyelles i Porcell
Joana Anna Canyelles i Porcell
Felip Pau Canyelles i Pou
Mateu Joan Marçal Canyelles i Pou
Caterina Rosa Canyelles i Pou
Bartomeu Josep Canyelles i Pou
Pere Antoni Guillem Canyelles i Pou
Joan Marçal Canyelles i Pou
Felip Josep Canyelles i Pou*
Joan Baptista Canyelles i Puigserver
Mateu Josep Joaquim Canyelles i Puigserver
Gabriel Canyelles i Pujol
Joana Anna Canyelles i Pujol
Antoni Canyelles i Pujol
Antonina Canyelles i Pujol
Antonina Rosa Canyelles i Pujol
Beneta Canyelles i Pujol
Jaume Canyelles i Pujol
Catalina Maria Rosa “Canyelles i Pujol (“”Pugiol””)”
Francina “Canyelles i Pujol (“”Pugiol””)”
Antònia Rosa “Canyelles i Pujol (“”Pugiol””)”
Aina Canyelles i Quetglas
Miquel Canyelles i Quetglas
Antoni Canyelles i Quetglas
Jaume Canyelles i Quetglas
Josep Canyelles i Quetglas
Caterina Canyelles i Ram*
Francesca Canyelles i Ramis
Joana Maria Canyelles i Ramis
Francesca Aina Canyelles i Ramis
Maria Josepa Canyelles i Ramis
Francesca Canyelles i Ramis
Maria Canyelles i Ramis
Catalina Canyelles i Ramis
Coloma Canyelles i Ramis
Catalina Canyelles i Ramis
Bernat Canyelles i Ramis
Catalina Canyelles i Ramis
Ramon Canyelles i Ramis
Margalida Canyelles i Ramis
Francesca Aina Canyelles i Ramis
Pere Josep Canyelles i Ramis
Bartomeu Canyelles i Ramis
Margalida Canyelles i Ramis
Sebastiana Maria Canyelles i Ramis
Rosa Canyelles i Ramis
Esperança Canyelles i Ramis
Joan Francesc Canyelles i Ramis
Mateu Canyelles i Ramis
Bartomeu Canyelles i Ramis
Miquel Joaquim Canyelles i Ramis
Antònia Canyelles i Ramis
Miquel Joaquim Canyelles i Ramis
Ramon Bonaventura Canyelles i Ramis
Bartomeu Canyelles i Ramis
Nicolau Canyelles i Ramis
Francesca Aina Canyelles i Ramis
Maria Canyelles i Ramis
Catalina Canyelles i Ramis
Marçal Canyelles i Ramis
Rosa Maria Canyelles i Ramis
Anton Canyelles i Ramis
Bartomeu Canyelles i Ramis
Antoni Mariano Canyelles i Ramis
Coloma Canyelles i Ramis
Joana Aina Canyelles i Ramis
Sebastià Bonavent. Canyelles i Ramis
Catalina Maria Canyelles i Ramis
Antònia Canyelles i Ramis
Pere Canyelles i Ramis
Antoni Canyelles i Ramis
Catalina Canyelles i Ramis
Maria Canyelles i Ramon
Sebastià Marçal Canyelles i Ramon
Francesca Canyelles i Ramon
Sebastià Marçal Canyelles i Ramon
Antònia Canyelles i Ramon
Apol·lònia Canyelles i Ramon
Antònia Canyelles i Ramon
Pere Marçal Canyelles i Ramon
Mateu Canyelles i Ramon
Jaumeta Marçala Canyelles i Ramon
Martí Canyelles i Ramon
Eulàlia Canyelles i Ramon
Catalina Canyelles i Ramon
Antònia Canyelles i Ramon
Margalida Canyelles i Ramon
Ramon Canyelles i Ramon
Francesca Aina Canyelles i Rayó
Pere Josep Canyelles i Rayó
Maria Canyelles i Rayó
Catalina Maria Canyelles i Rayó
Pere Canyelles i Reus
Joan Canyelles i Reus
Catalina Canyelles i Ribas
Maria Gisela Canyelles i Rico
Miquel Àngel Canyelles i Rico
Guillem Canyelles i Rigo
Bernat Canyelles i Rigo
Catalina Canyelles i Rigo
Guillem Lluís Canyelles i Rigo
Maria Canyelles i Rigo
Maria Canyelles i Rigo
Ramon Miquel Canyelles i Rigo
Antoni Canyelles i Rigo
Pere Canyelles i Rigo
Beneta Canyelles i Rigo
Maria Canyelles i Rigo
Francesca Aina Canyelles i Rigo
Bàrbara Canyelles i Rigo
Francesca Aina Canyelles i Rigo
Francesca Canyelles i Rigo
Mateu Canyelles i Rigo
Joana Maria Canyelles i Rigo
Ramon Canyelles i Rigo
Antònia Maria Canyelles i Rigo
Antoni Canyelles i Rigo
Guillem Canyelles i Rigo
Maria Canyelles i Rigo
Catalina Canyelles i Rigo
Bartomeu Canyelles i Rigo
Vicenç Canyelles i Rigo
Guillem Canyelles i Rigo
Pereta Canyelles i Rigo
Rafel Canyelles i Rigo
Maria Canyelles i Roca
Jerònia Canyelles i Roca
Francesc Canyelles i Roca
Joan Bonaventura Canyelles i Roca
Pere Josep Canyelles i Roca
Antònia Aina Canyelles i Roca
Francesca Canyelles i Roca
Joan Canyelles i Roca
Miquel Canyelles i Roca
Vicenç Canyelles i Roca
Mateu Canyelles i Roca
Jerònia Canyelles i Roca
Francesc Canyelles i Roca
Maria Canyelles i Roca
Miquel Canyelles i Roca
Antoni Canyelles i Roca
Josep Joaquim Canyelles i Roca
Maria Canyelles i Roca
Margalida Anna Canyelles i Roca
Vicenç Canyelles i Roca
Joan Canyelles i Roca
Antònia Canyelles i Roca
Joan Canyelles i Roca
Antoni Canyelles i Roca
Maria Canyelles i Roca
Antonina Marçala Canyelles i Roca
Pere Francesc Canyelles i Roca
Francesc Canyelles i Roca
Joan Canyelles i Roca
Elisabet Canyelles i Roca
Mateu Canyelles i Roca
Maria Canyelles i Roca
Maria Aina Canyelles i Roig
Joan Bonaventura Canyelles i Roig
Maria Aina Canyelles i Roig
Catalina Maria Canyelles i Roig
Caterina Maria Rosa Canyelles i Roig
Gabriel Canyelles i Roig
Maria Anna Canyelles i Roig
Catalina Canyelles i Roig
Maria Anna Canyelles i Roig
Maria Josepa Canyelles i Roig
Gabriel Canyelles i Roig
Pere Canyelles i Roig
Tomàs Canyelles i Romaguera
Francesc Canyelles i Romaguera
Catalina Canyelles i Romaguera
Sebastià Canyelles i Romaguera
Pere Canyelles i Romaguera
Esperança Canyelles i Romaguera
Joan Canyelles i Romaguera
Maria Canyelles i Romaguera
Antònia Canyelles i Rosselló
Esperança Canyelles i Rosselló
Antònia Canyelles i Rosselló
Joan Canyelles i Rosselló
Martí Canyelles i Rosselló
Maria Canyelles i Rosselló
Francesca Canyelles i Rosselló
Magdalena Maria Rosa “Canyelles i Rossinyol (“”Rusiñol””)”
Joan Baptista Canyelles i Rotger
Caterina Canyelles i Rotger
Pere Joan Canyelles i Rotger
Joana Maria Canyelles i Rotger
Ramon Joaquim Canyelles i Rotger
Francesca Anna Canyelles i Rotger
Francesca Maria Canyelles i Rotger
Francesc Canyelles i Rotger
Coloma Canyelles i Rotger
Francesca Gertrudis Canyelles i Rubí
Antoni Mariano Canyelles i Rubí
Mateu Josep Canyelles i Rubí
Francesca Anna Canyelles i Rubí
Margalida Paula “Canyelles i Rubí (“”Robí””)”
Bartomeu Bonaventura Canyelles i Rubí*
Catalina Canyelles i S*
Maria Canyelles i Sabater
Antoni Canyelles i Sabater
Baltasar Canyelles i Sabater
Josep Canyelles i Sabater
Aina Maria Canyelles i Sagrera
Antònia Canyelles i Sagrera*
Pere Canyelles i Salas
Guillem Canyelles i Salas
Antonina Canyelles i Salom
Maria Canyelles i Salom
Catalina Canyelles i Salom
Gabriel Canyelles i Salom
Maria Canyelles i Salom
Miquel Bonaventura Canyelles i Salom
Bartomeu Josep Canyelles i Salom
Elisabet Maria Canyelles i Salom
Joana Canyelles i Salom
Joana Maria Canyelles i Salom
Margalida Francesca Canyelles i Salom
Caterina Rosa Canyelles i Salom
Sebastiana Canyelles i Salom
Jaume Canyelles i Salom
Gabriel Canyelles i Salom
Catalina Canyelles i Salvà
Catalina Canyelles i Salvà
Joana Aina Canyelles i Salvà
Joana Aina Canyelles i Salvà
Antònia Aina Canyelles i Salvà
Miquel Canyelles i Salvà
Rosa Canyelles i Salvà
Antònia Canyelles i Salvà
Salvador Andreu Canyelles i Salvà
Francesca Aina Canyelles i Salvà
Salvador Canyelles i Salvà
Miquel Canyelles i Salvà
Antònia Aina Canyelles i Salvà
Maria Canyelles i Salvà
Caterina Andreua Canyelles i Sampol
Pere Francesc Canyelles i Sampou^ (Sampol?)
Joan Canyelles i Sans
Jaume Canyelles i Sans
Joana Maria Canyelles i Sans
Joana Canyelles i Sans
Joana Aina “Canyelles i Sans (“”Sants””)”
Joana Anna “Canyelles i Sansó (“”Sampso””)”
Bartomeu Canyelles i Santandreu
Maria Canyelles i Santandreu
Catalina Rosa Canyelles i Santandreu
Beneta Canyelles i Santandreu
Francesca Canyelles i Santandreu
Jerònia Canyelles i Santandreu
Joan Canyelles i Santandreu
Antònia Canyelles i Santandreu
Catalina Canyelles i Santandreu
Antònia Canyelles i Santandreu
Paula Canyelles i Santandreu
Montserrat Josep Canyelles i Santandreu
Coloma Canyelles i Santandreu
Esperança Canyelles i Santandreu
Mateu Canyelles i Santandreu
Miquel Ignasi Andreu Canyelles i Santandreu
Montserrat Canyelles i Santandreu
Vicenç Canyelles i Santandreu
Bartomeu Canyelles i Santandreu
Margalida Canyelles i Santandreu
Gregori Marçal Canyelles i Santandreu
Francesca Canyelles i Santandreu
Miquel Canyelles i Santandreu
Jaume Canyelles i Sastre
Margalida Canyelles i Sastre
Maria Canyelles i Sastre
Coloma Maria Rosa Canyelles i Sastre
Beneta Canyelles i Sastre
Jaume Canyelles i Sastre
Joana Anna Canyelles i Sastre
Sebastià Canyelles i Sastre
Gabriel Canyelles i Sastre
Antonina Rosa Maria Canyelles i Sastre
Francesc Canyelles i Sastre
Josep Joaquim Canyelles i Sastre
Bernat Canyelles i Sastre
Rafel Joaquim Canyelles i Sastre
Margalida Canyelles i Sastre
Antoni Canyelles i Sastre
Joan Canyelles i Sastre
Joan Canyelles i Seguí
Margalida Maria Canyelles i Seguí
Maciana Rosa Canyelles i Seguí
Jaume Joaquim Canyelles i Seguí
Sebastiana Canyelles i Seguí
Joana Maria Canyelles i Seguí
Margalida Anna Teres Canyelles i Seguí
Josep Canyelles i Seguí
Miquel Canyelles i Seguí
Antonina Rosa Canyelles i Seguí
Caterina Anna Canyelles i Seguí
Pere Josep Canyelles i Seguí
Antonina Maria Canyelles i Seguí
Caterina Anna Canyelles i Seguí
Francesc Joaquim Canyelles i Seguí
Felip Tomàs Canyelles i Seguí
Martí Pau Canyelles i Seguí
Felip Josep Canyelles i Seguí
Joan Canyelles i Sequera
Caterina Canyelles i Sequerès
Joana Maria Canyelles i Serra
Miquel Canyelles i Serra
Antònia Canyelles i Serra
Catalina Canyelles i Serra
Maria Canyelles i Serra
Joan Marçal Canyelles i Serra
Mateu Canyelles i Serra
Joan Canyelles i Serra
Jaume Canyelles i Serra
Bàrbara Canyelles i Serra
Catalina Canyelles i Serra
Gabriel Canyelles i Serra
Magdalena Canyelles i Serra
Mateu Canyelles i Serra
Margalida Rosa Canyelles i Serra
Pere Marçal Canyelles i Serra
Miquel Àngel Canyelles i Serra
Joan Canyelles i Serra
Caterina Anna Canyelles i Serra
Bartomeu Canyelles i Serra
Miquel Josep Marçal Canyelles i Serra
Joana Maria Canyelles i Serra
Francesca Canyelles i Serra
Josep Canyelles i Serra
Mateu Canyelles i Serra
Jerònia Canyelles i Serra
Miquel Canyelles i Serra
Joan Canyelles i Serra
Antoni Canyelles i Serra
Maria Canyelles i Serra
Catalina Canyelles i Serra
Joan Canyelles i Serra
Francesca Canyelles i Serra
Antoni Canyelles i Serra
Vicenç Canyelles i Serra
Joan Canyelles i Serra
Miquel Canyelles i Serra
Antonina Canyelles i Serra
Maria Canyelles i Serra
Francesc Joaquim Canyelles i Serra
Caterina Canyelles i Serra
Maria Canyelles i Serra
Miquel Marçal Canyelles i Serra
Margalida Canyelles i Serra
Antònia Canyelles i Serra
Mateu Joaquim Canyelles i Serra
Caterina Canyelles i Serra
Margalida Canyelles i Serra
Pere Josep Joaquim Canyelles i Serra
Bartomeu Josep Canyelles i Serra
Antonina Canyelles i Serra
Sebastià Guillem* Canyelles i Serra
Antoni Canyelles i Serra
Francesca Canyelles i Serra
Montserrada Canyelles i Serra
Coloma Canyelles i Serra
Jaume Joaquim Josep Canyelles i Serra
Aina Canyelles i Serra
Catalina Maria Rosa Canyelles i Serra
Mateu Joaquim Canyelles i Serra
Martí Canyelles i Serra
Margalida Canyelles i Serra
Caterina Canyelles i Serra
Mateu Canyelles i Serra
Catalina Canyelles i Serra
Joana Canyelles i Serra
Antonina Maria Rosa Canyelles i Serra
Antoni Ignasi Canyelles i Serra
Pere Francesc* Canyelles i Serra
Catalina Canyelles i Serra
Pere Agustí Ignasi Canyelles i Serra
Margalida Canyelles i Serra
Vicenç Canyelles i Serra
Maria Canyelles i Serra
Margalida Rosa Maria Canyelles i Serra
Caterina Canyelles i Serra
Joana Maria Rosa Canyelles i Serra
Caterina Maria Rosa Canyelles i Serra
Mateu Canyelles i Serra
Maria Rosa Francesca Canyelles i Serra
Antònia Agueda Canyelles i Serra
Antonina Rosa Canyelles i Serra
Antoni Joaquim Canyelles i Serra
Jaume Canyelles i Serra
Caterina Rosa Maria Canyelles i Serra
Joan Canyelles i Serra
Antònia Maria Canyelles i Serra
Bartomeu Canyelles i Serra
Joan Joaquim Canyelles i Serra
Joana Maria Rosa Canyelles i Serra
Antonina Maria Rosa Canyelles i Serra
Antonina Maria Rosa Canyelles i Serra
Mateu Canyelles i Serra
Pere Francesc Canyelles i Serra
Miquel Canyelles i Serra
Magdalena Canyelles i Serra
Maciana Canyelles i Serra
Margalida Maria Canyelles i Serra
Pere Canyelles i Serra
Miquel Canyelles i Serra
Maria Canyelles i Serra
Jaumeta Canyelles i Serra
Joana Canyelles i Serra
Joan Bonaventura Canyelles i Serra
Catalina Canyelles i Serra
Beneta Canyelles i Serra
Antonina Maria Canyelles i Serra
Maria Aina Canyelles i Serra
Margalida Canyelles i Serra
Joana Maria Marçala Canyelles i Serra
Jaume Canyelles i Serra
Francina Canyelles i Serra
Josep Canyelles i Serra
Margalida Canyelles i Serra
Coloma Canyelles i Serra
Pau Canyelles i Serra
Miquel Canyelles i Serra
Maties Canyelles i Serra
Ines Maria del Carme Canyelles i Serra
Pere Josep Canyelles i Serra
Francesc Canyelles i Serra
Miquel Joaquim Canyelles i Serra
Esperança Maria Canyelles i Serra
Pereta Canyelles i Serra
Francesca Canyelles i Serra
Joana Maria Canyelles i Serra
Josep Canyelles i Serra
Pere Josep Canyelles i Serra
Joana Maria Rosa Canyelles i Serra
Francesca Canyelles i Serra
Magdalena Rosa Canyelles i Serra
Caterina Anna Canyelles i Serra
Jaume -Bonaventura M Canyelles i Serra
Miquel Josep Marçal Canyelles i Serra
Magdalena Rosa Canyelles i Serra
Magdalena Rosa Canyelles i Serra
Miquel Canyelles i Serra
Antoni Canyelles i Serra
Caterina Anna Canyelles i Serra
Miquel Canyelles i Serra
Miquel Canyelles i Serra
Montserrada Canyelles i Serra
Pereta Canyelles i Serra
Miquel Joaquim Canyelles i Serra
Joana Maria Canyelles i Serra
Josep Canyelles i Serra
Joan Canyelles i Serra
Antònia Bonav.Lluïsa Canyelles i Serra
Miquel Josep Canyelles i Serra
Josep Canyelles i Serra
Miquel Josep Canyelles i Serra
Joan Canyelles i Serra
Caterina Anna Canyelles i Serra
Gabriel BonaventuraM Canyelles i Serra
Bàrbara Canyelles i Serra
Magdalena Maria Canyelles i Serra
Gabriel Canyelles i Serra
Margalida Canyelles i Serra
Antonina Canyelles i Serra
Catalina Maria Canyelles i Serra
Joana Anna Maria Ros Canyelles i Serra
Joan Canyelles i Serra
Pere Canyelles i Serra
Margalida Caterina Canyelles i Serra
Joan Baptista Canyelles i Serra
Bartomeu Joaquim Canyelles i Serra
Mateu Francesc Canyelles i Serra
Prudència Maria Rosa Canyelles i Serra
Francesca Canyelles i Serra
Miquel Josep Canyelles i Serra
Miquel Canyelles i Serra
Joana Canyelles i Serra
Antonia Anna Canyelles i Serra
Andreu Canyelles i Serra
Miquel Canyelles i Serra
Ramon Canyelles i Serra
Joan Canyelles i Serra
Catalina Canyelles i Serra
Magdalena Bonav. Canyelles i Serra
Antoni Marçal Canyelles i Serra
Joan Canyelles i Serra
Bartomeu Canyelles i Serra
Miquel Joaquim Canyelles i Serra
Antònia Canyelles i Serra
Catalina Canyelles i Serra
Jordi Canyelles i Serra
Antonina Canyelles i Serra
Catalina Canyelles i Serra
Magdalena Canyelles i Serra
Alonso Canyelles i Serra
Mateu Francesc Canyelles i Serra
Antoni Canyelles i Serra
Apol·lònia Canyelles i Serra
Jaumeta Francina M. Canyelles i Serra
Petrina Canyelles i Serra
Antònia Canyelles i Serra (Mxínt)
Bartomeu Vicenç Canyelles i Serra*
Antonina Rosa Canyelles i Serra*
Antoni Jordi Canyelles i Serra*
Aina Canyelles i Sunyer
Maria Canyelles i Sunyer
Francesc Canyelles i Terrasa
Catalina Canyelles i Terrasa
Jaumeta Canyelles i Tomàs*
Júlia Canyelles i Torrandell
Maria Canyelles i Torrandell
Francesca Canyelles i Torrens
Margalida Coloma Canyelles i Torrens
Antoni Josep Canyelles i Torrens
Catalina Maria Rosa Canyelles i Torrens
Joana Maria Canyelles i Torrens
Miquel Canyelles i Torrens
Pere Joan Canyelles i Torrens*
Catalina Canyelles i Torres
Nataly Canyelles i Torres
Miquel Canyelles i Torres
Maria Marçala Canyelles i Torres
Ramon Canyelles i Torres
Margalida Canyelles i Torres
Francesca Canyelles i Trias
Joan Miquel Canyelles i Trias
Miquel Canyelles i Trias
Antònia Canyelles i Trias
Catalina Maria Canyelles i Trias
Antoni Canyelles i Trias
Antònia Canyelles i Trias
Bernat Canyelles i Trias
Miquel Canyelles i Tries
Pere Josep Canyelles i Tugores
Francesca Canyelles i Tugores
Rosa Canyelles i Vallespir
Joan Canyelles i Vallespir
Francesca Canyelles i Vallespir
Pere Josep Canyelles i Vallespir
Maria Canyelles i Vallespir
Magdalena Canyelles i Vallespir
Bernat Canyelles i Vallespir
Catalina Canyelles i Vallespir
Francesca Maria Canyelles i Vanrell
Joana Canyelles i Vaquer*
Mateu Canyelles i Veny
Jaume Canyelles i Veny
Maria Canyelles i Veny
Maria Magdalena Canyelles i Veny
Beneta Canyelles i Vich
Antoni Canyelles i Vich
Beneta Canyelles i Vich
Francesca Canyelles i Vich
Bartomeu Canyelles i Vich
Catalina Canyelles i Vich
Guillem Canyelles i Vich
Antoni Canyelles i Vich
Maria Canyelles i Vich
Joan Canyelles i Vich
Beneta Canyelles i Vich
Catalina Canyelles i Vich
Antònia Canyelles i Vich
Miquel Canyelles i Vich
Miquel Canyelles i Vich
Francesca Canyelles i Vidal
Bartomeu Canyelles i Vidal
Rafel Canyelles i Vidal
Margalida Canyelles i Vidal
Pere Canyelles i Vidal
Catalina Maria Canyelles i Vidal
Sebastiana Canyelles i Vidal
Joana Maria Canyelles i Vidal
Àngel Canyelles i Vilches
Maria Canyelles i Ximelis
Pere Josep Canyelles i Ximelis
Antònia Canyelles i Ximelis
Mateu Canyelles i Ximelis
Miquel Canyelles i Ximelis
Catalina Maria Canyelles i Ximelis
Francesc Canyelles i Ximelis
Magdalena Canyelles i Ximelis
Jaume Canyelles i Ximelis
Joan Canyelles*
Margalida Maria Canyelles*
n/c Canyelles^
Sebastiana Martina Canyelles^
Daniel Cañadillas i Mir
Lucia Cañadillas Rampoldi
Arantxa Cañas Antúnez
Elena Caparros i Mascaros
Sílvia Caparrós i Mascaros
Marcos Caparrós Lera
Joan Capellà i Amengual
Catalina Capellà i Amengual
Francesca Aina Capellà i Amengual
Margalida Capellà i Amengual
Joana Maria Capellà i Amengual
Llorenç Capellà i Amengual
Felip Capellà i Amengual
Jaume Capellà i Bisbal
Joan Capellà i C*
Miquel Capellà i Canyelles
Beneta Capellà i Canyelles
Catalina Capellà i Canyelles
Miquel Capellà i Canyelles
Llorenç Joaquim Capellà i Canyelles
Llorenç Capellà i Canyelles
Joan Capellà i Canyelles
Caterina Anna Capellà i Canyelles
Esperança Capellà i Canyelles
Margalida Anna Capellà i Canyelles
Martí Capellà i Canyelles
Catalina Capellà i Canyelles
Miquel Capellà i Canyelles
Catalina Capellà i Carrió
Catalina Capellà i Carrió
Catalina Capellà i Carrió
Joana Aina Capellà i Carrió
Catalina Capellà i Carrió
Maria Eugènia Capellà i Castro
Antonina Maria Capellà i Company
Joan Joaquim Capellà i Company
Martí Joaquim Capellà i Company
Antonina Maria Rosa Capellà i Company
Joan Baptista Marçal Capellà i Company
Joana Capellà i Company
Llorenç Joaquim Capellà i Company
Caterina Capellà i Company
Catalina Capellà i Galmés
Catalina Capellà i Garau
Margalida Capellà i Garau
Beneta Capellà i Garau
Martí Capellà i Garau
Beneta Capellà i Garau
Antoni Capellà i Garcia
Sebastià Capellà i Jordà
Agueda Capellà i Juan
Joana Maria Capellà i Mas
Catalina Maria Capellà i Mas
Margalida Maria Capellà i Mas
Coloma Capellà i Mas
Llorenç Capellà i Mas
Llorenç Capellà i Mas
Martí Capellà i Mas
Antònia Capellà i Mas
Antònia Maria Capellà i Mas
Francesca Anna Capellà i Mas
Catalina Capellà i Mas
Joan Capellà i Mas
Caterina Capellà i Mas*
Catalina Capellà i Nicolau
Antoni Capellà i Nicolau
Sebastià Capellà i Ripoll
Joana Maria Capellà i Rubí
Margalida Capellà i Rubí
Llorenç Josep Capellà i Rubí
Catalina Capellà i Rubí
Catalina Maria Capellà i Rubí
Joan Capellà i Rubí
Miquel Capellà i Rubí
Margalida Capellà i Rubí
Llorenç Capellà i Rubí
Francesca Maria Capellà i Rubí
Llorenç Capellà i Rubí
Martí Capellà i Rubí
Bernat Capellà i Salom
Jaume Capellà i Salom
Pere Josep Capellà i Salom
Jaume Josep Capellà i Salom
Miquel Capellà i Salom
Antonina Anna Capellà i Salom
Pere Joan Capellà i Salom
Margalida Anna Capellà i Salom
Margalida Maria Capellà i Salom
Jaume Capellà i Sampol
Catalina Capellà i Sastre
Bernat Capellà i Sastre
Miquel Bonaventura Capellà i Sastre
s/n Capellà i Sastre
Mateu Josep Capellà i Serra
Margalida Capellà i Serra
Antoni Josep Capellà i Serra
Elisabet Rosa Capellà i Serra
Joana Maria Capellà i Serra
Miquel Capellà i Serra
Antònia Capellà i Serra
Maria Capellà i Serra
Jaume Capellà i Serra
Bartomeu Capellà i Serra
Bernat Capellà i Serra
Miquel Joaquim Capellà i Serra
Elisabet Anna Capellà i Serra
Miquel Capellà i Serra
Joan Capellà i Serra
Àgueda Capellà i Serra
Antoni Mateu Capellà i Serra
Joan Marçal Capellà i Serra*
Francesca Paula Capellà i Socias
Bartomeu Capllonch i Bibiloni
Maria Capllonch i Canyelles
Joan Capllonch i Canyelles
Carme Capllonch i Canyelles
Josepa Capllonch i Canyelles
Pere Capllonch i Canyelles
Bartomeu Capllonch i Canyelles
Antònia Capllonch i Canyelles
Vicenç Capllonch i Canyelles
Josepa Capllonch i Ribas
Maria Capllonch i Ribas
Joan Capllonch i Ribas
Francina Anna Capó i Amengual
Andreu Capó i Amengual
Rosa Capó i Amengual
Catalina Capó i Amengual
Joana Maria Capó i Amengual
Joan Capó i Amengual
Pere Josep Capó i Amengual
Caterina Anna Capó i Amengual
Joan Baptista Capó i Amengual
Bartomeu Capó i Amengual
Antoni Josep Capó i Amengual
Maria Capó i Amengual
Magdalena Rosa Capó i Amengual
Cristina Capó i Arbona
Daniel Capó i Arbona
Margalida Anna Capó i Arrom
Caterina Capó i Arrom
Pere Felip Capó i Barrera
Elisabet Maria Capó i Barrera
Caterina Anna Capó i Barrera
Pere Antoni Josep Capó i Barrera
Margalida Anna Capó i Barrera*
Andreu Capó i Borràs
Joana Maria Capó i Canyelles
Joan Capó i Canyelles
Beneta Capó i Canyelles
Antònia Capó i Canyelles
Francesca Aina Capó i Canyelles
Magdalena Capó i Canyelles
Maria Capó i Canyelles
Francesc Capó i Canyelles
Francesca Aina Capó i Canyelles
Antoni Capó i Canyelles
Joan Capó i Canyelles
Caterina Rosa Mriana Capó i Canyelles
Francesc Capó i Canyelles
Caterina Capó i Canyelles
Francina Anna Capó i Canyelles
Magdalena Maria Rosa Capó i Canyelles
Magdalena Capó i Canyelles
Sebastià Capó i Canyelles
Antoni Capó i Canyelles
Francina Anna Capó i Canyelles
Joana Maria Capó i Canyelles
Joana Bonaventura Capó i Canyelles
Joan Capó i Canyelles
Antoni Josep Capó i Canyelles
Miquel Capó i Canyelles
Joan Joaquim Capó i Canyelles
Andreu Joaquim Capó i Canyelles
Pere Josep Ramon Llu Capó i Canyelles
Mateu Joaquim Capó i Canyelles
Mateu Capó i Canyelles
Antoni Josep Capó i Canyelles
Joan Ramon Marçal Capó i Canyelles
Francesca Capó i Canyelles
Antònia Capó i Canyelles
Felip Capó i Canyelles
Bàrbara Esperança Capó i Canyelles
Beneta Capó i Canyelles
Margalida Capó i Canyelles
Antònia Capó i Canyelles
Catalina Capó i Canyelles
Antoni Capó i Canyelles
Antoni Capó i Canyelles
Francesc Capó i Canyelles
Antònia Capó i Canyelles
Catalina Capó i Canyelles
Joana Maria Capó i Canyelles
Maria Capó i Capó
Margalida Capó i Capó
Margalida Capó i Capó
Francesc Capó i Capó
Joana Aina Capó i Capó
Miquel Àngel Capó i Castell
Miquel Àngel Capó i Castell
Bartomeu Capó i Clar
Maria Margalida Capó i Coll
Joan Capó i Coll
Maria Capó i Coll
Antoni Capó i Coll
Margalida Capó i Coll
Sebastià Capó i Coll
Melcior Capó i Coll
Margalida Capó i Coll
Jaume Capó i Coll
Vicenç Capó i Company
Vicenç Capó i Company
Benet Josep Capó i Company
Catalina Capó i Darder
Antoni Capó i Estarellas
Francesc Capó i Estarellas
Antoni Capó i Ferrer
Margalida Capó i Ferrer
Sebastià Capó i Ferrer
Miquel Capó i Frau
Joan Capó i Frau
Rosa Capó i Frau
Teresa Capó i Frau
Margalida Capó i Frau
Margalida Capó i Frau
Vicenç Capó i Frau
Maria Capó i Frontera
Maria Capó i Frontera
Francesca Capó i Frontera
Antònia Capó i Garau
Margalida Capó i Garau
Maria Capó i Garau
Magdalena Capó i Garau
Joan Capó i Garau
Margalida Capó i Garau
Maria Capó i Garau
Catalina Capó i Garau
Josep Capó i Gayà
Joana Aina Capó i Gayà
Guillem Capó i Gayà
Antònia Capó i Gordiola
Guillem Capó i Guardiola
Joan Capó i Guardiola
Margalida Capó i Horrach
Sara Capó i Jareño
Antoni Josep Capó i Jaume
Enric Capó i Jaume
Caterina Maria Capó i Jaume
Vicenç Capó i Jaume
Elisabet Maria Capó i Jaume
Joana Maria Capó i Jaume
Antonina Maria Capó i Jaume
Francina Anna Capó i Jaume
Joana Maria Capó i Jaume
Miquel Jaume Capó i Jaume
Joana Capó i Latorre
Sebastiana Mari Capó i Martínez
Esteve Capó i Mascaró
Maria Capó i Matas
Vicenç Capó i Matas
Antònia Capó i Matas
Pere Capó i Mateu
Catalina Capó i Mateu
Francesc Capó i Mateu
Joana Maria Capó i Mateu
Joan Capó i Matheu
Margalida Capó i Matheu
Marçal Capó i Matheu
Joana Maria Capó i Matheu
Margalida Capó i Matheu
Pere Josep Capó i Matheu
Margalida Capó i Mayol
Francesca Capó i Moyà
Francesc Capó i Mulet
Sebastià Capó i Munar
Francesca Capó i Munar
Guillem Capó i Oliver
Angel Capó i Padilla
Antoni Capó i Pascual
Isidre Capó i Pascual
Francesca Capó i Pascual
Joana Capó i Pascual
Pau Capó i Pérez
Marc Capó i Pérez
Joan Capó i Pons
Vicenç Capó i Pons
Jaume Capó i Pou
Antoni Capó i Priego
Gabriel Capó i Priego
Joan Miquel Capó i Quetglas
Margalida Betlem Capó i Quetglas
Francesc Capó i Ramis
Joana Maria Capó i Ramon
Antònia Maria Capó i Ramon
Pere Capó i Ramon
Joan Bonavent.Marçal Capó i Ramon
Antoni Capó i Ramon
Antonina Clara Capó i Ramon
Joan Capó i Sabater
Antònia Capó i Sabater
Sebastià Capó i Sabater
Joan Capó i Sabater
Magdalena Capó i Sabater
Sebastià Capó i Sabater
Maria Capó i Sabater
Antoni Capó i Sabater
Francesc Capó i Sabater
Esteve Capó i Sabater
Miquel Capó i Sabater
Miquel Capó i Sabater
Pere Josep Capó i Salom
Antoni Vicenç Capó i Salom
Andreu Marçal Capó i Salvà
Antoni Josep Capó i Salvà
Pere Francesc Marçal Capó i Salvà
Jaume Capó i Salvà
Joan Baptista Capó i Salvà
Francina Maria Capó i Salvà
Antoni Josep Capó i Salvà
Francesca Aina Capó i Salvà
Antoni Capó i Salvà
Joana Maria Rosa Capó i Salvà
Antònia Maria Capó i Salvà
Francina Rosa Capó i Salvà
Gabriel Capó i Santandreu
Francesc Capó i Santandreu
Magdalena Capó i Santandreu
Francesca Capó i Santandreu
Joan Capó i Santandreu
Antònia Capó i Santandreu
Maria Capó i Santandreu
Joan Capó i Sastre
Francesc Capó i Sastre
Catalina Neus Capó i Sastre
Joana Maria Capó i Sastre
Catalina Tomàs Capó i Sastre
Joana Maria Rosa Capó i Serra
Francesca Capó i Serra
Joana Maria Rosa Capó i Serra
Francesc Capó i Serra
Joana Maria Rosa Capó i Serra
Joan Capó i Serra
Francesca Capó i Serra
Paula Capó i Serra
Magdalena Maria Rosa Capó i Serra
Francesc Capó i Serra
Pere Josep Capó i Serra
Antònia Capó i Serra
Pere Josep Capó i Serra
Margalida Capó i Serra
Marina Capó i Serra
Joan Gaietà Capó i Serra
Francesc Ramon Capó i Serra
Gabriel Capó i Serra
Josep Capó i Serra
Antònia Capó i Serra
Joana Aina Capó i Serra
Joan Capó i Serra
Beneta Capó i Serra
Josep Capó i Serra
Gabriel Capó i Serra
Rosa Capó i Vich
Catalina Capó i Vich
Vega Caputo Ortiz
Francesc Xavier Caravaca i Romaguera
Albert Carballal i Tarongí
Mireia Carballal i Tarongí
Pere Joan Carbonell
Joan Jacint Carbonell
Joana Carbonell
Bernat Carbonell i Bibiloni
Catalina Carbonell i Company
Rosa Carbonell i Company
Francesca Carbonell i Duran
Bernat Carbonell i Duran
Catalina Carbonell i Duran
Francesca Carbonell i Duran
Margalida Carbonell i Duran
David Carbonell i Escalas
Catalina Carbonell i Ferrer*
Catalina Carbonell i Frontera
Jerònia Carbonell i Frontera
Bernat Carbonell i Frontera
Antoni Carbonell i Frontera
Miquel Carbonell i Frontera
Maria Carbonell i Frontera
Joan Carbonell i Frontera
Antònia Carbonell i Frontera
Antònia Carbonell i Frontera
Catalina Carbonell i Inglada
Marcos Carbonell i Martínez
Pere Carbonell i Parets
Tomàs Marçal Carbonell i Parets
Antonina Carbonell i Parets
Andreu Carbonell i Pujol
Ines Carbonell i Rodríguez
Sebastià Carbonell i Rodríguez
Alba Carbonell i Sánchez
Antoni Carbonell i Serra
Catalina Carbonell i Serra
Joana Carbonell i Serra
Francesc Carbonell i Serra
Magdalena Carbonell i Serra
Joan Carbonell i Serra
Paula Carbonell Rincón
Antonina Cardell
Sofia Cardell de Brito
Pere Josep Cardell i Busquets
Gabriel Cardell i Busquets
Antònia Cardell i Busquets
Esperança Cardell i Ferrer
Antoni Josep Cardell i Juan
Antoni Cardell i Mut
Magdalena Cardell i Pou
Gabriel Cardell i Pou*
Catalina Cardell i Tarongí
Raquel Cárdenas i Mora
Oscar Cárdenas Socias
Adam Cardenas Suárez
Júlia Cardo i Garcia
Marc Cardó i Garcia
Lucia Cardona Balsa
Albert Cardona i Artigues
Maria Francesca Cardona i Barceló
Pere Cardona i Cabrices
Maria Cardona i Canyelles
Josep Cardona i Canyelles
Cristina Cardona i Fernández
Tomàs Cardona i Sastre
Ruth Carlis i Caballé
Marta Carmona Blanco
Nuria Carmona Blanco
Oscar Carmona Vera
Gabriel Marçal Carnicer
Margalida Carnicer
Miquel Marçal Carnicer
Margalida Carnicer
Llucià Marçal Carnicer
Damiana Carnicer
Joana Nofre Beneta Carnicer
Joana Onofre Beneta Carnicer
Pere Marçal Carnicer i Barceló
Gabriel Carnicer i Gelabert
Caterina Carniser i Gelabert
Andreu Marçal Carnisser
Gabriel Carnisser
Pere Marçal Carnisser
Catalina Magina Carnisser
Coloma Carnisser
Miquel Marçal Carnisser i Barceló
Miquela Marçala Carnisser i Barceló
Francina Marçala Carnisser i Gelabert
Margalida Carnisser i Gelabert
Caterina Carnisser i Gelabert
Andreu “Carnisser i Gelabert (“”Gelebert””)”
CARNISSER, MARGALIDA CARNISSER, MARGALIDA
Jesús Carou i Cladera
Noelia Carpio Ramos
Javier Carpio Ramos
Nerea Carpio Rodríguez
Pau Carpio Silva
Ramon Carraciolo Ferrer de Sant Jordi Truyols
Samuel Carrasco Aguilar
Alex Carrasco Alonso
Hugo Carrasco Alonso
Iván Carrasco Plamenov
Nikola Carrasco Plamenov
Alberto Carrera Garzón
Marina Carreras Guillén
Carlota Carreras Guillén
Jan Carreras i Prat
Júlia Carreras i Prat
Maria Carretero Pérez
Adrià Carrillo i Bonet
Marc Carrillo i Cardús
Daniel Carrillo i Cardús
Clara Carrillo Pradillos
Marcos Carrillo Pradillos
Andreu Vicenç Josep Carrió
Ines Carrió Bermúdez
Juan Carrió Cortés
Andreu Josep Carrió i Amengual
Caterina Maria Carrió i Amengual
Sion Carrió i Bermúdez
Antonina Maria Carrió i Canyelles
Magdalena Carrió i Canyelles
Antoni Josep Marçal Carrió i Canyelles
Catalina Carrió i Canyelles
Coloma Carrió i Canyelles
Joan Joaquim Carrió i Canyelles
Joan Carrió i Canyelles
Bartomeu Carrió i Canyelles
Francesca Aina Carrió i Canyelles
Caterina Rosa Carrió i Canyelles
Antònia* Carrió i Canyelles
Bartomeu Carrió i Canyelles
Aina Maria Carrió i Canyelles
Margalida Carrió i Canyelles
Catalina Bonaventura Carrió i Canyelles
Catalina Carrió i Canyelles
Joan Bonavent.Marçal Carrió i Canyelles
Paula Carrió i Canyelles
Joana Carrió i Canyelles
Pere Carrió i Canyelles
Magdalena Carrió i Canyelles
Margalida Carrió i Canyelles
Margalida Carrió i Canyelles
Pere Josep Carrió i Canyelles
Mateu Carrió i Canyelles
Catalina Carrió i Canyelles
Antònia Maria Carrió i Canyelles
Margalida Gertrudis Carrió i Canyelles
Montserrada Carrió i Canyelles
Bartomeu Carrió i Canyelles
Bartomeu Carrió i Canyelles
Joan Baptista Carrió i Canyelles
Joana Carrió i Canyelles
Catalina Carrió i Canyelles
Andreu Carrió i Canyelles
Catalina Carrió i Canyelles
Margalida Carrió i Canyelles
Joan Antoni Carrió i Canyelles
Andreu Josep Carrió i Canyelles
Pere Josep Carrió i Canyelles
Maria Carrió i Canyelles
Mateu Carrió i Canyelles
Joan Baptista Carrió i Canyelles
Francesc Carrió i Canyelles
Antònia Carrió i Canyelles
Bartomeu Carrió i Canyelles
Coloma Carrió i Canyelles
Margalida Anna Carrió i Canyelles
Bartomeu Carrió i Creus
Jaume Carrió i Creus
Antònia Maria Carrió i Creus
Andreu Carrió i Creus
Coloma Carrió i Creus
Joan Carrió i Creus
Catalina Carrió i Creus
Martí Bonaventura Carrió i Creus
Catalina Maria Carrió i Creus
Antònia Carrió i Creus
Melcior Josep Carrió i Frau
Antonina Anna Carrió i Frau
Andreu Josep Carrió i Frau
Anna Catalina Carrió i Frau
Francesca Aina Carrió i Horrach
Joana Maria Rosa Carrió i Horrach
Francesca Anna Ant. Carrió i Horrach
Joan Joaquim Carrió i Horrach
Antònia Maria Rosa Carrió i Horrach
Bernadí Carrió i Isern
Margalida Francesca Carrió i Isern
Antoni Carrió i Juan
Catalina Carrió i Juan
Catalina Carrió i Mir*
Maria Carrió i Muntaner
Antoni Carrió i Muntaner
Bartomeu Carrió i Muntaner
Catalina Carrió i Muntaner
Antoni Carrió i Muntaner
Miquel Josep Carrió i Pasqual
Andreu Josep Carrió i Pasqual
Bartomeu Josep Carrió i Pelegrí
Joan Baptista Carrió i Pelegrí
Mateu Carrió i Pisà*
Pere Carrió i Pisà*
Francesca Aina Carrió i Pizà
Andreu Carrió i Pizà
Bàrbara Carrió i Pizà
Damiana Carrió i Pizà
Ramon Llull Carrió i Ramis
Joan Carrió i Ramis
Catalina Carrió i Ramis
Bartomeu Carrió i Ramis
Bartomeu Carrió i Ramis
Joan Carrió i Ramis
Miquel Àngel Carrió i Roa
Antònia Carrió i Rotger
Francesca Carrió i Rotger
Francesca Maria Carrió i Rotger
Andreu Carrió i Rotger
Maria Carrió i Rotger
Coloma Carrió i Rotger
Jaume Joaquim Carrió i Rubí
Jaume Carrió i Rubí
Bartomeu Joaquim Carrió i Rubí
Francesca Carrió i Rubí
Andreu Joaquim Carrió i Rubí
Joan Joaquim Carrió i Rubí
Joan Joaquim Carrió i Rubí
Francesca Aina Carrió i Sastre
Andreu Carrió i Sastre
Andreu Carrió i Sastre
Bernat Carrió i Sastre
Joana Maria Carrió i Sastre
Paula Carrió i Sastre
Catalina Carrió i Sastre
Coloma Carrió i Sastre
Francesca Aina Carrió i Serra
Marçal Carrió i Serra
Miquel Carrió i Serra
Francesca Aina Carrió i Serra
Martí Carrió i Serra
Joan Carrió i Serra
Andreu Carrió i Serra
Catalina Carrió i Serra
Francesca Aina Carrió i Serra
Bartomeu Carrió i Serra
Martina Carrió i Verd
Miquel Carrió* i Canyelles
Miquel Carrió* i Canyelles
Pau Carrión i Rossinyol
Adrián Carrión Vargas-Machuca
Pablo Carvajal Gómez
Magdalena Carvajal Gómez
Ivan Carvajal Moreno
Sergio Carvajal Muñoz
Gaston-Alejandro Carvallo Barceló
Aina Casabayo Pérez
Jordi Casas i Pizà
Lluís Bartomeu Casasayas i Talens
Catalina Thomàs Casasayas Truyols
Maria del Pilar Casasnovas i Casasnovas
Rubén Casco Rada
Antoni Casellas i Leal
Bartomeu Castanyer i Chacón
Francesc Castanyer i Cunill
Mario Castañeda Jiménez
Alvaro Castañeda Jiménez
Borja Castaño Tarragó
Andrea Castaño Tarragó
Ismael Emilio Castaño Tarragó
Maria Antònia Castell i Amengual
Maria Castell i Amengual
Sebastià Castell i Canyelles
Miquel Castell i Coll
Andrea Castell i Cruz
Bernat Castell i Dols
Rafel Castell i Dols
Joana Maria Rosa Castell i Pasqual
Marc Jaume Castell i Serra
Mariona Castell i Serra
Martí Castellà i Serra
Antoni Castellà i Serra
Joan Castellà i Serra
Catalina Castellà i Serra
Maria “Castellà i Serra [“”Castallà””]”
Tiziana Castelli Kuderer
Pau Josep Castelló i Ferrer
Francesc Joaquim Castelló i Sastre
Catalina Castelló i Serra
Andrea Castilla Prados
Pablo Castilla Prados
Alvaro Castilla Prados
Paula Castillo Aguilar
Silvia Castillo Córdoba
Marc Castillo i Córdoba
Marlen Castillo Molano
Luis-Miguel Castillo Olea
Lorena Castro Barros
Ruben Castro Guillén
Claudia Castro Muñoz
Joana Marçala Català i *
Caterina Català i *
Bartomeu Pau Joaquim Català i Berga
Sebastià Català i Canyelles
Andreu Català i Coll
Pere Català i Coll
Pere Marçal Català i Estela
Gregori Català i Estela
Joan Marçal Català i Estela
Joana Català i Estela
Andreu Català i Garcias
Marina Català i Mas
Joan Català i Mas
Catalina Català i Mascaró
Francesca Català i Mascaró
Guillem Català i Mascaró
Antònia Català i Mascaró
Andreu Català i Mascaró
Magdalena Català i Mascaró
Catalina Català i Mir
Caterina Català i Mir
Antoni Josep Marçal Català i Mir
Miquel Josep “Català i Mir (“”Cathala””)”
Baltasar “Català i Mir (“”Cathala””)”
Pere Antoni “Català i Mir (“”Cathala””)”
Joana Català i Pons
Joan Marçal Català i Pons*
Margalida Català i Riutort
Esperança Català i Riutort
Pau Català i Riutort
Rosa Català i Riutort
Bernat Català i Riutort
Miquel Català i Riutort
Andreu Català i Serra
Catalina Català i Serra
Laura Catalan i Tavares
Antònia Catany i Tormo
Maria Anna Caulelles
Aitana Caules i Bauzà
Erika Caules i Bauzà
Rosendo Cayero Chincho
Alejandro Cayetano Nuñez
Carla Cazorla Manrique
Gerar Ceache Laso
Martí Ceballos Camañes
Irene Ceballos López
Aitor Cepas Trujillo
Antònia Maria Cerdà i *
Antònia Cerdà i Barceló
Tomassa Cerdà i Barceló
Maria Aina Cerdà i Barceló
Gabriel Cerdà i Bestard
Catalina Cerdà i Bestard
Joan Cerdà i Bestard
Antònia Maria Cerdà i Bestard
Magdalena Cerdà i Bestard
Pere Cerdà i Bestard
Margalida Cerdà i Bestard
Francesca Cerdà i Bestard
Joana Aina Cerdà i Bestard
Joana Maria Cerdà i Bestard
Antoni Cerdà i Bestard
Antoni Cerdà i Cantallops
Antònia Cerdà i Canyelles
Maria Cerdà i Canyelles
Bartomeu Cerdà i Canyelles
Pere Antoni Cerdà i Canyelles
Pere Antoni Cerdà i Canyelles
Catalina Cerdà i Canyelles
Montserrada Cerdà i Canyelles
Catalina Cerdà i Carbonell
Gabriel Cerdà i Crespí
Joan Cerdà i Crespí
Maria Cerdà i Crespí
Gabriel Cerdà i Crespí
Gabriel Cerdà i Creus
Joana Maria Cerdà i Creus
Antoni Cerdà i Creus
Laura Cerdà i Cuchillo
Coloma Cerdà i Llach
Marina Cerdà i Martínez
Jaume Cerdà i Quereda
Aina Cerdà i Salom
Paula Cerdà i Salom
Maria Antònia Cerdà i Sancho
Aina Cerdà i Sancho
Rafel Cerdà i Sancho
Pràxedis Cerdà i Serra
Joan Cerdà i Serra
Pràxedis Cerdà i Serra
Maria Aina Cerdà i Serra
Pere Joan Cerdà i Serra
Antònia Cerdà i Serra
Antoni Cerdà i Serra
Pau Cerdà i Serra
Mario Cerda Martínez
Marina Cerdó i González
Alejandro Cerdó i González
Arnaldo Cerezuela Martínez
José Antonio Cerro Osorio
Pep Lluís Cerron i Munar
Damià Cerrón i Munar
Joaquim Cervera i Ferrer
Miquel Cervera i Ferrer
Josep Cervera i Ferrer
Laura Cervera i Moyà
Aina Pilar Cervera i Moyà
Jonnathan Cervera Valle
Maria Isabel Cervilla Alba
Nuria Cervilla Castillo
Iñigo de Loyola Chacártegui Rojo
Jacobo Chacártegui Rojo
Valentín-Lawrence Chacártegui Sullivan
Antonio Chacón i Martí
Esperanza Chacón Martí
Hugo Chacón Rodríguez
Arelis-Naiara Chalco Gómez
Laura Chamarro Garrido
Aina Cristina Chamarro i Amengual
Paula Chamarro i Amengual
Rafel Chamarro i Fiol
Llorenç Chamarro i Fiol
Joana Maria Chamarro i Soto
Fermín Chamarro Soto
Queralt Chaves i Contestí
Sabina Checa i Dols
Joan Josep Checa i Dols
Mateu Checa i Dols
Maria Magdalena Checa i Dols
Akram Cherti L’Hamdi
Elena Chica i Comas
Laura Chico Campoy
Laura Chicote Colom
Alejandro Chillarón Rodríguez
Antonio Chirelli Iniesta
Matias-Ezequiel Ciello Garrido
Jessica-Maria Cifor
Gabriel Benet Cifre
Joana Beneta Cifre
Miquel Benet Cifre
Francina Cifre
Joan Marçal Cifre
Jaume Antoni Cifre
Rafel Marçal Cifre
Gaspar Marçal “Cifre (“”Sifra””)”
Francisca Cifre i Amengual
Antoni “Cifre i Cifre (“”Ciffra””)”
Coloma Cifre i Frau
Antonina “Cifre i Massanet (“”Ciffra””)”
Juan Cifuentes Gómez
Maria Cifuentes González
Maria Cifuentes González
Alberto Cifuentes González
Bartomeu Cifuentes i Bagur
Emili Cifuentes i Gómez
Joan Cifuentes i Morro
Eulogio Cifuentes i Morro
Bartomeu Cifuentes i Morro
Adrián Cifuentes Ruiz
Sergio Cifuentes Ruíz
Lola Cirer i Bautista
Catalina Cirer i Bibiloni
Maria Cirer i Ferrer
Maria Cirer i Mas
Apol·lònia Cirer i Mas
Catalina Cirer i Mas
Maties Cirer i Mas
Josep Cirer i Mestre
Miquel Cirer i Mestre
Martí Cirer i Mestre
Sebastià Cirer i Serra
Bartomeu Cirer i Serra
Adela Civantos Nicbakhsh
Andreu Civico i Soler
Ariadna Civit i Rebassa
Pereta* Cladera
Bartomeu Cladera i Barrera
Francesca Cladera i Barrera
Catalina Cladera i Barrera
Jaume Antoni Cladera i Borràs
Joana Maria Cladera i Borràs
Elisabet Cladera i Borràs
Catalina Maria Rosa Cladera i Borràs
Rosa Cladera i Crespí
Margalida Cladera i Crespí
Marta Cladera i Flisnes
Antoni Cladera i Garau
Tomàs Cladera i Garau
Bartomeu Cladera i Garau
Antoni Cladera i Juan
Jerònia Cladera i Juan
Tomàs Cladera i Llaneras
Jaume “Cladera i Llaneres (“”Lleneres””)”
Catalina Maria Cladera i Llaneres^
Bartomeu Josep Cladera i Llaneres^
Joan Cladera i Llinàs
Jaume Cladera i Llinàs
Sergi Cladera i Pardillo
Margalida Cladera i Ramis
Tomàs Cladera i Ramis
Josep Cladera i Ramon
Antoni Cladera i Ramon
Tomàs Cladera i Ripoll
Joan Cladera i Sastre
Margalida Cladera i Sastre
Miquela Cladera i Sastre
Miquela Cladera i Sastre
Antonina Cladera i Sastre
Miquela Cladera i Sastre
Miquel Cladera i Sastre
Lluc Cladera i Solivellas
Miquel Cladera i Solivellas
Joana Maria Cladera i Vich
Bartomeu Cladera i Vich
Bartomeu Cladera i Vila
Miquel Cladera i Yedro
Pere Antoni Clar i Capellà
Jerònia “Clar i Capellà (“”Clá””)”
Joana Aina Clar i Frontera
Catalina Clar i Frontera
Joana Aina Clar i Frontera
Catalina Clar i Frontera
Antònia Clar i Frontera
Miquel Clar i Frontera
Bernat Clar i Frontera
Jerònia Clar i Manera
Catalina Clar i Planisi
Bernat Clar i Veny
Christian Clemens Villena
Jonàs Climent i Belart
Isabel Clivillé i Llull
Jaumeta Cloquel i Sans
Bernat Cloquell
Margalida Cloquell i Capó
Gabriel Cloquell i Capó
Antònia Cloquell i Capó
Miquel Cloquell i Capó
Francesca Cloquell i Donado
Mateu Cloquell i Donado
Rafel Cloquell i Gamundí
Mateu Cloquell i Gamundí
Margalida Cloquell i Gamundí
Miquel Cloquell i Gamundí
Margalida Cloquell i Nicolau
Maria Magdalena Cloquell i Nicolau
Francesca Maria Cloquell i Nicolau
Joana Maria Cloquell i Roca
Antònia Marçala Cloquell i Roca
Maria Antònia Cloquell i Rosselló
Mateu Cloquell i Sans
Antònia Cloquell i Sans
Bernat Cloquell i Sans
Jaumeta Cloquell i Sans
Rafel Cloquell i Sans
Gabriel Cloquell i Sans
Bernat Cloquell i Serra
Jordi Cloquell i Serra
Antònia Aina Cloquell i Serra
Gabriel Cloquell i Serra
Antònia Cloquell i Serra
Mateu Cloquell i Serra
Mateu Cloquell i Serra
Marta Cobo Díaz
Evelyn Cobo Rubio
Pere Cocoví i Barceló
Bàrbara Maria Rosa Cocoví i Canyelles
Miquel Joaquim Cocoví i Canyelles
Francina Rosa Cocoví i Canyelles
Joan Bapt. Francesc Cocoví i Canyelles
Antonina Maria Rosa Cocoví i Canyelles
Baltasar Ramon Llull Cocoví i Canyelles
Antoni Joaquim Cocoví i Canyelles
Joana Maria “Cocoví i Canyelles (“”Cocuvi””)”
Elionor Maria Rosa “Cocoví i Canyelles (“”Cucuví””)”
Pere Cocoví i Guasp
Bartomeu Cocoví i Mas
Elionor Cocoví i Ramis
Pere Bonaventura Cocoví i Ramis
Catalina Maria Cocoví i Ramis
Joana Maria Cocoví i Serra
Joana Maria Cocoví i Serra
Pere Cocoví i Serra
Catalina Cocoví i Vich
Antònia Maria Cocoví i Vidal
Baltasar Bonaventura Cocoví i Vidal
Gabriel Cocoví* i Canyelles
Carlos Colet i Vicens
Catalina Coll
Marc Coll
Miquel* Coll
Joan Coll
Mateu Benet Coll
M* Coll
Caterina Coll
Antoni Coll
Joan Benet Coll
Nuna* Coll
Margalida Beneta Coll
Caterina Beneta Coll
Sebastià Coll
Joana Coll
Antonina Coll
Maria Anna Coll
Gabriel Coll
Sebastià Coll Barrera
Francesc Coll Capó
Irene Coll i Agudo
Sebastià Coll i Amengual
Sebastià Coll i Amengual
Margalida Coll i Amengual
Maria Magdalena Coll i Amengual
Bartomeu Coll i Amengual
Antònia Coll i Amengual
Jaume Coll i Amengual
Antònia Coll i Amengual
Josep Coll i Amengual
Bartomeu Coll i Amengual
Josep Coll i Barceló
Antònia Aina Coll i Barceló
Catalina Coll i Barceló
Jaume Lluís Marçal Coll i Barceló
Jaume Coll i Barceló
Francesc Coll i Barceló
Jaume Coll i Barceló
Magdalena Coll i Barrera
Jaume Coll i Barrera
Magdalena Coll i Barrera
Marc Coll i Bauzà
Nerea Coll i Bestard
Susana Coll i Bestard
Laia Coll i Boixó
Sebastià Coll i Borràs
Cristina Coll i Borràs
Catalina Coll i Busquets
Joan Coll i Busquets
Francesca Coll i Busquets
Elionor Coll i Busquets
Miquela Maria Coll i Busquets
Pere Coll i Busquets
Pere Coll i Busquets
Miquela Coll i Busquets
Joan Coll i Busquets*
Rafel Coll i Cabot
Joan Coll i Cabot
Maria Coll i Canyelles
Francesc Coll i Canyelles
Caterina Coll i Canyelles
Miquel Coll i Canyelles
Magdalena Coll i Canyelles
Antònia Maria Coll i Canyelles
Maciana Maria Coll i Canyelles
Catalina Bonaventura Coll i Canyelles
Esperança Bonaventur Coll i Canyelles
Margalida Coll i Canyelles
Francesca Coll i Canyelles
Coloma Maria Coll i Canyelles
Antoni Coll i Canyelles
Francesca Aina Coll i Canyelles
Maria Magdalena Coll i Canyelles
Honorat Coll i Canyelles
Gabriel Coll i Canyelles
Pere Coll i Canyelles
Honorat Coll i Canyelles
Catalina Coll i Canyelles
Joana Maria Coll i Canyelles
Mateu Coll i Canyelles
Antoni Coll i Canyelles
Magdalena Coll i Canyelles
Josep Coll i Canyelles
Antònia Coll i Canyelles
Bartomeu Coll i Canyelles
Mateu Coll i Canyelles
Jaume Coll i Canyelles
Joan Coll i Canyelles
Magdalena Coll i Canyelles
Catalina Coll i Canyelles
Bartomeu Coll i Canyelles
Margalida Maria Coll i Canyelles
Joan Coll i Canyelles
Maria Coll i Capellà
Aina Coll i Capellà
Martí Coll i Capellà
Antoni Coll i Capellà
Joana Aina Coll i Capellà
Margalida Coll i Capó
Joana Coll i Capó
Antònia Coll i Capó
Catalina Coll i Capó
Magdalena Coll i Capó
Antoni Coll i Capó
Bartomeu Coll i Capó
Francesca Coll i Capó
Jaume Coll i Carrió
Melcior Coll i Carrió
Joan Coll i Castellà
Rafel Coll i Castellà
Bartomeu Coll i Cladera
Gabriel Coll i Cladera
Margalida Coll i Cladera
Francesca Coll i Cladera
Gabriel Llorenç Coll i Coll
Maciana Bàrbara Coll i Coll
Catalina Coll i Coll
Montserrat Vicenç Coll i Coll
Margalida Coll i Coll
Francesca Coll i Coll
Antoni Coll i Coll
Catalina Neus Coll i Coll
Antoni Coll i Comas
Antoni Coll i Comas
Joana Coll i Comas
Honorat Coll i Company
Joan Coll i Company
Margalida Coll i Company
Maria Coll i Crespí
Miquel Coll i Crespí
Magdalena Coll i Crespí
Catalina Coll i Crespí
Maria del Mar Coll i Crespí
Josep Coll i Crespí
Pere Coll i Crespí
Esperança Coll i Crespí
Antònia Maria Coll i Crespí
Antonina Coll i Ferrer
Gabriel Coll i Ferrer
Mateu Coll i Ferrer
Gabriel Coll i Figuerola
Honorat Coll i Fiol
Sebastià Coll i Fiol
Miquel Coll i Fiol
Ines Coll i Fiol
Sebastià Coll i Frau
Francesc Coll i Frau
Jaume Coll i Frau
Antònia Coll i Frau
Josep Coll i Frau
Rosa Coll i Frau
Francesca Maria Coll i Frau
Rosa Coll i Frau
Rosa Coll i Frau
Jaume Coll i Fullana
Joan Coll i Fullana
Mercedes Coll i Galindo
Catalina Coll i Gamundí
Catalina Coll i Gamundí
Francesca Coll i Gamundí
Miquel Coll i Gamundí
Antoni Coll i Gamundí
Honorat Coll i Gamundí
Magdalena Coll i Gamundí
Esperança Coll i Gamundí
Bartomeu Bonavent. Coll i Gamundí
Magdalena Coll i Garcias
Pere Coll i Garcias
Magdalena Coll i Garcias
Andrea Coll i Garcias
Catalina “Coll i Garcias (“”Gracias””)”
Francesc Josep Coll i Gómez
Pere Coll i González
Esperança Coll i Homar
Catalina Coll i Homar
Catalina Maria Coll i Homar
Magdalena Maria Bon. Coll i Homar
Josep Coll i Homar
Joan Coll i Homar
Jaume Coll i Homar (‘Omar’)
Pere Bru Coll i Homar*
Antònia Maria Coll i Horrach
Sebastià Coll i Horrach
Sebastià Coll i Horrach
Catalina Coll i Horrach
Bàrbara Bonaventura Coll i Jaume
Joana Maria Coll i Jaume
Bàrbara Coll i Jaume
Esperança Coll i Jordà
Josep Joaquim Coll i Jordà
Bartomeu Coll i Jordà
Bartomeu Joaquim Coll i Jordà
Pere Josep Coll i Jordà
Jooana Coll i Llobet
Margalida Coll i Llobet
Jaume Coll i Lluch
Miquel Àngel Coll i Lluch
Catalina Coll i Llull
Maria Antònia Coll i Llull
Joan Coll i Martínez
Miquel Coll i Martínez
Pere Coll i Martínez
Joan Coll i Mas
Joan Coll i Mas
Pere Coll i Mas
Aina Maria Coll i Mas
Catalina Coll i Mas
Elionor Coll i Mas
Joan Coll i Mas
Maria Coll i Mas
Maria Àngels Coll i Matas
Sebastià Coll i Moll
Maria Sonia Coll i Montesinos
Pere Miquel Coll i Montesinos
Arnau Coll i Mulet
Honorat Coll i Mulet
Josep Coll i Mulet
Marçala Coll i Mulet
Francesca Coll i Mulet
Margalida Coll i Mulet
Maria Inès Coll i Mulet
Magdalena Coll i Mulet
Francesca Coll i Oliver
Antoni Coll i Oliver
Catalina Coll i Oliver
Josep Coll i Oliver
Magdalena Coll i Oliver
Bartomeu Coll i Oliver
Joan Coll i Orell
Margalida Coll i Orell
Miquel Coll i Orell
Honorat Coll i Orell
Antoni Coll i Orell
Miquel Coll i Orell
Joan Coll i Palou
Pere Josep Coll i Pascual
Maria Coll i Pascual
Francesc Coll i Pascual
Apol·lònia Coll i Pascual
Catalina Coll i Pascual
Justa Maria Coll i Pascual
Antònia Coll i Pascual
Miquel Coll i Pascual
Justa Maria Coll i Pascual
Honorat Coll i Quetglas
s/n Coll i Quetglas
Mateu Coll i Quetglas
Sebastià Coll i Quetglas
Mateu Coll i Quetglas
Josep Coll i Quetglas
Mateu Coll i Quetgles
Pere Josep Coll i Quetgles
Pere Coll i Ramis
Catalina Coll i Ramis
Maria Coll i Ramis
Margalida Maria Coll i Ramis
Bartomeu Coll i Ramis
Josep Coll i Ramis
Coloma Coll i Ramis
Julià Ramon Coll i Ramis
Antònia Coll i Ramis
Bartomeu Coll i Ramis
Antònia Coll i Ramis
Magdalena Coll i Ramis
Catalina Coll i Ramis
Catalina Coll i Ramis
Joana Maria Coll i Ramis
Llucia Coll i Reynés
Maria Anna Serafina Coll i Reynés
Sebastià Coll i Roser
Jaume Coll i Rosselló
Jaume Coll i Rosselló
Mariana Coll i Salom
Margalida Coll i Salom
Magdalena Coll i Sans
Jaume Coll i Sans
Magdalena Coll i Sans
Esperança Coll i Seguí
Esperança Bonavent. Coll i Seguí
Mateu Coll i Seguí
Bartomeu Bonaventura Coll i Seguí
Joana Maria Coll i Seguí
Antoni Coll i Serra
Catalina Marçala Coll i Serra
Miquel Coll i Serra
Francesca Coll i Serra
Maria Coll i Serra
Maria Coll i Serra
Josep Coll i Serra
Mateu Coll i Serra
Bartomeu Coll i Serra
Beneta Coll i Serra
Pere Coll i Serra
Pere Josep Coll i Serra*
Maria Coll i Sureda
Bàrbara Coll i Sureda
Miquel Coll i Sureda
Bàrbara Coll i Sureda
Joana Aina Coll i Sureda
Antoni Coll i Sureda
Gabriel Coll i Sureda
Joana Aina Coll i Sureda
Miquel Coll i Sureda
Joana Coll i Terrasa*
Magdalena Coll i Tugores
Maria Coll i Tugores
Margalida Coll i Tugores
Joana Coll i Vallespir
Rafel Coll i Vila
Miquel Coll i Vila
Maria Coll i Vila
Sebastiana Coll*
Iker Collado Carrillo
Noelia Collados López
Margalida Colly* i Barceló
Bartomeu Colly* i Gamundí
Francesca Colom i Amengual
Maria Colom i Amengual
Gerard Colom i Berenguer
Pau Colom i Bestard
Marc Colom i Bestard
Bartomeu Colom i Canyelles
Joana Maria Colom i Canyelles
Francesc Colom i Canyelles
Bartomeu Josep Colom i Canyelles
Miquela Maria Colom i Canyelles
Maria Colom i Canyelles
Magdalena Colom i Canyelles
Josepa Colom i Canyelles
Rafel Colom i Canyelles
Josep Colom i Capó
Josep Colom i Coll
Paula Colom i Durbay
Antònia Colom i Estarellas
Maria Colom i Fiol
Catalina Colom i Garau
Antònia Colom i Garau
Bartomeu Colom i Gual
Miquel Colom i Gual
Caterina Rosalia “Colom i Maiol (“”Mayol””)”
Caterina Maria Rosa Colom i Maiol*
Maria Colom i Matas
Pere Antoni Colom i Mora
Arnau Colom i Mulet
Catalina Colom i Mulet
Josep Colom i Pizà
Julià Colom i Roca
Jordi Colom i Ruiz
Maria Colom i Serra
Maria Colom i Serra
Magdalena Colom i Serra
Bartomeu Colom i Serra
Rafel Colom i Serra
Julià Colom i Serra
Martí Colom i Serra
Rafel Colom i Serra
Maties Colom i Serra
Catalina Colomar i Ramis
Francesc Colomar i Ramis
Joan Colomar i Ramis
Bernat Colomar i Ramis
Francesca Colomar i Ramis
Esperança Colomar i Ramis
Bernat Colomar i Ramis
Francesca Colomar i Ramis
Joana Aina Colomar i Ramis
Catalina Colomar i Sans
Bàrbara Colomar i Vidal
Joana Colomar i Vidal
Caterina* Colombàs
Marina Colombàs i Pizà
Àngela Colomillo i Romillo
Auba Colomillo i Romillo
Alba Colón Vives
Emma Comamala i Fiol
Júlia Comamala i Fiol
Francesc Comas i Barceló
Coloma Comas i Barceló
Maria Comas i Barceló
Margalida Comas i Barceló
Joan Comas i Barceló
Nadal Comas i Barceló
Bartomeu Comas i Barceló
Catalina Comas i Barceló
Miquel Comas i Barceló
Jordi Comas i Bassa
Joan Comas i Busquets
Antoni Comas i Company
Cristòfol Comas i Company
Maria Damiana Comas i Ferrà
Martí Comas i Garau
Maria Comas i Grau
Antoni Comas i Grau
Margalida Comas i Homar
Martí Comas i Jaume
Francesca Comas i Jaume
Aina Maria Comas i Jaume
Felip Francesc Comas i Jaume
Antoni Comas i Juan
Joan Comas i Juan
Magdalena Comas i Juan
Antònia Comas i Juan
Martí Daniel Comas i Llabrés
Francesca Comas i Llabrés
Marina Comas i Lladó
Josep Comas i Morro
Marina Comas i Moyà
Miquel Àngel Comas i Moyà
Bernat Comas i Oliver
Damiana Comas i Oliver
Margalida Comas i Oliver
Josep Comas i Oliver
Meritxell Comas i Palou
Joan Comas i Pou
Joana Maria Comas i Pou
Martí Comas i Ramis
Arnau Comas i Ramis
Maria Comas i Ramis
Martí Comas i Trias
Maria Comas i Trias
Rafel Marçal Comes i Amengual
Catalina Maria Comes i Oliver
Pere Josep Comes i Oliver
Coloma Comes i Oliver
Coloma Comes i Oliver
Joan Comes i Pou
Pràxedis Joana Company
Damià Company
Bartomeu Company
Pere* Company
Catalina Company
Maciana Company
Joan Benet Company
Antoni Company
Miquel Benet Company
Tonina Company
Margalida Company i *
Joan Josep Company i *
Joan Marçal Company i Amengual
Pràxedis Rosa Company i Amengual
Pere Antoni Company i Amengual
Anna Catalina Company i Amengual
Antonina Rosa Company i Barrera
Gabriel Marçal Company i Barrera
Antonina Gertrudis Company i Barrera
Gabriel Marçal Company i Barrera
Antonina Maria Rosa Company i Barrera
Gabriel Company i Barrera
Catalina Anna Marçla Company i Bauçà
Joana Anna Company i Bauçà
Joana Maria Company i Bauçà
Antònia Maria Company i Bauçà*
Miquel Company i Bausà
Maria Rosa “Company i Bauzà (“”Bausa””)”
Margalida “Company i Bauzà (“”Beusa””)”
Joana Company i Borràs
Joana Sebastiana Company i Campins*
Gabriel Josep Marçal Company i Canyelles
Caterina Anna Company i Canyelles
Jordi Marçal Company i Canyelles
Caterina Company i Canyelles
Coloma Maria Company i Canyelles
Joan Ignasi Company i Canyelles
Gabriel Company i Canyelles
Rosa Company i Canyelles
Antoni Francesc Company i Canyelles
Gabriel Company i Canyelles
Martí Company i Canyelles
Antoni Sebastià Company i Canyelles
Antonina Maria Company i Canyelles
Joan Baptista Company i Canyelles
Martí Company i Canyelles
Margalida Anna Company i Canyelles
Magdalena Rosa Company i Canyelles
Margalida Anna Company i Canyelles
Coloma Company i Canyelles
Margalida Company i Canyelles
Catalina Maria Company i Canyelles
Rafel Company i Canyelles
Coloma Marçala Company i Canyelles
Joana Maria Company i Canyelles
Rafela Company i Canyelles
Catalina Maria Company i Canyelles
Margalida Company i Canyelles
Margalida Company i Canyelles
Caterina Company i Canyelles
Antoni Company i Canyelles
Joan Company i Canyelles
Gabriel Company i Canyelles
Miquel Company i Canyelles
Pere Antoni Company i Canyelles
Joana Maria Company i Canyelles
Benvinguda Company i Capllonch
Carme Company i Capllonch
Martí Company i Capllonch
Josepa Company i Capllonch
Neus Company i Castillo
Joan Company i Colom
Francesca Company i Colom
Catalina Maria Rosa Company i Comas
Joan Company i Comas
Coloma Rosa Company i Comas
Martí Ignasi Company i Comes
Joana Rosa Company i Comes
Josep Martí Company i Comes
Andreu Josep Company i Company
Pere Miquel Company i Company
Constantino Company i Cortés
Antoni Company i Crespí
Caterina Maria Rosa Company i Crespí
Margalida Anna Company i Crespí
Coloma Company i Crespí
Magdalena Gertrudis Company i Crespí
Joan Company i Crespí
Andreu Joaquim Ignas Company i Crespí
Martí Josep Company i Crespí
Joana Company i Crespí
Margalida Company i Crespí
Joan Baptista Company i Crespí
Andreu Joaquim Company i Crespí
Francina Anna Maria Company i Dols
Bàrbara Company i Espejo
Aina Company i Espejo
Margalida Rosa Company i Font
Francina Rosa Company i Font
Margalida Company i Font
Catalina Maria Company i Garí
Margalida Company i Gelabert
Bartomeu Company i Gelabert
Pere Pau Company i Gelabert
Sebastià Company i Jaume
Joana Aina Company i Jaume
Francesca Anna Company i Jaume
Gabriel Company i Jaume
Pere Marçal Company i Jaume
Caterina Company i Jaume
Miquela Company i March
Mateu Company i March
Joan Company i March
Lavinia Mihaela Company i Martí
Joan Carles Company i Martí
Catalina Company i Mir
Beneta Maria Company i Moll
Joana Company i Moll
Martí Bonaventura Company i Moll
Martí Joaquim Company i Moll
Caterina Anna Company i Moll
Beneta Rosa Company i Moll
Rosa Maria Marçala Company i Moll
Joana Company i Moll
Maria Company i Mut
Margalida Company i Mut
Antònia Company i Mut
Gabriel Josep Company i Oliver
Elisabet Maria Rosa Company i Oliver
Catalina Marçala Company i Ordinas
Elisabet Rosa Company i Ordines
Anna Company i Ordines
Margalida Company i Pisà
Caterina Company i Pisà
Joana Maria Company i Pisà
Bàrbara Company i Pisà
Margalida Company i Pisà
Gabriel Josep Company i Pisà
Antoni Company i Pizà
Joan Andreu Company i Pocoví
Albert Company i Pocoví
Salvador Company i Quetglas
Gabriela Company i Quetglas
Antònia Company i Quetglas
Antoni Company i Quetglas
Baltasar Company i Quetglas
Martí Company i Quetglas
Caterina Company i Ramon
Gabriel Jordi Company i Ramon
Pere Jordi Company i Ramon
Joana Company i Ramonell
Gabriel Company i Ramonell
Llorenç Company i Ramonell
Miquel Company i Reus
Jaume Josep Company i Reus
Joana Company i Reus
Martí Antoni Company i Ribas
Antoni Company i Ribas
Rafel Company i Ribas
Maria Gabriela Company i Ribas
Bernat Company i Roca
Joan Marçal Company i Roca
Francesc Company i Roca
Mateu Company i Roca
Antònia Company i Roca
Gabriel Company i Roca
Bernat Company i Roca
Catalina Company i Roca
Joan Bonaventura Company i Salom
Margalida Company i Salom
Fernando Company i Sánchez
Miquel Company i Sans
Andreu Llàtzer Company i Sans
Miquela Company i Seguí
Pere Company i Serra
Catalina Company i Serra
Margalida Company i Serra
Miquel Company i Serra
Joana Maria Company i Serra
Joan Company i Serra
Joana Maria Company i Serra
Jaume Company i Serra
Pere Josep Company i Serra
Joan Company i Serra
Gabriel Josep Company i Serra
Gabriel Company i Serra
Margalida Company i Serra
Margalida Company i Serra*
Anna Company i Torrens
Pere Joan Company i Valentí
Jaume Company* i Jaume
Tania Conde i Ribas
Alfonso Conde Serrano
Manuel Conejo Villar
Adrián Conejo Villar
Pere Contestí i Seguí
Bartomeu Contestí i Seguí
Marta Contreras i Amengual
Antoni Contreras i Amengual
Claudia Contreras i Pons
Ella-Holly Conyers
Tilly-Eliza Conyers
Maria Corcino* i Pujol
Daniel Cordero i Canyelles
Elena Cordero i Canyelles
Eduard Cordero i Fullana
David Corpas Fernández
Thais Corral Godoy
Sofia Corrales García
Rubén Corrales García
Leo Corrales Gude
Lúa Corrales Gude
Miquel Corró i Bastard
Catalina Corró i Bestard
Joan Corró i Bestard
Antònia Corró i Bestard
Francesca Corró i Canals
Miquel Corró i Canals
Joana Aina Corró i Canals
Catalina Corró i Canals
Pau Corró i Canyelles
Joana Aina Corró i Canyelles
Margalida Corró i Canyelles
Bàrbara Corró i Jaume
Maria Corró i Mut
Jerònia Corró i Mut
Joan Corró i Mut
Antònia Corró i Mut
Francesca Corró i Oliver
Bartomeu Corró i Oliver
Jerònia Corró i Oliver
Joan Corró i Oliver
Bartomeu Corró i Oliver
Antònia Maria Corró i Oliver
Joan Corró i Oliver
Catalina Corró i Pericàs
Joana Aina Corró i Pericàs
Joan Corró i Pizà
Pau Corró i Pizà
Maria Corró i Pizà
Margalida Corró i Pizà
Catalina Corró i Pocoví
Jaume Corró i Ramis
Maria Corró i Ramis
Joan Corró i Ramis
Joana Maria Corró i Ramis
Francesca Corró i Ramis
Pau Corró i Ramis
Joan Corró i Rigo
Catalina Corró i Rigo
Maria Aina Corró i Rigo
Joan Corró i Rigo
Jaume Corró i Sastre
Margalida Corró i Serra
Francesca Corró i Serra
Margalida Corró i Serra
Jaume Corró i Serra
Jaume Corró i Serra
Maria Corró i Serra
Joan Marçal Corró i Serra
Joana Maria Corró i Serra
Pau Corró i Serra
Pau Corró i Serra
Antònia Corró i Serra*? Seguí*?
Bartomeu Bonaventura Corró i Vidal
Antònia Corró i Vidal
Antònia Corró i Vidal
Miquel Corró i Vidal
Antònia Maria Corró i Vidal
Pau Bonaventura Corró i Vidal
Antoni Josep Corró i Vidal
Marta Cortés Cortés
Amparo Cortés Cortés
Carmen Cortés Gómez
Sara Cortes Herrero
Rosa Cortes Herrero
Marina Cortès i Barrera
Josefina Cortès i Palliser
Pau Cortès i Ripoll
Mariona Cortès i Ripoll
Josep Cortés i Serna
Andrés Cortes Moreno
Aroa Virginia Cortes Royo
Fernando Cosias Vallejo
Joan Costa i Garcia
Maria del Pilar Costa i González
Antoni Costa i Gonzàlez
Mariano Costa i López
Maria Rosa Costa i López
Victòria Costa i López
Antoni Costa i López
Joan Costa i Roig
Jaume Costa i Sunyer
Catalina Costa i Sunyer
Jaume Costa i Verdera
Maria Costa i Verdera
Nicolau Cotoner i Goyeneche
Maria Josepa Cotoner i Verí
Mercè Cots i Rubí
Jaume Covas i Garau
Elisabeth Cremades i Garau
Carolina Cremades i Garau
Maria Bonaventura Crespí
* Crespí
Pere Crespí
Bartomeu* Crespí
Antoni Marçal Crespí
Alejandro Crespí Checa
Pere Josep Crespí i *
Francesc Andreu Crespí i *
Miquel Josep Crespí i Amengual
Pere Josep Crespí i Amengual
Francesc Marçal Crespí i Amengual
Jerònia Crespí i Amengual
Margalida Crespí i Bestard
Magdalena Crespí i Bestard
Maria Crespí i Bestard
Antoni Crespí i Bibiloni
Francesca Crespí i Bibiloni
Bartomeu Crespí i Bover
Josep Crespí i Bover
Francesca Crespí i Bover
Gabriel Crespí i Bover
Miquel Crespí i Bover
Gabriel Crespí i Bris
Jaume Crespí i Bris
Sebastià Crespí i Campins
Francesc Xavier Crespí i Campins
Ramon Crespí i Cantallops
Jerònia Crespí i Cantallops
Bartomeu Crespí i Cantallops
Antoni Crespí i Cantallops
Jaume Crespí i Cantallops
Francesca Crespí i Cantallops
Bartomeu Crespí i Cantallops
Bartomeu Crespí i Cantallops
Jerònia Crespí i Cantallops
Jaume Crespí i Cantallops
Francesca Crespí i Cantallops
Rafel Crespí i Canyelles
Margalida Crespí i Canyelles
Joana Maria Crespí i Canyelles
Antònia Catalina Crespí i Canyelles
Felip Crespí i Canyelles
Joan Joaquim Crespí i Canyelles
Pere Francesc Crespí i Canyelles
Joana Jacinta Crespí i Canyelles
Ramon Crespí i Canyelles
Joan Crespí i Canyelles
Andreu Crespí i Canyelles
Francesc Crespí i Canyelles
Antoni Jacint Crespí i Canyelles
Antònia Crespí i Canyelles
Aina Crespí i Canyelles
Coloma Crespí i Capó
Felip Bonaventura Crespí i Carrió
Francesc Crespí i Coll
Maria Crespí i Coll
Jaume Crespí i Coll
Rafel Crespí i Creus
Andreu Bonaventura Crespí i Creus
Rafel Crespí i Creus
Joana Maria Crespí i Creus
Margalida Crespí i Creus
Felip Crespí i Creus
Catalina Crespí i Dols
Gabriel Joaquim Crespí i Dols
Francina Maria Crespí i Dols
Joan Baptista Crespí i Dols
Caterina Anna Crespí i Dols
Francesc Josep Crespí i Dols
Josep Crespí i Dols
Jaume Crespí i Dols
Jaume Josep Crespí i Escanelles
Caterina Maria Rosa “Crespí i Escanelles (“”Scanelles””)”
Rafel Crespí i Estela
Aina Maria Crespí i Estela
Joana Maria Crespí i Estela
Joan Crespí i Gamundí
Francesca Maria Crespí i Gamundí
Francesca Crespí i Gamundí
Pere Antoni Crespí i Gamundí
Pere Crespí i Gamundí
Coloma Crespí i Gamundí
Francesc Crespí i Gamundí
Bartomeu Crespí i Garau
Catalina Crespí i Garau
Antoni Crespí i Garcia
Pràxedis Crespí i Gelabert
Francina Maria Crespí i Gelabert
Diego Crespí i González
Maties Crespí i Homar
Joana Aina Crespí i Homar
Antoni Crespí i Homar
Maria Crespí i Homar
Mateu Crespí i Homar
Joan Crespí i Jaume
Elisabet Crespí i Jaume
Elisabet Crespí i Jaume
Francesc Crespí i Jaume
Maria Crespí i Jaume
Maria Crespí i Jaume
Laura Crespí i Marchante
Marta Crespí i Marchante
Pere Vicenç Crespí i Martorell
Natalia Crespí i Mas
Antonina Maria Crespí i Mates
Margalida Crespí i Mateu*
Antoni Miquel Crespí i Matheu
Antoni Marçal Crespí i Matheu
Jaume Crespí i Muñoz
Joan Crespí i Oliver
Francesc Josep Crespí i Oliver
Miquel Crespí i Oliver
Joan Crespí i Oliver
Damià Crespí i Oliver
Margalida Crespí i Oliver
Joana Aina Crespí i Oliver
Antonina Crespí i Oliver
Miquel Josep Crespí i Oliver
Antoni Crespí i Oliver
Antonina Crespí i Oliver
Montserrada Crespí i Oliver
Antonina Crespí i Oliver
Pere Antoni Crespí i Oliver*
Antonina Crespí i Oliver*
Joan Crespí i Parets
Yoaida-Llum Crespí i Pérez
Rosa Crespí i Pol
Martí Crespí i Pol
Joana Anna Crespí i Pujol
Antoni Crespí i Ramis
Aina Crespí i Ramis
Antònia Crespí i Ramis
Mateu Crespí i Ramis
Catalina Crespí i Ramis
Rafel Crespí i Ramis
Francesca Crespí i Ramis
Bartomeu Crespí i Ramis
Catalina Crespí i Ramis
Antònia Crespí i Ramon
Maria Crespí i Ramon
Pere Crespí i Ramon
Catalina Crespí i Ramon
Catalina Crespí i Ramon
Felip Crespí i Ramon
Joan Crespí i Ramon
Margalida Crespí i Ramon
Ainara Crespí i Ramos
Francesc Crespí i Rosselló
Marc Antoni Crespí i Salom
Antonina Crespí i Salom
Miquel Àngel Crespí i Salom
Miquel Crespí i Salom
Antoni Crespí i Salom
Catalina Crespí i Salom
Joana Aina Crespí i Salom
Joan Crespí i Santandreu
Catalina Crespí i Santandreu
Martí Crespí i Santandreu
Magdalena Crespí i Santandreu
Bartomeu Crespí i Santandreu
Margalida Crespí i Santandreu
Martí Crespí i Santandreu
Josep Crespí i Santandreu
Antoni Crespí i Santandreu
Pere Josep Crespí i Sastre
Martí Crespí i Serra
Maria Crespí i Serra
Maria Crespí i Serra
Bartomeu Crespí i Serra
Rafel Miquel Crespí i Soler
Joana Aina Crespí i Terrasa
Jerònia Crespí i Terrasa
Catalina Crespí i Terrasa
Joan Crespí i Terrasa
Jerònia Crespí i Terrasa
Maria Crespí i Tugores
Bartomeu Crespí i Tugores
Pere Josep Crespí i Vich
Margalida Crespí i Vich
Pereta Maria Crespí i Vich
Joan Crespí i Vich
Paula Crespí i Vich
Joana Aina Crespí i Vidal
Jordi Crespí i Vidal
Maties Crespí i Vidal
Llorenç Crespí i Vidal
Antoni Crespí i Vidal
Bartomeu Crespí i Vidal
Miquel Crespí i Vidal
Pere Marçal Crespí* i Parets*
Carla Crespo Fernández
Cristina Crespo i Maimó
Celia Crespo Sánchez
Joan Creus
Joan Joaquim Creus i Salvà
Jaume Creus i Amengual
Antònia Creus i Amengual
Felip Creus i Amengual
Catalina Creus i Amengual
Antònia Creus i Amengual
Antònia Creus i Amengual
Miquel Creus i Amengual
Antoni Creus i Amengual
Martí Bonaventura Creus i Amengual
Antònia Creus i Amengual
Maria Creus i Amengual
Martí Creus i Amengual
Jaume Creus i Amengual
Martí Creus i Barrera
Jaume Creus i Barrera
Joan Creus i Barrera
Antoni Creus i Barrera
Francesc Creus i Barrera
Josep Creus i Barrera
Antoni Creus i Barrera
Miquel Creus i Barrera
Pere Creus i Barrera
Maria Creus i Barrera
Jaume Creus i Bordoy
Jaume Creus i Bordoy
Antònia Maria Creus i Bordoy
Catalina Maria Creus i Bordoy
Jaume Joaquim Creus i Campins
Francesca Creus i Cantallops
Antònia Aina Creus i Cantallops
Antònia Bonaventura Creus i Canyelles
Jaume Creus i Canyelles
Jaume Creus i Canyelles
Jaume Creus i Canyelles
Coloma Creus i Canyelles
Catalina Creus i Canyelles
Caterina Rosa Maria Creus i Canyelles
Mariana Creus i Canyelles
Antoni Creus i Canyelles
Jaume Creus i Canyelles
Antoni Creus i Canyelles
Esperança Creus i Canyelles
Antònia Creus i Canyelles
Bartomeu Josep Marça Creus i Canyelles
Caterina Creus i Canyelles
Josep Creus i Canyelles
Joana Rosa Creus i Canyelles
Antònia Aina Maria Creus i Canyelles
Pere Francesc Creus i Canyelles
Miquel Ignasi Creus i Canyelles
Catalina Thomàs Creus i Canyelles
Antoni Creus i Canyelles
Joan Creus i Canyelles
Jaume Creus i Canyelles
Antònia Creus i Canyelles
Joana Maria Creus i Canyelles
Antònia Creus i Canyelles
Maria Creus i Canyelles
Joan Baptista Creus i Canyelles
Martí Vicenç Creus i Canyelles
Miquel Creus i Canyelles
Rafel Creus i Cloquell
Jaume Creus i Company
Antoni Creus i Crespí
Magdalena Creus i Crespí
Margalida Creus i Crespí
Coloma Creus i Crespí
Catalina Creus i Crespí
Maria Creus i Crespí
Antònia Creus i Crespí
Margalida Anna Creus i Crespí
Maria Creus i Creus
Antoni Creus i Creus
Antònia Creus i Creus
Margalida Creus i Dols
Bartomeu Creus i Dols
Antònia Creus i Dols
Joana Maria Creus i Dols
Elisabet Creus i Dols
Catalina Creus i Dols
Joan Creus i Dols
Joan Baptista Ramon Creus i Duran
Esperança Rosa Creus i Duran
Catrina Paula Creus i Duran
Esperança Rosa Creus i Duran
Joana Maria Creus i Duran*
Rafel Creus i Frontera
Catalina Creus i Frontera
Joana Maria Creus i Gelabert
Joan Joaquim Creus i Gelabert
Joana Rosa Creus i Gelabert
Maria Creus i Juan
Jaume Creus i Moll
Bernat Creus i Moll
Miquel Creus i Moll
Catalina Creus i Moll
Maria Creus i Moll
Bartomeu Creus i Moll
Rafel Creus i Moll
Miquel Creus i Moll
Paula Creus i Moll
Antònia Creus i Moll
Blanca Creus i Mulet
Joana Maria Creus i Payeras
Joana Maria Creus i Pizà
Miquel Creus i Pizà
Jaume Creus i Pou
Pere Josep Creus i Pou
Joan Creus i Pou
Antònia Creus i Pou
Antoni Creus i Pou
Miquel Creus i Pou
Miquel Creus i Pou
Margalida Rosa Maria Creus i Pujol
Catalina Creus i Quetglas
Martí Creus i Rigo
Martí Creus i Rigo
Jaume Creus i Rosinyol
Antònia Creus i Rosiñol
Antònia Maria Creus i Rossinyol
Joan Antoni Creus i Salom
Joana Maria Thomassa Creus i Salvà
Francina Creus i Salvà
Joan Joaquim Creus i Salvà
Andreu Joaquim Creus i Salvà
Mateu Creus i Sánchez
Antònia Creus i Sans
Miquel Creus i Sans
Joana Maria Rosa Creus i Sans
Jaume Creus i Sastre
Montserrada Creus i Sastre
Francesca Aina Creus i Sastre
Bernat Creus i Sastre
Antoni Creus i Sastre
Paula Creus i Sastre
Jaume Creus i Sastre
Miquel Creus i Sastre
Mateu Creus i Seguí
Antoni Creus i Seguí
Maria Creus i Seguí
Jaume Creus i Serra
Antoni Creus i Serra
Miquel Creus i Serra
Elisabet Maria Creus i Serra
Antònia Maria Creus i Serra
Jaume Creus i Serra
Catalina Creus i Serra
Francesca Aina Creus i Serra
Antoni Creus i Serra
Jaume Creus i Serra
Joana Maria Creus i Serra
Montserrada Creus i Serra
Jaume Creus i Serra
Joan Joaquim Creus i Vidal
Antònia Maria Creus i Vidal
Jaume Joaquim Creus i Vidal
Esperança Creus i Vidal
Jaume Creus i Vidal
Margalida Creus i Vidal
Catalina Creus i Vidal
Martí Joan Creus i Vidal
Esperança Rosa Creus i Vidal
Margalida Rosa Creus i Vidal
Antoni Josep Joaquim Creus i Vidal
Miquel Joaquim Creus i Vidal
Josep Creus i Zammit
Francesca Creus i Zammit
Maria Creus i Zanoguera
Cindy Creus i Zanoguera
Margalida* Creus* i Canyelles*
Francesca Aina Creus* i Sastre
Maria del Carme Cristos i Font
Hugo Cruces García
Marc Cruellas de Haro
Julià Cruellas i Vives
Maria Jesús Cruz i Matas
Laura Maria Cruz i Matas
Natalia Cruz Romero
Cristina Cruz Romero
Sergi Cuadrado i Bisbal
Alvaro Cuadrado Suárez
Luis-Gonzalo Cuadrado Torres
Andrea Cuadrado Torres
Maria Dolores Cuaresma Soria
Lucas Cuartango Jiménez
Martina-Liu Cuéllar i Artiach
Berta-Xiaodan Cuéllar i de Artiach
Antoni Cuéllar i Ojeda
Maite Cuéllar Ojeda
Christian Cuenca Gallardo
Juan José Cuenca Garrido
Ana Cuenca Pujarte
José Antonio Cuenca Pujarte
Sara Cuesta Arribas
Kico Cuesta Jiménez
Izan Cuesta Jiménez
Aitor Cuesta Jiménez
Marta Cuesta Martín
Marc Cuesta Pérez
Andrea Cuesta Pérez
Samanta Cuesta Romero
Eugenio Cuesta Romero
Sabrina-Yun Culubret de la Rubia
Margalida Cursach i Cuní
Dolors Cursach i Cuní
Gabriel Cursach i Cuní
Rosa Cursach i Cuní
Gabriel Cursach i Cunill
Joana Cursach i Estela

(1) Fins a 2012, 4464 registres. Extrets a partir de la documentació dels arxius parroquials i/o del Registre Civil.
L’asterisc (*) indica la mancança o inseguretat de determinat nom o llinatge; l’accent circumflex (^) equival a SIC.

[Mxp, VI ’16]

(Visited 555 times, 1 visits today)